הכנות להגשת כתב תביעה קטנה


אתה מבין שנגרם לך עוול ע"י אדם/עסק/חברה או גוף אחר שלא הצלחת להגיע עמו להסדר ואתה שוקל להגיש תביעה קטנה. לאחר שקראת מהי תביעה קטנה וברור לך כי עניינך מתאים למסגרת זו, החלטת כי ברצונך להגיש תביעה קטנה.

כיום ניתן להגיש תביעה קטנה בטופס מקוון באינטרנט. הטופס עצמו ינחה אותך בכל אחד מהשלבים, תוך הצגת הסבר פשוט ברור לכל שלב, אך בד"כ רצוי להכין את החומר מראש.

שלבי הכנת החומר להגשת תביעה קטנה באינטרנט:

1. תיעוד נסיונותיך להסדרת הסכסוך
מומלץ לתעד את התקשרויותיך עם הנתבע, למשל ע"י אישורי פקס או הקלטת שיחות, המוכיחות לא רק את טענותיך כנגד הצד הנגדי, אלא גם את נסיונותיך להגיע עמו להסדר וליישוב הסכסוך. כך תוכל לטעון בפני השופט כי פעלת בתום לב ולא נותרה בידך ברירה, אלא לפנות לערכאה משפטית. עובדה זו תעמוד לזכותך בעיני השופט.

2. תיאור המקרה
חובת ההוכחה מוטלת על התובע, לכן עליך לספק תשתית ראייתית לביסוס טענותיך ולהוכחת העובדות השנויות במחלוקת. עליך לפרט את השתלשלות הדברים באופן כרונולוגי, הגיוני ומובנה, כאשר אתה נסמך ככל הניתן על ראיות שבידיך, כגון קבלות, אישורים, הקלטות, תדפיסי פירוט שיחות וכו'. מומלץ לנקוב בפרטי עובדות, כגון תאריכים, שעות ושמות של אנשים מעורבים – גם אם אין לך טענות כלפיהם, למשל: ("בתאריך 9/3/2008 בשעה 9:20 התקשרתי למוקד שירות הלקוחות של הנתבעת ושוחחתי בטלפון עם נציגת שירות בשם יעל…"). ציון עובדות כאלו תומך באמינות טענותיך.

3. ניסוח הטענות וקביעת גובה התביעה
נסח את טענותייך, ציין מהו העוול שנגרם לך וקבע מהו הפיצוי אשר אתה דורש בגין כל עוולה. העמד את גובה התביעה על סך כל הנזקים שנגרמו לך ואל תפריז. ניתן לתבוע פיצוי בגין טרחה ועגמת נפש, ובמקרה שכזה מומלץ שתוכיח כי אכן נגרמה לך עגמת נפש, תוך ביסוס טענותיך על עובדות וראיות מוצקות ככל שניתן. כמו כן רצוי שגובה הפיצוי יהיה תואם לחומרת עגמת הנפש שנגרמה לך.

4. ראיות ועדויות
כל קבלה על תשלום, העתק של מסמך, חוזה שנחתם בין הצדדים, תצלום, עד שנכח במקום, תדפיס שיחות וכיוצ"ב, אשר יכולים לחזק את טענותך – הינם חשובים ביותר להוכחת צדקתך ולבניית אמינותך במשפט. חשיבותם חיונית לניצחון במשפט ולזכייה בפיצוי המירבי המגיע לך. אם יש באפשרותך לזמן למשפט עדים אשר יכולים לתמוך בטענותיך, ציין זאת בכתב התביעה ודאג שהעדים יגיעו לדיון בזמן.

לתשומת לבכם: שירות הגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות אינו מהווה יעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, או תחליף לאלה, אלא ניתן אך ורק כסיוע לצורך חסכון בזמן ובטרחה בתהליך המנהלתי הכרוך בהגשת תביעה קטנה.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט