בקשה לעריכת התאמות נגישות

טופס זה מאפשר לתובע/נתבע להגיש לבית המשפט בקשה לבקשה לעריכת התאמות נגישות.
אם הינך בעל/ת מוגבלות, תוכל לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת התאמות נגישות, לפי הצורך.
לאחר מילוי הטופס נציגינו יצרו איתך קשר לצורך השלמת פרטים (כגון צירוף מסמכים) וביצוע תשלום עבור דמי טיפול בסך 75 ₪.
לאחר מכן תוגש הבקשה לביהמ"ש בתוך 3 ימי עסקים ותשובת ביהמ"ש תועבר אליך בדוא"ל.

6 + 8 =

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט