איתור פרטי זיהוי של הנתבע

כדי להגיש תביעה יש לספק את שלושת פרטי הזיהוי של הנתבע: 1) שם מלא / שם הארגון , 2) מס’ זהות / מס’ ארגון 3) כתובת.

במידה ויש ברשותך פרטי זיהוי/איתור נוספים של הנתבע (כגון מס’ טלפון, דוא”ל, כתובת אתר אינטרנט וכו’) רצוי לציין גם אותם. בד”כ ניתן למצוא פרטים מזהים בחוזים, חשבוניות/קבלות וכד’.

אם אין ברשותך את כל שלושת פרטי הזיהוי הנחוצים, תוכל להיעזר באפשרויות הבאות כדי לאתר את הפרטים החסרים לך:

איתור בעל עסק / עוסק מורשהלחץ כאן לאיתור עוסק מורשה. לאחר מכן הזן את מספרו (ע.מ.).

איתור חברהלחץ כאן לאיתור חברה. לאחר מכן הזן את שם החברה או מספר החברה (ח.פ.).

איתור שותפותלחץ כאן לאיתור שותפות. לאחר מכן הזן את שם השותפות או את מספרה.

איתור ארגון/עמותהלחץ כאן לאיתור ארגון/עמותה. לאחר מכן חפש את הארגון/עמותה ע”פ הפרטים הידועים לך.

איתור אדם פרטילחץ כאן להורדת טופס בקשה לקבלת מידע ממרשם האוכלוסין . לאחר מכן יש למלא את הטופס. בתחתית הטופס, בשדה ‘הפרטים מבוקשים לצורך’ יש לרשום “הגשת תביעה משפטית”. את הטופס יש למסור לרשות האוכלוסין וההגירה:
דואר אלקטרוני: info@piba.gov.il
טלפון: 02-6294666

במידה וכתובת הנתבע אינה ידועה, באפשרות התובע להגיש לביהמ”ש ‘בקשה לתחליף המצאה’.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט