איך מגישים תביעה קטנה באינטרנט

כיום ניתן להגיש תביעה קטנה באינטרנט באופן פשוט, מהיר ויעיל, החוסך את הטרחה הכרוכה בהכנת כתב תביעה/תביעה שכנגד/הגנה/ והגשתו בבית המשפט.

איך להגיש תביעה קטנה באינטרנט?

היכנס לטופס המקוון להגשת תביעה קטנה באינטרנט והתקדם לפי השלבים בטופס.
כל השלבים בטופס מלווים בהנחיות ממוקדות כך שלצד כל שדה בו תבחר יוצג הסבר פשוט וברור.

כדי להשלים הגשת טופס תביעה קטנה באינטרנט עליך לבצע את השלבים הבאים:

 • הזן את פרטי התובע/ים.
 • הזן את פרטי הנתבע/ים.
 • תאר את פרטי המקרה.
 • פרט את העוולות/הנזקים והסכום הנתבע.
 • צרף קבצים התומכים בטענותיך (לא חובה. ניתן לצרף מסמכים, תמונות, קבצי קול וקבצי וידאו).
 • שלם עבור הגשת התביעה (תשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי, עבור אגרת בימ"ש ודמי טיפול ופתיחת תיק).

הגשת תביעה קטנה – כל השלבים:

פרטי התובע

הזן את פרטי התובע: שם מלא,  מספר תעודת זהות, כתובת מלאה כולל מיקוד, מספר טלפון וכתובת דוא”ל. ניתן לצרף תובעים נוספים לאותה התביעה ובלבד שאינם תאגיד (עוסק מורשה אינו תאגיד ולכן יכול לתבוע).

טופס מקוון להגשת תביעה קטנה – פרטי התובע

פרטי הנתבע

ניתן לתבוע כל אדם או ארגון רשמי, בין אם מדובר באדם פרטי (גם אם אינו אזרח ישראלי), עסק, חברה, תאגיד, עמותה, רשות (ממשלתית/מקומית או אחרת). עליך לספק פרטים מזהים אודות הנתבע, כגון מספר תעודת זהות (ת.ז.)/עוסק מורשה (ע.מ.)/חברה פרטית (ח.פ), כתובת ומספר טלפון. פרטים אלה ניתן למצוא בחשבוניות, חוזים, וכדומה. במידת הצורך תוכל לאתר פרטים חסרים באמצעות עמוד איתור נתבע.

אם אינך יודע את כל הפרטים אודות הנתבע, עדיין תוכל להגיש תביעה קטנה אם ידועים לך שמו המלא וכתובתו המלאה של הנתבע, או אם ידוע לך מס' הזיהוי של העסק הנתבע.
לאחר שתקבל אישור על פתיחת תיק התביעה, יהיה באפשרותך להודיע לביהמ"ש על עדכון/הוספת פרטי הנתבעים.

ניתן לתבוע כמה נתבעים יחד באותה התביעה. אם אינך בטוח איזה סכום לתבוע מכל אחד מהנתבעים – ציין את כל הנתבעים האפשריים ואת הסכום הכללי כדי שביהמ"ש יחליט את מי לחייב ובאיזה סכום.

טופס מקוון להגשת תביעה קטנה – פרטי הנתבע

תיאור המקרה

בשלב זה, תאר במילותיך את האירוע שבגינו מוגשת התביעה ואת העוולות שנגרמו לך. השתדל לנסח את דבריך באופן ברור וענייני תוך תיאור העובדות והטענות הרלוונטיות לפי סדר הגיוני (נהוג לרשום את הדברים בסדר כרונולוגי ע"פ סדר התרחשותם). ציין את הדברים כהווייתם, אל תגזים ואל תפריז בתיאורים. בתיאור עובדות חשובות השתדל ככל הניתן לשלב את הנתונים בכלל מ.ה.מ.מ.: מתי, היכן, מי, מה (לא בהכרח בסדר הזה).

טופס מקוון להגשת תביעה קטנה – תיאור המקרה

פירוט הנזק והסכום הנתבע

תאר בפירוט את כל הנזקים שנגרמו לך, הוצאות ישירות/נלוות/עקיפות, וכל סכום הנוגע לעניין, תוך תמיכתם בראיות ככל האפשר (הטופס המקוון מאפשר לך להעלות קבצים מכל סוג שהוא, ללא הגבלה, וקבצים אלה יצורפו לכתב התביעה).

ניתן לדרוש החזר הוצאות כגון: אובדן/נזק לרכוש, הפסד שעות עבודה, הוצאות נסיעה, הוצאות הגשת התביעה וכדומה. רצוי לצרף תיעוד ההוצאות שעבורן נדרש החזר.
לדוגמא, אם אתה דורש פיצוי בשל הפסד יום עבודה (או אפילו חצי יום עבודה לצורך הגשת התביעה או לצורך הופעה לדיון), כדאי לצרף תלוש משכורת המעיד על שווי יום עבודה.

צירוף קבצים תומכים

ניתן ואף כדאי להעלות קבצים המתעדים את המקרה, מחזקים את טענותיך ומוכיחים נזק והוצאות.
הטופס המקוון מאפשר לך להעלות קבצים מכל סוג שהוא, ללא הגבלה, תוך הוספת תיאור שלך לכל קובץ. קבצים אלה יצורפו לכתב התביעה.

אישור וסיום

בשלב זה עליך לאשר כי:

 • בשנה האחרונה לא הגשת יותר מ- 5 תביעות קטנות בבית משפט זה.
 • אתה מאשר למערכת אתר תביעות קטנות להגיש בשמך את התביעה.
 • אתה אדם פרטי (או עוסק מורשה) ולא חברה.
 • אתה מאשר את תנאי השימוש באתר.
טופס מקוון להגשת תביעה קטנה – אישור וסיום

תשלום מאובטח

בסיום התהליך תתבקש לשלם עבור אגרת בית המשפט (הסכום תלוי בגובה התביעה), דמי טיפול ופתיחת תיק. התשלום מתבצע בתשלום אחד בכרטיס אשראי, בעמוד מאובטח.

טופס מקוון להגשת תביעה קטנה – תשלום מאובטח

לאחר שתשלים את התהליך המקוון באתר, יבוצעו עבורך הפעולות הבאות:

 • אנו נבחן את נתוני פנייתך ובמידת הצורך נפנה אליך בהקדם לצורך בירור (השלמת פרטים, הבהרות וכיוצ"ב).
 • במידה ולא נדרש בירור (או לאחר השלמת הבירור), בתוך ימים ספורים יופקו כל המסמכים הדרושים להגשת תביעה קטנה (או תביעה שכנגד, או כתב הגנה).
 • תוגש התביעה/הגנה לבית המשפט (תוך שבעה ימי עסקים, לא כולל פגרת בית משפט).
 • ישלחו אליך פרטי התיק והנחיות להמשך.
 • בית המשפט יקבע מועד לדיון בהתאם לאילוציו ובהתאם לנסיבות בתיק. בדרך כלל מועד דיון ייקבע לטווח של 4-6 חודשים.

לתשומת לבכם: שירות הגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות אינו מהווה יעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, או תחליף לאלה, אלא ניתן אך ורק כסיוע לצורך חסכון בזמן ובטרחה בתהליך המנהלתי הכרוך בהגשת תביעה קטנה.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט