איתור פרטי זיהוי של הנתבע

כדי להגיש תביעה יש לספק את שלושת פרטי הזיהוי של הנתבע: 1) שם מלא / שם הארגון , 2) מס' זהות / מס' ארגון 3) כתובת.

במידה ויש ברשותך פרטי זיהוי/איתור נוספים של הנתבע (כגון מס' טלפון, דוא"ל, כתובת אתר אינטרנט וכו') רצוי לציין גם אותם. בד"כ ניתן למצוא פרטים מזהים בחוזים, חשבוניות/קבלות וכד'.

אם אין ברשותך את כל שלושת פרטי הזיהוי הנחוצים, עדיין תוכל להגיש תביעה קטנה אם ברשותך:
* מס' תעודת זהות של הנתבע (גם אם אין ברשותך שם ו/או כתובת הנתבע)
או
* שם וכתובת הנתבע (גם אם אין ברשותך מס' תעודת זהות של הנתבע)
במידה והגשת תביעה בהתאם לאחד משני המקרים לעיל, לאחר שתקבל אישור על פתיחת תיק, יהיה עליך לפנות למשרד הפנים להשלמת הפרטים החסרים ולעדכן את כתב התביעה.

תוכל להיעזר באפשרויות הבאות כדי לאתר את הפרטים החסרים לך:

איתור בעל עסק / עוסק מורשהלחץ כאן לאיתור עוסק מורשה. לאחר מכן הזן את מספרו (ע.מ.).

איתור חברה – אם אתם משתמשים בדפדפן Chrome לחצו כאן לאיתור חברה, אחרת לחצו כאן לאיתור חברה או לחצו כאן ואח"כ חפשו ברשימה שבתחתית העמוד.

איתור שותפות – אם אתם משתמשים בדפדפן Chrome לחצו כאן לאיתור שותפות, אחרת לחצו כאן לאיתור שוחפות ואח"כ חפשו ברשימה שבתחתית העמוד.

איתור ארגון/עמותהלחץ כאן לאיתור ארגון/עמותה. לאחר מכן חפש את הארגון/עמותה ע"פ הפרטים הידועים לך.

איתור אדם פרטילחץ כאן להזמנת איתור כתובתו העדכנית של אדם פרטי על פי מרשם האוכלוסין והגש את הטופס באופן הבא:
1. הזן את פרטיך בשדות המיועדים לכך.
2. הזן את מס' תעודת הזהות של הנתבע וכן פרטי זיהוי נוספים הידועים לך בשדה "רשום כאן את פרטי בקשתך".
3. לסיום בצע את התשלום.
תהליך האיתור אורך כשבועיים ובסיומו ממצאי החיפוש יועברו אליך בהודעת דוא"ל.

במידה וכתובת הנתבע אינה ידועה, באפשרות התובע להגיש לביהמ"ש 'בקשה לתחליף המצאה'.

לתשומת לבכם: שירות הגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות אינו מהווה יעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, או תחליף לאלה, אלא ניתן אך ורק כסיוע לצורך חסכון בזמן ובטרחה בתהליך המנהלתי הכרוך בהגשת תביעה קטנה.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט