איתור פרטי זיהוי של הנתבע

בעת הגשת תביעה יש לספק את שלושת פרטי הזיהוי של הנתבע:

  1. שם מלא (פרטי ומשפחה) / שם העסק / שם ארגון.
  2. כתובת מגוריו/עסקו של הנתבע.
  3. מס' זיהוי (מס' תעודת זהות – ת.ז. / דרכון / עוסק מורשה -ע.מ. / חברה – ח.פ., וכדומה).

שני פרטי הזיהוי המודגשים הכרחיים (חובה) לצורך פתיחת הליך התביעה, כיוון שהם המאפשרים לביהמ"ש למסור לנתבע את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון.
הפרט השלישי אינו הכרחי לצורך פתיחת הליך התביעה כיוון שניתן להוסיפו בהמשך (ומומלץ לעשות זאת בטרם ינתן פסק הדין).
למעשה, ברוב המקרים שבהם מס' הזיהוי של הנתבע אינו ידוע, עצם קיום הליך התביעה הוא שיכול לאפשר את איתור מס' הזיהוי של הנתבע.

פרטים מזהים ניתן למצוא במסמכים כגון רשיונות, חוזים, חשבוניות/קבלות וכדומה. בנוסף, ניתן לפנות אל בית העסק בדרישה לקבלת פרטים אלו ובית העסק מחוייב למוסרם, על פי חוק.

גם אם אין ברשותך את שני פרטי הזיהוי ההכרחיים, העזר בטבלא הבאה כדי לבחון את אפשרויות הפעולה:

אם ברשותך נמצאים פרטי הזיהוי הבאים של הנתבעאפשרויות והמלצות
מס' תעודת זהות /  דרכון /  תעודת זיהוי ממשרד הפניםאפשר להזמין איתור פרטי הנתבע על סמך מס' הזיהוי של הנתבע, ולאחר מכן להזמין הגשת תביעה.

אפשר להזמין את שני השירותים במקביל, על מנת שהתביעה תוגש מיד בסיום האיתור.
מס' זיהוי של עוסק מורשה/פטור או חברה/עמותה/ארגון (ע.מ./ע.פ או ח.פ./ע.ר. וכדומה)אפשר להגיש תביעה.
שם מלא (פרטי ומשפחה) אפשר להזמין איתור כתובת הנתבע על סמך שמו המלא של הנתבע, ולאחר מכן להזמין הגשת תביעה.

אפשר להזמין את שני השירותים במקביל, על מנת שהתביעה תוגש מיד בסיום האיתור.
שם החברה/עמותה/ארגוןאפשר להגיש תביעה.
כתובתכתובת לבדה, של אדם פרטי או ארגון, אינה מספיקה לצורך הגשת תביעה.
כתובת אתר האינטרנט של הנתבעאפשר להזמין איתור שם מלא וכתובת הנתבע על סמך כתובת אתר האינטרנט של הנתבע, ולאחר מכן להזמין הגשת תביעה.

אפשר להזמין את שני השירותים במקביל, על מנת שהתביעה תוגש מיד בסיום האיתור.

לתשומת לבכם: שירות הגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות אינו מהווה יעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, או תחליף לאלה, אלא ניתן אך ורק כסיוע לצורך חסכון בזמן ובטרחה בתהליך המנהלתי הכרוך בהגשת תביעה קטנה.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט