הכנות להגשת כתב הגנה בתביעה קטנה


במידה והגיע לידיך כתב תביעה אשר הוגש כנגדך בבית משפט לתביעות קטנות, עומדים לרשותך 30 ימים בלבד להגשת כתב הגנה. אם לא תעשה זאת, זכאי התובע לקבל פסק דין על סמך כתב התביעה בלבד. חשוב שתכיר את הכללים החלים על תביעות קטנות – קרא את המדריך לתביעות קטנות.
ייתכן שבעיניך התביעה אינה מוצדקת, מוגזמת, ואולי אף קטנונית או שקרית – בכל מקרה עליך להתגונן בפניה כראוי, ויפה שעה אחת קודם.
טפל בעניין בהקדם ואל תדחה. התייחס לכל טענות התביעה באופן ענייני. גם אם כתב התביעה מקניט אותך או מטיל בך האשמות שווא, אל תחזיר באותו המטבע – התנסח כראוי, היצמד לעובדות ושמור על הגינותך ועל כבוד בית המשפט.

שלבי הכנת כתב הגנה

1. תיעוד נסיונותיך להסדרת הסכסוך
מומלץ לתעד את התקשרויותיך עם הצד התובע, למשל ע"י אישורי פקס או הקלטת שיחות, המוכיחות את נסיונותיך להגיע עמו להסדר וליישוב הסכסוך, גם לאחר קבלת כתב התביעה. אם הצעת לתובע פיצוי כלשהו – רצוי שתהיה ברשותך הוכחה להצעה זו ולתגובת התובע (כן או לא הסכים/ קיבל ). כך תוכל לטעון בפני השופט כי הפגנת רצון אמיתי לרצות את הצד התובע מחוץ לכתלי בית המשפט, עובדה זו תעמוד לזכותך בעיני השופט.

2. ניסוח כתב ההגנה
במידה וקיים שוני מהותי בין גרסת התובע לגרסתך, רצוי שתפתח את כתב ההגנה בגרסתך – קרי בתאור מתומצת של השתלשלות העניינים מנקודת מבטך. פרט את השתלשלות הדברים באופן כרונולוגי, הגיוני ומובנה, וללא הרחבות מיותרות. הסתמך ככל הניתן על ראיות שבידיך (כגון קבלות, אישורים, הקלטות של שיחות, תדפיסי פירוט שיחות, וכו'). רצוי לנקוב בפרטים כגון תאריכים, שעות ושמות של אנשים מעורבים (גם אם אין לך טענות כלפיהם. למשל: "בתאריך 9/3/2009 בשעה 9:00 שוחחתי בטלפון עם אשתו של התובע, ששמה יעל…"). ציון פרטים כגון אלו תומך באמינות גרסתך.
לאחר מכן, הקפד להשיב לכל הטענות שהועלו בכתב התביעה – חשוב מאוד שכתב ההגנה ייתן מענה והתייחסות הולמים לכתב התביעה בשלמותו.
אם הועלתה בתביעה טענה מופרכת שאינך מכיר, ציין כי היא מוכחשת או לא ידועה לך.

3. קביעת גובה הפיצוי
אם הינך סבור כי עליך לפצות את התובע בסכום כלשהוא, השתדל להיות הוגן בקביעת גובה הפיצוי. הצעת פיצוי נמוך משמעותית מזה המגיע לתובע עלולה להיתפס כחוסר תום לב ולהיות לך לרועץ בעיני השופט.
חשוב שתדע בעבור מה רשאי התובע לדרוש פיצוי ומהן ההוכחות המתבקשות באותן נסיבות.

4. ראיות ועדויות
כל קבלה על תשלום, העתק של מסמך, חוזה שנחתם בין הצדדים, תצלום, עד שנכח במקום, תדפיס שיחות וכיוצ"ב, אשר יכולים לחזק את טענותיך – הינם חשובים ביותר להוכחת צדקתך ולבניית אמינותך במשפט. חשיבותם חיונית לניצחונך כנתבע במשפט – דחיית התביעה או פסיקת פיצוי נמוך. אם יש באפשרותך לצרף למשפט עדים אשר יכולים לתמוך בטענותיך, ציין זאת בכתב התביעה ודאג שהעדים יגיעו לדיון בזמן. חשיבותם חיונית לניצחונך במשפט.

לתשומת לבכם: שירות הגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות אינו מהווה יעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, או תחליף לאלה, אלא ניתן אך ורק כסיוע לצורך חסכון בזמן ובטרחה בתהליך המנהלתי הכרוך בהגשת תביעה קטנה.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט