תקנות בית הדין לעבודה

תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש"ן-1990


1. קביעת סכום (תיקון: תשס"ג)
סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 23,500 שקלים חדשים* ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –
(1) לגבי דיון לפני שופט – לא כולל פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום הגשת התביעה;
(2) לגבי דיון לפני רשם – הסכום שהוא מוסמך לדון בו לפי סעיף 27 לחוק, לא כולל פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום הגשת התביעה.
* נכון לתאריך ‏1/4/2009. סכום זה מתעדכן מפעם לפעם.

1א. הצמדה לשכר הממוצע (תיקון: תשנ"ג)
(א) בתקנה זו, "השכר הממוצע" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח1968-.
(ב) ביום 1 בינואר של כל שנה יוגדל הסכום הנקוב בתקנה 1 ויהיה כסכום של שלוש פעמים השכר הממוצע לאותו יום; סכום מוגדל כאמור יעוגל למאה השקלים החדשים הקרובים.
(ג) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות הודעה על הסכום שהוגדל לפי תקנה זו.

2. ביטול
תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התשמ"ז1986- – בטלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט