איך מגישים תביעה קטנה באינטרנט

כיום ניתן להגיש תביעה קטנה באינטרנט באופן פשוט, מהיר ויעיל, החוסך את הטרחה הכרוכה בהכנת כתב תביעה/תביעה שכנגד/הגנה/ והגשתו בבית המשפט.

איך להגיש תביעה קטנה באינטרנט?

היכנס לטופס המקוון להגשת תביעה קטנה באינטרנט והתקדם לפי השלבים בטופס.
כל השלבים בטופס מלווים בהנחיות ממוקדות כך שלצד כל שדה בו תבחר יוצג הסבר פשוט וברור.

כדי להשלים הגשת טופס תביעה קטנה באינטרנט עליך לבצע את השלבים הבאים:
* הזן את פרטי התובע/ים.
* הזן את פרטי הנתבע/ים.
* תאר את פרטי המקרה.
* פרט את העוולות/הנזקים והסכום הנתבע.
* צרף קבצים התומכים בטענותיך (לא חובה. ניתן לצרף מסמכים, תמונות, קבצי קול וקבצי וידאו).
* שלם עבור הגשת התביעה (תשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי, עבור אגרת בימ"ש ודמי טיפול ופתיחת תיק).

הגשת תביעה קטנה – כל השלבים:

פרטי התובע

הזן את פרטי התובע: שם מלא,  מספר תעודת זהות, כתובת מלאה כולל מיקוד, מספר טלפון וכתובת דוא”ל. ניתן לצרף תובעים נוספים לאותה התביעה ובלבד שאינם תאגיד (עוסק מורשה אינו תאגיד ולכן יכול לתבוע).

פרטי הנתבע ניתן לתבוע כל אדם או ארגון רשמי, בין אם מדובר באדם פרטי (גם אם אינו אזרח ישראלי), עסק, חברה, תאגיד, עמותה, רשות (ממשלתית/מקומית או אחרת). עליך לספק פרטים מזהים אודות הנתבע, כגון מספר תעודת זהות (ת.ז.)/עוסק מורשה (ע.מ.)/חברה פרטית (ח.פ), כתובת ומספר טלפון. פרטים אלה ניתן למצוא בחשבוניות, חוזים, וכדומה. במידת הצורך תוכל לאתר פרטים חסרים באמצעות עמוד איתור נתבע.

אם אינך יודע את כל הפרטים אודות הנתבע, עדיין תוכל להגיש תביעה קטנה אם ידועים לך השם והכתובת של הנתבע, או אם ידוע לך מס' ת"ז שלו. במקרים אלו, לאחר שתקבל אישור על פתיחת תיק התביעה, יהיה עליך לפנות למשרד הפנים להשלמת הפרטים החסרים אודות הנתבע ולעדכן את כתב התביעה.

ניתן לתבוע כמה נתבעים יחד באותה התביעה. אם אינך בטוח איזה סכום לתבוע מכל אחד מהנתבעים – ציין את כל הנתבעים האפשריים ואת הסכום הכללי כדי שביהמ"ש יחליט את מי לחייב ובאיזה סכום.

תיאור המקרה

תאר במילותיך את האירוע שבגינו מוגשת התביעה ואת העוולות שנגרמו לך. השתדל לנסח את דבריך באופן ברור וענייני תוך תיאור העובדות והטענות הרלוונטיות לפי סדר הגיוני (נהוג לרשום את הדברים בסדר כרונולוגי ע"פ סדר התרחשותם). ציין את הדברים כהווייתם, אל תגזים ואל תפריז בתיאורים. בתיאור עובדות חשובות השתדל ככל הניתן לשלב את הנתונים בכלל מ.ה.מ.מ.: מתי, היכן, מי, מה (לא בהכרח בסדר הזה).

פירוט הנזק והסכום הנתבע

תאר בפירוט את כל הנזקים שנגרמו לך, הוצאות ישירות/נלוות/עקיפות, וכל סכום הנוגע לעניין, תוך תמיכתם בראיות ככל האפשר (הטופס המקוון מאפשר לך להעלות קבצים מכל סוג שהוא, ללא הגבלה, וקבצים אלה יצורפו לכתב התביעה).

ניתן לדרוש החזר הוצאות כגון: אובדן/נזק לרכוש, הפסד שעות עבודה, הוצאות נסיעה, הוצאות הגשת התביעה וכדומה. רצוי לצרף תיעוד ההוצאות שעבורן נדרש החזר.
לדוגמא, אם אתה דורש פיצוי בשל הפסד יום עבודה (או אפילו חצי יום עבודה לצורך הגשת התביעה או לצורך הופעה לדיון), כדאי לצרף תלוש משכורת המעיד על שווי יום עבודה.

צירוף קבצים תומכים

ניתן ואף כדאי להעלות קבצים המתעדים את המקרה, מחזקים את טענותיך ומוכיחים נזק והוצאות.
הטופס המקוון מאפשר לך להעלות קבצים מכל סוג שהוא, ללא הגבלה, תוך הוספת תיאור שלך לכל קובץ. קבצים אלה יצורפו לכתב התביעה.

תשלום

בסיום התהליך תתבקש לשלם עבור אגרת בית המשפט (הסכום תלוי בגובה התביעה), דמי טיפול ופתיחת תיק. התשלום מתבצע בתשלום אחד בכרטיס אשראי.

לאחר שתשלים את התהליך המקוון באתר, יבוצעו עבורך הפעולות הבאות:

* יופקו כל המסמכים הדרושים להגשת תביעה קטנה (או תביעה שכנגד, או כתב הגנה).
* תוגש התביעה/הגנה לבית המשפט (תוך שבעה ימי עסקים, לא כולל פגרת בית משפט).
* ישלחו אליך בדואר רשום: אישור פתיחת תיק, קבלה עבור אגרת פתיחת התיק בבית המשפט, כתב התביעה/הגנה על כל נספחיו.

לתשומת לבכם: שירות הגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות אינו מהווה יעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, או תחליף לאלה, אלא ניתן אך ורק כסיוע לצורך חסכון בזמן ובטרחה בתהליך המנהלתי הכרוך בהגשת תביעה קטנה.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט