המדריך לתביעות קטנות – לשנת 2024

המדריך לתביעות קטנות מביא בפניך סקירה תמציתית של הליך התביעה הקטנה. המדריך מכיל הסברים אודות אופן הפנייה לבית משפט לתביעות קטנות, אופן התנהלותה של תביעה קטנה, וגם עצות שימושיות לצורך ניהול התביעה הקטנה באופן מיטבי.
במדריך זה תמצאו מידע שימושי לשלבים השונים בניהול התביעה הקטנה. לפיכך, הן כתובעים והן כנתבעים, מומלץ לכם לשוב ולהעזר בו עם התקדמות הליך התביעה הקטנה שאותו אתם מנהלים.

המדריך לתביעות קטנות מבוסס על החוקים והתקנות הרלוונטיים ועל הוראות הנהלת בתי המשפט. ההסברים בו ערוכים באופן תמציתי ומנוסחים בלשון פשוטה וברורה, אך מטבע הדברים הם אינם יכולים לכסות את כל המקרים והנסיבות שייתכנו. לפיכך, המדריך אינו מהווה ייעוץ פרטני, אלא נועד לסייע לקורא להבין באופן כללי כיצד מתנהלת תביעה קטנה.

השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאי השימוש באתר.

1. הקדמה
2. מהו בית משפט לתביעות קטנות
3. היכן מגישים תביעה קטנה
4. סמכות בית המשפט לתביעות קטנות
5. שמירת הזכות לתבוע שלא בתביעה קטנה
6. סכום כתב התביעה
7. כיצד מגישים תביעה קטנה
8. פיצוי בגין עגמת נפש
9. כתב הגנה
10. תביעה שכנגד
11. הודעה לצד ג'
12. כיצד מתנהל המשפט בתביעה קטנה
13. ערעור על פסק הדין
14. דחיית מועד הדיון
15. אי התייצבות למשפט
16. החייב לא שילם – הוצאה לפועל
17. התיישנות בתביעות קטנות
18. רשימת בתי המשפט לתביעות קטנות
19. כתובת הנתבע אינה ידועה – תחליף המצאה
20. הסכם פשרה
21. הזמנת עדים
22. התאמות נגישות
23. תרגום מהלך הדיון המשפטי
24. הנחיות כלליות לביצוע מסירה אישית

25. בקשה לביטול פסק דין

נושאים נוספים (בעמודים נפרדים):
האם אפשר לתבוע בישראל חברה זרה שמקום מושבה בחו"ל?1. הקדמה

כל אדם עלול למצוא עצמו לעיתים נפגע ע"י אדם אחר, או קבוצה של בני-אדם, או מוסד/תאגיד (כגון משרד ממשלתי, עירייה, חברה, בית עסק וכו') אשר לא מילאו את חובתם או לא פעלו בהגינות וכתוצאה מכך גרמו לו עוול. לעיתים נגלע סכסוך בין צדדים שהם בקירוב 'שווי כוח', כגון בין אדם לרעהו או בין צרכן לבעל מקצוע, אך לעיתים הפגיעה נעשית ע"י גופים גדולים וחזקים תוך ניצול תמימותו ואוזלת ידו של אדם מן השורה.

בתי המשפט הרגילים בישראל (שלום, מחוזי, עליון) ידועים בהתנהלותם הדקדקנית והאיטית אשר מביאה לסרבול ההליך – לעיתים עוברות שנים של ייסורי דין מהגשת התביעה ועד למתן פסק הדין. אלא שלא כך הדבר בבתי המשפט לתביעות קטנות! שכן, בתי משפט אלה נועדו בדיוק למטרה זו: לאפשר לכל אדם להגיש תביעות כספיות בסכומים נמוכים יחסית, בדרך פשוטה, ללא עיכובים מנהליים ובהליך קצר, מהיר, יעיל וזול.
למרבה השמחה, אנשים רבים מודעים כיום ליתרונותיה המשמעותיים של התביעה הקטנה ולכוחו של כלי חשוב זה, ואינם נרתעים לפעול למיצוי זכויותיהם בדרך זו. הנה מספר דוגמאות לפסיקות שניתנו לאחרונה בבתי המשפט לתביעות קטנות (פסקי דין נוספים – ב"מאמרים ופסקי דין" שבתפריט העליון):

חזור להתחלה


2. מהו בית משפט לתביעות קטנות
בתי המשפט לתביעות קטנות פועלים ברוב בתי משפט השלום בארץ (ראה רשימה בהמשך המדריך ). ייחודם של בתי המשפט לתביעות קטנות הוא בכך שבדרך כלל במהלך הדיון עצמו התובע והנתבע מייצגים את עצמם. מדובר בבתי משפט בעלי אופי עממי שאינם כבולים לסדרי הדין הרגילים – הדיון בהם מהיר ומתנהל בגמישות רבה בהשוואה להליך הקפדני בו מתנהלים תיקים בערכאות אחרות. בתביעה קטנה, סדרי הבאת ראיות וטענות הצדדים, טרם הדיון ובמהלכו, נקבעים על ידי השופט הממונה על התיק, בדרך הנראית לו כמועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה. בית משפט לתביעות קטנות רשאי לקבל גם ראיות אשר אינן קבילות בבית משפט אחר.

כל אדם פרטי (בכל גיל, כולל קטין, כולל מי שאינו תושב או אזרח ישראלי *, כולל עוסק מורשה/פטור) רשאי להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות בסכום של עד 37,700 ₪ (נכון לשנת 2024. סכום זה מתעדכן מדי פעם). אין הגבלה על צירוף כמה תובעים יחד, כגון: בעל ואשתו או דיירי בניין, ובלבד שאינם תאגיד. תאגיד (כגון חברה, עמותה, רשות מקומית וכו') אינם רשאים להגיש תביעה קטנה, אולם ניתן להגיש תביעה קטנה נגדם. עוסק מורשה אינו תאגיד ולכן יכול לתבוע בתביעה קטנה. על אף האמור לעיל, תאגיד שנתבע בתביעה קטנה – רשאי לתבוע את התובע בתביעה שכנגד.

הסמכות – בית המשפט לתביעות קטנות מוסמך לדון אך ורק בתביעות כספיות לתשלום שאינו עולה על הסכום הקבוע המירבי (הסכום המירבי לתביעה קטנה: 37,700 ₪) ובנוסף בתביעות להחלפת מוצר, תיקונו או לביטול עסקה בשווי האמור.
בית המשפט לתביעות קטנות אינו מוסמך למתן צו עשה אחר.

כלומר, אפשר לתבוע צו עשה רק אם הסכסוך הוא על רקע של צרכנות ומתן שירותים כשנושא הסכסוך הוא בשווי שאינו עולה על 37,700 ₪. לדוגמא, החלפה של מוצר, תיקונו או ביטול עסקה, אם שווי המוצר, שווי התיקון או סכום העסקה שתובעים לבטל הם עד 37,700 ₪.

ניתן לציין בתביעה כמה תובעים ו/או כמה נתבעים.

 • כדי לרשום תובע שאינו אזרח ישראלי: בטופס המקוון להגשת תביעה קטנה, במקום המיועד לרישום תובע, יש להקליק על כותרת השדה "ת.ז." ולבחור "דרכון". לאחר מכן יש לבחור המדינה ולהזין את מס' הדרכון.

ככלל, במהלך הדיון עצמו בבית משפט לתביעות קטנות, התובע והנתבע מייצגים את עצמם ללא עו"ד, אולם במקרים מסויימים רשאי בית המשפט להתיר ייצוג על ידי עורך דין (לדוגמא, כאשר אחד הצדדים הוא עו"ד במקצועו). איסור הייצוג חל רק על ההופעה במהלך הדיון עצמו ולא על ההליך כולו. לפיכך מותר לצדדים לקבל סיוע משפטי מעורך דין, אך בד"כ בתביעות קטנות אין צורך בכך.
לפני הגשת תביעה קטנה מומלץ לעבור על השלבים הבאים:

 • בחינת סיכויי ההצלחה בתיק
 • איסוף החומר והראיות לצורך צירופם לכתב התביעה
 • גיבוש עמדה וקביעת גובה התביעה (או תביעה שכנגד, או פיצוי בהסדר פשרה)
 • פניה לצד הנגדי בנסיון להסדיר את המחלוקת ללא הליך משפטי
 • איתור פרטי הנתבע
 • עריכת כתב טענות לצורך הזנתו לטופס הגשת כתב התביעה (מומלץ להקליד, אך אם אין ברירה אפשרי בכתב יד)
 • הכנה לדיון בביהמ"ש – קריאת תקצירים של פסקי דין דומים


גרמו לך עוול? רוצה לתבוע? רוצה להתגונן?


הצד הנתבע בתביעה קטנה, גם אם הוא תאגיד, יכול להגיש תביעה שכנגד, וגם תביעה זו יכולה להידון בבית המשפט לתביעות קטנות.

אדם אינו רשאי להגיש יותר מחמש תביעות קטנות בשנה באותו בית משפט (בכל עיר בנפרד. לדוגמא, אפשר באותה השנה להגיש 5 באשדוד ועוד 5 בתל אביב ועוד 5 בעכו וכו'). במידה ובית המשפט יווכח כי התביעה הוגשה בידי תובע שכבר הגיש יותר מחמש תביעות קטנות באותה שנה ובאותו בית משפט, התביעה תועבר לבית משפט שלום.

היתרונות העיקריים שבהגשת תביעה קטנה:

 • הזמן הקצר יחסית שיש להמתין עד לדיון ולפסק דין בתיק.
 • קלות סדרי הבאת הראיות והטענות – בתביעה קטנה ניתן להגיש גם ראיות אשר אינן קבילות בבית משפט אחר, ולעיתים עובדה זו לבדה יכולה להכריע את הדין ולהביא לזכייה במשפט.
 • האגרה הכרוכה בהגשת תביעה בבימ"ש לתביעות קטנות, העומדת כיום על כ- 1% מסכום התביעה, נמוכה משמעותית מהאגרה בבימ"ש שלום.
 • ניתן לסיים את ההליך בהצלחה גם אם הנתבע לא הגיש כתב הגנה.
 • אין הכרח לשכור את שירותיו של עורך דין כיוון שניתן לנהל את ההליך באופן עצמאי.

חזור להתחלה3. היכן מגישים תביעה קטנה
את התביעה ניתן להגיש באינטרנט
בטופס המקוון להגשת תביעה קטנה. התובע יעדיף בדרך כלל להגיש את התביעה לבית המשפט הקרוב למקום מגוריו, אך עליו לציית כללים הקובעים באילו מקומות ניתן להגיש תביעה קטנה. תביעה קטנה ניתן להגיש לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא לפחות אחד מהמקומות הבאים:

א. מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע.
ב. מקום יצירת ההתחייבות, לדוגמא: המקום שבו בוצעה העסקה או נחתם החוזה.
ג. המקום שנועד לקיום ההתחייבות, לדוגמא: המקום בו הייתה העסקה אמורה להתבצע (גם אם לא קוימה).
ד. המקום שבו נמסר או שבו אמור היה להימסר המצרך או השירות.
ה. מקום המעשה או המחדל שבגינו תובעים, לדוגמא: בתאונת דרכים שהתרחשה בירושלים והתובע גר בתל-אביב, התובע רשאי להגיש את התביעה בירושלים (העובדה כי התובע גר בת"א אינה מקנה לו את הזכות לתבוע בת"א).

אם מדובר בסוגייה הרלוונטית למקרקעין, הסמכות המקומית של בית המשפט נקבעת לפי מיקום המקרקעין.

אם ישנם מספר נתבעים שכל אחד מהם גר ביישוב אחר, התובע רשאי לבחור באיזה בית משפט להגיש את התביעה לפי הסמכות המקומית הרלוונטית רק לאחד מהנתבעים (גם אם יתר הנתבעים גרים רחוק מאוד).

תביעה שאין מקום שיפוט המתאים לה לפי תקנות אלה או לפי כל דין אחר, תוגש לבית המשפט בירושלים, אולם בית המשפט בירושלים יהיה רשאי להורות אחרת אם סבר שבנסיבות העניין יהיה הדיון בבית משפט אחר מתאים יותר לבעלי הדין.

בפסיקות שניתנו בעבר בבתי משפט לתביעות קטנות, קבע בית המשפט כי כאשר ההתקשרות הראשונית בין הצדדים לתביעה התבצעה מרחוק (כגון ברכישות המתבצעות באמצעות הטלפון, האינטרנט, דוא"ל), כאשר הצרכן או מקבל השירות אינו מגיע אל העסק לצורך ביצוע הרכישה, או כאשר ההתקשרות התבצעה עקב פרסום של הנתבע בערוצי התקשורת (כגון אינטרנט, טלויזיה, רדיו, עיתונות וכדומה) אזי מקום השיפוט הינו כל הארץ ולכן ניתן לתבוע בכל מקום בארץ. בית המשפט קבע לא אחת, כי עסקים המשווקים את מרכולתם באמצעות האינטרנט או הטלפון לצרכנים בכל רחבי הארץ, אינם זכאים לדרוש שהדיונים המשפטיים בעניינם ייערכו רק בבית משפט מסוים (באזור העסק הנתבע). לפיכך, צרכן התובע בית עסק במקרה שכזה, רשאי לבחור להגיש את התביעה הקטנה בכל בית משפט לתביעות קטנות בארץ.

חזור להתחלה4. סמכות בית המשפט לתביעות קטנות
כאמור קודם, לבית משפט לתביעות קטנות אין סמכות לדון בתביעות שהן בסמכותו הייחודית של בית משפט או גורם שיפוטי אחר.
דוגמאות:
תביעה בענייני סכסוך עבודה – עניין שנמצא בסמכות ייחודית של בית הדין לעבודה. בבית הדין לעבודה קיים הליך מזורז הדומה להליך התביעה הקטנה. הליך זה נקרא "דיון מהיר", ובו נדונות תביעות בענייני עובד-מעביד עד סכום של 35,200 ₪ (נכון לשנת 2024). לחץ לפרטים נוספים אודות דיון מהיר בבית הדין לעבודה.

תביעה בענייני סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף – עניין שנמצא בסמכות המפקח האזורי על בתים משותפים. 

בית המשפט לתביעות קטנות רשאי שלא לדון בתביעה או בתביעה שכנגד, ולהעבירן לבית משפט שלום, אם ראה שבית המשפט לתביעות קטנות אינו מתאים לדון בתיק, או אם ראה שהתביעה הוגשה בידי תובע שכבר הגיש יותר מחמש תביעות קטנות באותה שנה ובאותו בית משפט.

חזור להתחלה5. שמירת הזכות לתבוע שלא בתביעה קטנה

גם כאשר סכום התביעה מתאים לתביעה קטנה, רשאי התובע לבחור להגיש את תביעתו בבימ"ש שלום ולא בבימ"ש לתביעות קטנות.
נתבע שהגיש תביעה-שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות רשאי להגיש תביעה נפרדת לעודף תביעתו, בין לבית משפט לתביעות קטנות ובין לבית משפט אחר.

חזור להתחלה6. סכום התביעה
כתב תביעה בבימ"ש לתביעות קטנות מוגבל לסכום של 37,700 ₪. אם ברצונך לתבוע סכום הגבוה מסכום זה, כנראה שעליך לפנות לבימ"ש שלום. אולם, יש לזכור כי לתביעה קטנה יתרונות משמעותיים על תביעה רגילה ולכן לעיתים יעדיף התובע להפחית את סכום תביעתו כדי שיוכל להגישה בבית משפט לתביעות קטנות. במקרה כזה התובע רשאי לציין בכתב הטענות (תיאור התביעה) את סכום החוב/הפיצוי האמיתי (גם אם הוא גבוה מהסכום המירבי לתביעה קטנה) ולציין כי הוא מפחית את סכום תביעתו ל- 37,700 ₪ כדי להגישה כתביעה קטנה.

חזור להתחלה7. כיצד מגישים תביעה קטנה

באפשרותך להגיש תביעה קטנה בטופס המקוון להגשת תביעה קטנה, בטופס זה עליך להזין את פרטי התובע/ים, את פרטי הנתבע/ים (ניתן להגיש תביעה קטנה גם אם חסרים פרטים של הנתבע), את פרטי התביעה, ולצרף את הקבצים התומכים בטענותיך. יש לצרף העתקי מסמכים שעליהם מתבססת התביעה (חוזה, התכתבויות, תמונות, חוות דעת מומחה, קבלות, חשבוניות, תדפיסים וכיוצ"ב). ניתן ואף רצוי לצרף קבצים המתעדים שיחות, ארועים וכדומה (הטופס המקוון תומך בהעלאת קבצי קול/ווידאו וצירופם לתביעה).
יש לנסח את כתב התביעה בבהירות תוך ציון הטענות ותאור העובדות הרלוונטיות.

יש לכלול בכתב התביעה את פירוט הנזקים שנגרמו לך, הוצאות נלוות, וכל סכום הנוגע לעניין, תוך תמיכתם בראיות ככל האפשר. אם למשל נדרש פיצוי בשל הפסד יום עבודה (או אפילו חצי יום עבודה לצורך הגשת התביעה), יש לצרף תלוש משכורת המעיד על שווי יום עבודה. ניתן לדרוש החזר הוצאות כגון: הוצאות נסיעה, תשלום אגרה לביהמ"ש. רצוי לצרף תיעוד ההוצאות שעבורן נדרש החזר (קבלה, חשבונית, וכד').

עם זאת, רצוי למקד את טענותיך ולמקד את הצרופות בתמיכה בטענותיך ולהימנע מהעמסת כתב התביעה בחומרים מיותרים שאינם תורמים לכך. היקף כתב תביעה קטנה יעמוד בדרך כלל על עד עמוד או שניים של טענות, אשר אליהם יצורפו מספר עמודים נוספים של צרופות התומכות בטענות התביעה. הגשת תביעה קטנה 'כבדה' (כזו המעלה סוגיות/טענות רבות/מורכבות הדורשות בחינה מדוקדקת) עלולה להביא לכך שביהמ"ש יחליט כי ההליך אינו מתאים לבירור במסגרת הליך של תביעה קטנה.

לתביעות בנושא תאונות דרכים יש לצרף:
א. חוות דעת שמאי או הצעת מחיר לתיקון הנזק ממוסך מורשה
ב. צילומי הרכב והפגיעה
ג. שרטוט המתאר את מקום התאונה ומהלכה. במידה ונפתח בעקבות התאונה תיק במשטרה, יש לציין את פרטיו ולפרט מה עלה בגורלו – אם העניין נדון בבית משפט לתעבורה, יש להמציא את כתב האישום ופסק הדין.

בכתב התביעה יציין התובע את שמו המלא, מספר ת"ז, כתובת ומספר טלפון. ניתן לצרף באותה תביעה כמה תובעים, ובלבד שאינם תאגיד.
חשוב להקפיד שהנתבע יהיה אישיות משפטית, כלומר אדם, בית-עסק, תאגיד, חברה וכו'. כאשר המדובר בחברה – יש לציין את שמה המדוייק, לרבות ציון 'בע"מ' (בסוף שמה של חברה בערבון מוגבל) ואת מספר החברה (מספר ח.פ. שלה). לבירור מספר חברה לחץ כאן. כאשר מדובר בבעל עסק – יש לתבוע שמית את בעל העסק ולציין את מספר העוסק (ע.מ. עוסק מורשה , ע.פ. עוסק פטור). מותר לתבוע כמה נתבעים יחד באותה התביעה. אם אינך בטוח איזה סכום לתבוע מכל אחד מהנתבעים – ציין את כל הנתבעים האפשריים ואת הסכום הכללי כדי שביהמ"ש יחליט את מי לחייב ובכמה.

יש להקפיד על ציון פרטיו המלאים של הנתבע, בפרט חובה לציין את שמו המלא ואת כתובת מגוריו/עסקו.
שים לב! פרטי הזיהוי המופיעים בכתב הטענות (התביעה) הינם באחריות הצד המגיש את התביעה ולא באחריות מערכת המשפט.

אם לא ידועים לך כל פרטי הזיהוי של הנתבע, העזר בהסברים שבעמוד איתור פרטי זיהוי של הנתבע.

את כתב התביעה ניתן לכתוב בעברית או בערבית בלבד.

בעת הגשת התביעה הקטנה באינטרנט (באתר תביעות קטנות) יש לשלם עבור אגרת בית המשפט סך של 1% משווי התביעה, אך לא פחות מסכום מינימלי המתעדכן מדי פעם (נכון להיום: 50 ₪) וכן עבור דמי טיפול ופתיחת תיק (נכון להיום: 350 ₪).

עם קליטת תביעתכם בביהמ"ש, היא תשוייך לאחד מהתחומים הבאים:

 • הפלייה במוצרים, שירותים וכניסה למקומות בידור וציבוריים
 • כספית נזקי גוף
 • ספק – לקוח
 • רכב
 • שכירות
 • תביעת ספאם
 • תיירות
 • אחר


בחירת תחום התביעה תהיה ע"פ התחום העיקרי אליו שייכת התביעה.
תחום התביעה אינו מהווה מרכיב בתביעה עצמה (אינו מהווה טענה או מרכיב בעילת התביעה וכיוצ"ב) אלא משמש את בית המשפט בעיקר לצרכים הבאים

 • בחירת הגורם השיפוטי המתאים ביותר לדון בתביעה
 • ביצוע סטטיסטיקה שנתית לגבי פילוג כלל התביעות לתחומים השונים


בתוך מספר ימים ממועד הגשת התביעה, יישלח לתובע מכתב בדואר רשום, המציין את מועד הדיון ושם השופט
הממונה על התיק. מזכירות בית המשפט תשלח בדואר רשום עותק של כתב התביעה לכל נתבע בצירוף הזמנה לדין, שבה יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 15 יום מיום קבלת ההזמנה ולהתייצב לדיון בבית המשפט ביום ובשעה הקבועים בהזמנה.

אולם, פעמים רבות ביהמ"ש לא מצליח לבצע את המסירה (מסיבות שונות, כגון: כתובת שגויה, נמען המתחמק מלקבל את ההודעה, שליח דואר שטועה באיתור הכתובת, וכו') ובמקרה כזה ביהמ"ש מעביר את חובת המסירה אל התובע.

לכן, כחודש וחצי לאחר הגשת התביעה, על התובע לברר את מצב התיק בכדי לדעת האם יש אישור מסירה של כתב התביעה לנתבעים. אישור מסירה הוא אישור שמקבל ביהמ"ש מרשות הדואר על כך שכתב התביעה נמסר לידי הנתבע/ים.

אם יש אישור מסירה – יש לפעול בהתאם להנחיות ביהמ"ש, לעקוב אחר הגשת כתב הגנה ע"י הנתבעים ובמידת הצורך רצוי להשיב לטענות כתב ההגנה.

אם אין אישור מסירה – יש לפעול בהתאם להנחיות שהתקבלו מבית המשפט לגבי סיבת אי-המסירה. לדוגמא, אם חזרה התביעה עקב כתובת שגויה – ניתן להגיש לביהמ"ש בקשה לעדכון כתב התביעה, ובאמצעותה לעדכן את כתובת הנתבע.

במידה וחלפו 30 יום ממועד פתיחת התיק, ניתן לבקש מבית המשפט הרשאה להמצאת כתב התביעה לנתבע באמצעות "מסירה אישית" שתבוצע מטעם התובע. לאחר ביצוע המסירה האישית יש למסור לבית המשפט עותק של הצהרת המוסר על ביצוע המסירה האישית כדין.


האם לצרף לכתב התביעה את כל הראיות או שעדיף 'להפתיע' את הנתבע עם ראיות חדשות בדיון?

ככלל, חומר התביעה כולו צריך להיכלל בכתב התביעה על מנת לאפשר לנתבעים לממש את זכותם לבחון את החומר ולהגיב אליו בתוך פרק הזמן שבית המשפט מקצה להגשת כתב הגנה.
עם זאת, בנסיבות מסוימות יעדיף התובע לנהוג אחרת, לדוגמא כאשר הצגת הראיה בשלב מוקדם יותר עלולה לפגוע בהוכחת טענותיו. בפרט, כאשר הצגת הראיה לראשונה רק בדיון חיונית על מנת לסתור את טענות הנתבע, בעוד שהצגתה קודם לכן הייתה מאפשרת לנתבע להתאים את גרסתו לראיה זו.
על התובע לקחת בחשבון כי פעולה זו עלולה להיות בעוכריו, שכן בנסיבות מסויימות ביהמ"ש יכול לקבוע כי מדובר בראיה שמצריכה בחינה ובדיקה מצד הנתבע על מנת שיתאפשר לנתבע להתייחס אליה, ומשלא הוגשה מבעוד מועד, בית המשפט יכול שלא לקבלה כלל ולפסוק את הדין מבלי לקחת ראיה זו במכלול שיקוליו.
לכן, במקרה כזה רצוי לשקול אפשרות נוספת: לא להביא את הראיה המדוברת בכתב התביעה, אך להציגה לביהמ"ש בשלב מאוחר יותר, כגון בתגובה לכתב ההגנה.

חזור להתחלה8. פיצוי בגין עגמת נפש

לבית המשפט לתביעות קטנות עומדת הסמכות לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש ואכן במרבית התביעות הקטנות נתבע פיצוי בגין עגמת נפש (או אבדן הנאה – במיוחד בתיקים העוסקים בתיירות ונופש).
הוכחת עוגמת נפש וערכה אינם דבר פשוט, כיוון שמדובר בנזק שאינו מוחשי או ממוני גרידא. עם זאת, ישנן דוגמאות רבות המתאימות לפיצוי בגין עגמת נפש, לדוגמא: צלם שלא הופיע לחתונה; התרשלות של סוכנות נסיעות אשר פגמה בהנאה מהנופש. ואכן, בתיקים רבים של תביעה קטנה פסק בית משפט פיצוי בגין עגמת נפש. לתובע הדורש פיצוי בגין עגמת נפש, מומלץ לתמוך את טענותיו בעובדות וראיות מוצקות ככל שניתן, וכמו כן רצוי שגובה הפיצוי יהיה מתאים לחומרת עגמת הנפש שנגרמה לו, ומבלי להפריז – שאם לא כן, עלול השופט להתרשם כי זהו נסיון לא מוצדק לנפח את סכום התביעה. לחץ לקריאת מאמרים ופסקי דין של תביעות קטנות בנושא עגמת נפש.

חזור להתחלה9. כתב הגנה

לאחר שקיבל הנתבע מבית המשפט כתב תביעה והזמנה לדין, עליו להגיש כתב הגנה על גבי טופס מתאים שמצורף לתביעה. על הנתבע למלא את הטופס ולהגישו לבית המשפט תוך 30 יום ממועד קבלתו (אין הבחנה בין ימי עבודה לימים אחרים. אם היום האחרון לספירה נופל על חג/שבת אזי המועד הוא יום העבודה הקרוב ביותר שלאחריו). לחץ כאן להורדת דוגמא לכתב הגנה בתביעה קטנה.

אם הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד – רשאי התובע לבקש מביהמ"ש ליתן פסק דין בהעדר כתב הגנה, אולם בית המשפט אינו מחוייב לכך ויכול להחליט על קיום דיון בנוכחות הצדדים.
בהעדר הגנה רשאי בית משפט לתביעות קטנות לפסוק על יסוד כתב התביעה לבדו, מבלי שיוטל על התובע להוכיח את טענותיו.
הגשת כתב הגנה פטורה מתשלום אגרה.

מזכירות ביהמ"ש תשלח לתובע עותק מלא של כתב ההגנה מהנתבע/ים. במקרה שהתובע לא קיבל בדואר את כתב ההגנה, עליו לוודא במזכירות ביהמ"ש, 40 יום לאחר מועד פתיחת התביעה הקטנה, שאכן כתב התביעה נמסר לנתבע/ים. אי-מסירת כתב התביעה לנתבע/ים עלולה לגרום לדחיית הדיון למועד אחר, ולעיכוב במתן פסה"ד.

חזור להתחלה10. תביעה שכנגד

הנתבע רשאי להגיש תביעה שכנגד, כלומר לתבוע את התובע, אם הוא רואה זאת לנכון. גם גובה התביעה שכנגד מוגבל לסכום של עד 37,700 ₪ (נכון לשנת 2024. סכום זה מתעדכן מדי פעם).
נתבע שהגיש תביעה-שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות רשאי להגיש תביעה נפרדת לעודף תביעתו, בין לבית משפט לתביעות קטנות ובין לבית משפט אחר.

תאגיד (כגון חברה בע"מ) שנתבע בתביעה קטנה – רשאי לתבוע את התובע בתביעה שכנגד.

תביעה שכנגד תוגש בבית המשפט שבו הוגשה התביעה המקורית.
תביעה שכנגד תוגש על ידי מילוי כתב תביעה שבכותרתו ייכתב "תביעה שכנגד".
כתב התביעה שכנגד, יוגש בשלושה עותקים מלאים. עותק "תביעה שכנגד" מלא נוסף יוגש עבור כל נתבע שכנגד נוסף.
הגשת תביעה שכנגד כרוכה בתשלום אגרה.

במקרה שהוגשה תביעה שכנגד, יודיע בית המשפט לתובע שעליו להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים.
כתב הגנה לתביעה שכנגד יש להגיש תוך 7 ימים מיום קבלתה.

חזור להתחלה11. הודעה לצד ג'
נתבע הטוען כי יש לצרף לתביעה צד שלישי כנתבע, רשאי להגיש לביהמ"ש " הודעת צד ג' " עבור אותו צד שלישי. שימוש בהליך זה יתבצע במידה והנתבע מעוניין לכבול את אותו צד שלישי להכרעה בתיק (כלומר: א' תבע את ב', ב' יצרף את ג' כך שגם ג' יהיה נתבע בתיק).

בכותרת הודעה שכזו ייכתב "הודעת צד ג'".

הודעת צד ג' תוגש ב- 4 עותקים, כולל כל המסמכים המצורפים להודעה, לפי הפירוט הבא: אחד לבית המשפט, אחד לתובע, אחד למגיש ההודעה ואחד לנתבע צד ג'. כמו כן, יש להגיש עותק מלא של כתב התביעה המקורי עבור צד ג' (שהוא צד 'חדש' בתיק). עבור כל צד ג' נוסף יש להוסיף עותקים כמפורט לעיל.
הגשת הודעת צד ג' כרוכה בתשלום אגרה.

כתב הגנה להודעה לצד ג': משקיבל הודעת צד ג', על הנתבע החדש להגיש כתב הגנה תוך 30 יום, בצירוף כל מסמך המחזק את טענותיו, ובמספר עותקים כמפורט לעיל.

חזור להתחלה12. כיצד מתנהל המשפט בתביעה קטנה


בדרך כלל, המשפט בתביעות קטנות מתנהל לפי סדר השלבים הבאים:

 • הגשת התביעה
 • מסירת כתב התביעה והזימון לדיון לידי הנתבע/ים
 • הגשת כתב הגנה
 • הגשת תגובה לכתב ההגנה
 • הגשת תגובות ובקשות לביהמ"ש (התכתבויות)
 • הגעה לפשרה טרם מועד הדיון / קיום דיון בביהמ"ש
 • מתן פסק דין או החלטה סופית בתיק, וסגירתו


התכתבויות – ככלל, הליך התביעה הקטנה מתחיל להתנהל לאחר הגשת כתב התביעה (זמן רב לפני מועד הדיון) באמצעות התכתבויות בין הצדדים (דרך בית המשפט), תוך הגשת תגובות/בקשות של הצדדים לבית המשפט בו מתנהל התיק, עד למועד הדיון וכל עוד בית המשפט מאפשר זאת (לקראת מועד הדיון עשוי ביהמ"ש לחדול את הצדדים מהמשך ההתכתבויות ולקבוע כי "המחלוקות יתבררו בדיון"). להתנהלות זו חשיבות רבה בהתחשב בכך שבתביעה קטנה בד"כ יתקיים דיון אחד בלבד וההתכתבות מאפשרת לנצל את הזמן (בד"כ מספר חודשים) עד למועד הדיון על מנת לחדד את המחלוקות/ההסכמות בין הצדדים, להשלים פרטים חסרים, ובכך לייעל ולקדם את ההליך כולו.

במסגרת ההתכתבות, כל צד רשאי לבקש לבצע שינויים בכתב התביעה/הגנה (כולל הוספת/הסרת תובעים/נתבעים), להשיב לטענות ולדרישות הצד הנגדי, ועוד. במהלך ההתכתבות, נוהג ביהמ"ש לשלוח לצד הנגדי העתק של כל תכתובת שהתקבלה בתיק אצל ביהמ"ש. בדרך כלל, במהלך ההתכתבות עשוי ביהמ"ש לקבל החלטות שונות ובמקרים אלו בית המשפט יביאן לידיעת הצדדים. בין היתר, עשוי ביהמ"ש להציע לצדדים להגיע להסכמה ביניהם, או להגיע להליך של גישור, או להכריע בהליך של בוררות. ראה פירוט בהמשך סעיף זה.

התכתבויות מול בית המשפט ניתן לבצע בטפסים הבאים:
טופס בקשה לעדכון כתב תביעה קטנה
טופס בקשה לעדכון כתב הגנה בתביעה קטנה
טופס תגובה לטענות התביעה בתביעה קטנה
טופס תגובה לטענות ההגנה בתביעה קטנה
וכן בטפסים נוספים


מסירת כתב התביעה לנתבעים – לאחר הגשת התביעה, בית המשפט ינסה לבצע מסירה של כתב התביעה (לעיתים בצירוף הזמנה לדיון) לידי הנתבעים. ניסיון זה יבוצע באמצעות שירות דואר רשום של דואר ישראל ועל פי כתובות הנתבעים שסיפק הנתבע בעת הגשת התביעה.
במידה וניסיון מסירת כתב התביעה ייכשל מסיבה כלשהי (כתובת לא עדכנית/לא קיימת, הנתבע מתחמק מלקבל את המכתב הרשום, וכו'), יועבר נטל ביצוע המסירה אל התובע ויהיה עליו לבצע מסירה אישית של כתבי בית המשפט (כתב תביעה והזמנה לדיון) לנתבע, בעצמו או באמצעות צד ג'.
על התובע לברר ביוזמתו, בתוך 40 יום ממועד הגשת התביעה, אודות מצב ביצוע מסירת כתב התביעה לנתבעים, באמצעות פניה טלפונית אל מוקד ביהמ"ש, ולפעול בהתאם למוסבר בעמוד מידע למתדיין.

הכנה לדיון בתביעה קטנה – בדרך כלל יחלפו מס' חודשים ממועד הגשת התביעה ועד למועד הדיון, לכן לקראת הדיון רצוי לעבור על כתב התביעה, להיזכר בפרטי התביעה, נסיבות המקרה והאירועים שקדמו לו, השתלשלות האירועים ונימוקי התביעה. כמו כן, במידת הצורך (כגון בעניין העומד במחלוקת בין הצדדים) רצוי להביא לדיון את הראיות עצמן, כיוון שבכתב התביעה מופיע רק תיעוד של הראיות, ולא הראיות עצמן. (דוגמאות: 1. אם בכתב התביעה מופיע צילום התכתבות בוואטסאפ שאותה הנתבע מכחיש, רצוי להביא לדיון את המכשיר עצמו ובו ההתכתבות. 2. אם בכתב התביעה מופיע צילום של המוצר הפגום והנתבע מכחיש את הפגם, רצוי להביא לדיון את המוצר עצמו).

הדיון – על הצדדים להגיע לאולם הדיונים בלבוש הולם ובזמן שנקבע לדיון, עם כלל ראיותיהם ועדיהם ככל שישנם.
עם הגיעך לאולם הדיון, השקט את הטלפון הנייד ומכשירים אחרים. עם כניסתך לאולם עליך להתיישב במושבים המיועדים לכך. ייתכן כי בעת שתיכנס יתנהל באולם דיון אחר, כיוון שבבית המשפט לתביעות קטנות מתקיימים דיונים בתיקים שונים בזה אחר זה. בכל תיק מתקיים דיון אחד בלבד המתנהל לפני השופט באופן פשוט ומהיר וללא הפורמאליות הנהוגה בבתי משפט אחרים. (עובדה זו מצביעה על החשיבות הרבה של התנהלות נכונה בשלבים המוקדמים לדיון).
עליך להמתין שהשופט או עוזרו יקרא בפרטי התיק שלך (לדוגמא: "ישראל ישראלי נגד גולן גולני") ואז עליך לקום ולענות כי אתה נוכח. השופט יזמין את הצדדים בתיק לעלות לדוכן המתאים (דוכן התובע ודוכן הנתבע), יפנה לכל צד ויבהיר לו שהוא מתחייב לומר את כל האמת ורק את האמת. בד"כ יפתח השופט במס' מילים על התיק (לאחר שקרא מבעוד מועד את כתבי התביעה וההגנה ואת ההתכתבויות טרם הדיון) ואז יפנה השופט לתובע כדי שיציג את גרסתו או כדי שיבהיר נק' מסויימות, ולאחר מכן יעבור לנתבע באופן דומה. באם הגיעו עדים לדיון, יזמנם השופט להעיד. במשך הדיון, השופט עשוי לתשאל את הצדדים ואת העדים, אם ישנם, ולאפשר לצדדים עצמם לתשאל זה את זה ו/או את העדים. כל צד רשאי לבקש את רשות הדיבור לפנות אל השופט, אל הצד שכנגד, או לעדים. לאחר שנשמעו כל הגרסאות. בתום שמיעת הגרסאות ובחינת הראיות, יכול השופט להציע לצדדים להסכים לקבל פשרה כלשהי, או לגשת לגישור או לאשר לשופט לדון בתיק כבורר. באם לא ניתנה הסכמת שני הצדדים לאחת מהאפשרויות לעיל, השופט עשוי לתת את החלטתו (פסק הדין) במקום, אך לרוב תינתן ההחלטה במועד מאוחר יותר בהיעדר הצדדים – ובמקרה זה ההחלטה תישלח לצדדים בדואר.

ייצוג – ככלל, בתביעה קטנה התובע והנתבע אינם רשאים להיות מיוצגים על ידי עורך דין במהלך הדיון בביהמ"ש, אולם במקרים מיוחדים אפשר לבקש מביהמ"ש רשות להיות מיוצג ע"י עורך דין או ארגון שהוסמך לכך. אם ניתנה לאחד הצדדים רשות להיות מיוצג, בד"כ תינתן רשות שכזו גם לצד השני במידה ויבקש זאת מביהמ"ש.

באישור בית המשפט לתביעות קטנות, יכול אדם לייצג צד בבית משפט לתביעות קטנות, אם אותו צד ייפה את כוחו לשם כך, וייפוי הכוח הוגש לבית המשפט לתביעות קטנות (לחץ כאן להורדת פורמט למכתב ייפוי כוח).
אין לייצג אדם במקרים הבאים אם:
א. אם המייצג עוסק בייצוג בדרך קבע.
ב. אם הייצוג נעשה במהלך הרגיל של עסקיו של המייצג.
ג. אם הייצוג נעשה בתמורה.

כשמדובר בנתבעת שהיא חברה גדולה, בד"כ החברה תשלח מתמחה מהמחלקה המשפטית שלה, שהוא סטודנט למשפטים. לכאורה הדבר מותר כיוון שהמייצג אינו עורך דין, אך במסגרת המגבלות האמורות לעיל, לכן, בפתיחת הדיון תוכל לבקש מהשופט לוודא שנציג הנתבעת אינו עורך דין ואינו עוסק בייצוג בדרך קבע (בד"כ במידת הצורך השופט יעשה זאת ביוזמתו).

בוררות – בהסכמת הצדדים בתיק, רשאי שופט בית המשפט לתביעות קטנות לדון בתביעה כבורר או להעבירה לבורר אחר שהסכים לדון בה ללא קבלת שכר מן הצדדים. דין פסק בורר לפי סעיף זה, פרט לערעור, כדין פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות.
במקרה של בוררות הדיון בדרך כלל יהיה קצר ביותר. ההבדל העיקרי בין משפט לבוררות הוא שבפסק דין במשפט (תביעה קטנה) אפשר לערער (לאחר שמבקשים רשות לכך מבית המשפט המחוזי. תהליך הערעור עלול להימשך זמן רב, והדבר כרוך בהוצאות כספיות). אבל, אם השופט יפסוק בתביעה בתור בורר, קביעתו היא סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.

גישור – כל צד בתיק רשאי להציע לצד הנגדי הליך של גישור (בד"כ הצד המציע גישור יודיע על כך לביהמ"ש, מתוך כוונה להראות על נכונותו להסדיר את המחלוקת ללא משפט) ובהסכמת הצדדים הם רשאים לנסות ולפתור את הסכסוך שביניהם בדרך זו. ניתן לפנות למגשר/ים באמצעות מזכירות בית המשפט לתביעות קטנות.
כמו כן, במקרים רבים ביהמ"ש ביוזמתו יציע לצדדים הליך גישור ע"י גורם שלישי (מתוך רשימת מגשרים חיצוניים הפועלים באישור מחלקת הגישור של ביהמ"ש). באם שני הצדדים יתנו את הסכמתם לתהליך הגישור, המגשר יפנה אל הצדדים לתיאום פגישת גישור. אחרת, המשפט ימשיך להתנהל כרגיל וסירוב של מי מהצדדים לתהליך הגישור לא ישמש כנגדו.

לרשותכם מאמרים ופסקי דין בנושא הליך הגישור.

הסדר פשרה – במידה והצדדים הגיעו להסדר פשרה לפני מועד הדיון, על התובע להגיש בהקדם האפשרי בקשה לעדכון כתב התביעה למזכירות בית המשפט, ובו יעדכן את בית המשפט אודות הפשרה אליה הגיעו הצדדים ורצונו לביטול התביעה. עם אישור ההסדר על ידי בית המשפט, בית המשפט יביא את אישורו לידיעת הצדדים והם לא יצטרכו להופיע לדיון. יש לוודא לפני מועד הדיון שהסדר הפשרה אושר על ידי בית המשפט.
טופס בקשה לעדכון כתב תביעה קטנה

מהלך הדיון – בתביעה קטנה בד"כ מתקיים דיון אחד שבו נשמעות העדויות של בעלי הדין והעדים; חובה על הצדדים להזמין לדיון את כל העדים שברצונם שיעידו ולהביא עמם את כל המסמכים התומכים בגרסתם (כאמור, יש לצרף עותקים של מסמכים אלה לכתב התביעה/הגנה).

סדרי הצגת ראיות וטענות הצדדים ייקבע על ידי השופט בדרך שנראית לו. בהתאם לכך, יציג כל צד בתורו את טענותיו, ראיותיו ועדים מטעמו. לבית המשפט יש הסמכות לחקור את העדים ואת התובע או הנתבע. כמו כן רשאי כל צד לחקור את הצד השני באם השופט יתיר זאת.

נוכחותך בדיון חשובה ביותר. במהלך הדיון תהיה לך אפשרות להעלות את טענותיך בפני השופט ולשכנעו בצדקתך. ייתכן שבמהלך התפתחות הדיון יועלו טענות חדשות הן על ידך והן על ידי הנתבע. לעיתים הדבר אף מתוכנן ע"י מי מהצדדים, וזאת כדי לעמת את הצד השני עם טענה שלא התכונן להשיב עליה. לעיתים תהיה זו ראיה, כגון תמונה או הקלטת שיחה, שהצד השני לא היה מודע לקיומה עד עתה, והיא סותרת את הגרסה שמסר.

חשוב שטרם הדיון "תכין שעורי בית" – קרא את כתב התביעה ואת כתב ההגנה והכן את הדברים שבכוונתך לומר בבית המשפט.

התנהגות במהלך הדיון – במהלך הדיון רצוי לדבר בקצרה ולעניין ומומלץ לענות לכל שאלות השופט בצורה מלאה ולא מתחמקת.
בעת הדיון על הצדדים לעמוד במקומות המיועדים לכך.
יש לנהוג בכבוד הראוי הן לבין המשפט והן לצד שכנגד.
לשופט היושב בדין יש לפנות בתואר "כבודו", "כבוד השופט" או "אדוני" ובזמן שהשופט מדבר יש להימנע מלקטוע את דבריו.

היעדרות מהדיון – אם הזמנה לדיון נמסרה לתובע והוא לא התייצב, הרי שבמועד הדיון יהיה רשאי בית המשפט לדחות את התביעה. אם שני הצדדים לא התייצבו, יהיה בית המשפט רשאי למחוק את התביעה.

הצגת ראיות נוספות – במידה ולמי מהצדדים לא היה מסמך רלוונטי בעת הגשת כתב התביעה או ההגנה, הוא רשאי לבקש מהשופט רשות להציגו בזמן הדיון כדי לתמוך בטענותיו.

זימון עדים – כל צד רשאי להביא לדיון עדים מטעמו. כמו כן, כל צד רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לזמן עד באמצעות בית המשפט. בקשה כזו תוגש לפחות 30 יום לפני מועד הדיון. (לחץ כאן להגשת בקשה לזימון עדים).
אי התייצבותו של עד שלא הוזמן על יד בית המשפט לא תשמש עילה לדחיית מועד הדיון.

פסק דין – השופט רשאי לתת פסק דין כבר בתום הדיון, אולם הוא רשאי לדחות את מתן פסק הדין למועד מאוחר יותר, אך לא יאוחר משבעה ימים מתום הדיון. במידה ואכן נדחה מועד מתן פסק הדין, הוא יישלח לצדדים בדואר.

חזור להתחלה13. ערעור על פסק הדין

כדי להגיש ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות יש להגיש, בתוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין, בקשת רשות ערעור אל בית המשפט המחוזי.
את הבקשה יש להגיש במזכירות ביהמ"ש בשני עותקים, בצירוף:

 • פסק הדין נאמן למקור
 • אם יש ייצוג של עו"ד – ייפוי כוח
 • תצהיר (אפשר לעשות בכל בימ"ש בעלות 51 ₪, או מול עו"ד פרטי)


בעת הגשת הבקשה יש לשלם אגרת בקשת רשות ערעור (בר"ע) על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות (נכון למועד כתיבת שורות אלה, אגרה זו עומדת על כ- 500 ₪).
בעת הגשת הבקשה יש להפקיד בביהמ"ש פקדון רשות ערעור בסך 5,000 ₪.
אם ניתנה רשות כזו, בית המשפט המחוזי ידון בערעור בשופט אחד והבקשה עצמה תהפוך לכתב הערעור !. לפיכך, יש לערוך את בקשת הערעור כאילו כבר ניתנה הרשות לערער, ולמעשה כבר מגישים את הערעור עצמו. על כן חשוב שהבקשה תכיל את כל הטענות והעובדות הדרושות, ובאופן הראוי לכתב ערעור.

חזור להתחלה14. דחיית מועד הדיון

בדרך כלל, בתוך כחודש ממועד פתיחת התיק, מזכירות בית המשפט תקבע מועד לדיון.
לרוב, מועד הדיון ייקבע בטווח שבין 4 ל-7 חודשים קדימה.

כל צד רשאי להגיש בקשה לדחיית מועד הדיון, שאליה יצרף המבקש את תגובת הצד שכנגד. במידה ונבצר ממבקש הדחיה לקבל את תגובת הצד שכנגד, עליו לפרט מדוע נבצר הדבר ממנו. לאחר הגשת הבקשה יש לברר עם מזכירות ביהמ"ש האם הבקשה נענתה בחיוב.
כל עוד לא החליט השופט על שינוי מועד הדיון, נשאר בעינו המועד המקורי.

חזור להתחלה15. אי התייצבות למשפט

א. אם שני הצדדים לא הופיעו לדיון – התביעה תימחק. במקרה זה ניתן להגיש את התביעה מחדש.
ב. אם התובע מופיע אך הנתבע לא מופיע למרות שכתב התביעה הומצא לו כדין – רשאי בית המשפט לתת פסק דין על סמך כתב התביעה בלבד.
ג. אם הנתבע מופיע אך התובע לא מופיע – התביעה תידחה. במקרה זה לא ניתן להגיש את התביעה מחדש.
ד. אם צד כלשהו (תובע/ים או נתבע/ים) מעוניין שאדם אחר יופיע במקומו לדיון או מעוניין להופיע בדיון במקום אדם אחר (ובלבד שהנציג אינו עורך דין), עליו לקבל לשם כך את אישור ביהמ"ש (רצוי מראש, ע"י הגשת בקשה מתאימה בצירוף ייפוי כוח/אישור לאפוטרופסות).
חשוב לדעת כי גם אם ביהמ"ש יאשר זאת, הדבר עלול להוות מכשול בהוכחת טענות אותו צד, כיוון שהעדרותו מהדיון (של מי שהיה מעורב במקרה) לא תאפשר להעיד אותו במהלך הדיון לצורך תמיכה בטענותיו.
ה. בכל מקרה בו ניתן פסק דין בהעדר אחד הצדדים, רשאי אותו צד לפנות לבית המשפט שבו התנהלה התביעה הקטנה, ולהגיש בקשה מנומקת לביטול פסק הדין, תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, או מאוחר יותר תוך נימוק האיחור.

חזור להתחלה16. החייב לא שילם – הוצאה לפועל

ראשית, מומלץ להתנות מראש את ביצוע התשלום (של הסכום שנפסק לזכותך/לחובתך) לאופן שניתן לתיעוד (כגון העברה בנקאית או דיגיטלית וכדומה), ובוודאי שלא במזומן, וזאת על מנת שניתן יהיה להוכיח שהתשלום בוצע או לא בוצע.
התניה כזו ניתן לציין בכתב התביעה או בדיון עצמו בפני השופט.

לאחר מתן פסק הדין סיים בית המשפט לתביעות קטנות את מלאכתו בתיק.

אם בתוך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו או בפסק הדין, הצד החייב לא שילם לצד הזוכה את הסכום הנקוב בפסק הדין, רשאי הצד הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולדרוש את ביצועו של פסק הדין.
הפנייה ללשכת ההוצאה לפועל תתבצע עם עותקים מאושרים של פסק הדין, לפי מספר החייבים הנדרשים ועוד עותק אחד.

בלשכת ההוצאה לפועל יקבל הפונה טופס "בקשה לביצוע". לאחר שימלא את הטופס במספר עותקים כמספר החייבים הנדרשים ועוד עותק אחד, ישלם את האגרה בקופת בית המשפט ויקבל אישור על בקשתו בצירוף מספר תיק הוצל"פ, העתק מהבקשה וקבלה על תשלום האגרה.
לאחר מכן תשלח לשכת ההוצאה לפועל מכתב אזהרה אל החייב ותתבע ממנו לשלם את הסכום הנקוב בפסק הדין. במכתב זה יוזהר החייב שאם לא ישלם חובו בתקופה האמורה באזהרה, יינקטו נגדו אמצעים.

אם החייב עדיין אינו משלם, יקבל התובע הודעה מההוצאה לפועל בעניין זה, ואז יהיה באפשרותו להגיש טופס "נקיטת אמצעים", שבו יציין את הפעולה שאותה הוא מבקש מלשכת ההוצאה לפועל לנקוט, כגון: עיקול או צו מאסר. נציגי ההוצאה לפועל ייצאו לביתו של החייב שלא שילם ויעקלו את רכושו בערך של הסכום בו מדובר. אם גם פעולות אלו לא הביאו להסדרת החוב, במקרים מסוימים יו"ר ההוצאה לפועל מוסמך להוציא פקודת מאסר נגד החייב.

כל עוד לא הוסדר החוב, הוא תופח וצובר את הוצאות הגבייה וריבית פיגורים.

קיימים מקרים מיוחדים (שטרות, שיקים) בהם ההליך הוא שונה מהמתואר לעיל, ויוסבר לתובע על ידי אנשי ההוצאה לפועל כאשר ימסור לידיהם את בקשת הביצוע.

לחץ כאן לניווט לאתר ההוצאה לפועל של רשות האכיפה והגבייה (פתיחה בלשונית Tab חדשה)

חזור להתחלה17. התיישנות בתביעות קטנות

טענת ההתיישנות בפקודת הנזיקין חלה גם בתיקי תביעות קטנות. חוק ההתיישנות קובע כי לא ניתן לתבוע פיצויים בגין גרימת עוולה לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות מהיום שבו נולדה עילת התובענה החלה על אותה עוולה.
לחוק ההתיישנות ישנם כללים וחריגים שונים, אך על קצה המזלג (שוב, כללי ההתיישנות תקפים גם לתביעות קטנות): תקופת התיישנות בגין נזק שיסודו בעוולה הינה 7 שנים מהיום בו התגלה הנזק או 10 שנים מהיום בו אירע הנזק, לפי המוקדם מביניהם. תקופת התיישנות שעילתה תביעה לתגמולי ביטוח תעמוד על 3 שנים.
לעניין תקופת התיישנות בתובענות על עוולות – "היום שנולדה עילת התובענה" הוא אחד מאלה:
(1) מקום שעילת התובענה היא מעשה או מחדל – היום שבו אירע אותו מעשה או מחדל. היה והמעשה או המחדל נמשך והולך – יהא היום הקובע היום שבו הסתיים אותו מעשה או מחדל.
(2) מקום שעילת התובענה היא נזק שנגרם על ידי מעשה או מחדל – היום שבו אירע אותו נזק. אם לא נתגלה הנזק ביום שאירע – יהא היום הקובע היום שבו נתגלה הנזק, אלא שבמקרה אחרון זה תתיישן התובענה אם לא הוגשה תוך עשר שנים מיום אירוע הנזק.

חזור להתחלה18. רשימת בתי המשפט לתביעות קטנות

להלן רשימת בתי משפט השלום אשר בהם מופעל בית משפט לתביעות קטנות:
לקבלת מידע ומענה לשאלות ניתן לפנות אלינו באמצעות עמוד צור קשר.

מחוז דרום
תביעות קטנות באר-שבערחוב התקווה 5, באר שבע, מיקוד 84102
תביעות קטנות אשקלוןשדרות בן גוריון 3, אשקלון, מיקוד 78281
תביעות קטנות אשדודרח' מורדי הגיטאות, רובע ב' אשדוד, מיקוד 77370
תביעות קטנות קרית – גתרח' חשוון 12, רובע התעשייה קרית גת, מיקוד 82023
תביעות קטנות דימונהכיכר דנמרק, דימונה, מיקוד 86000
תביעות קטנות אילתרח' יותם 3, אילת, מיקוד 88510

מחוז ירושלים
   
תביעות קטנות ירושליםרח' חשין 6, ירושלים, מיקוד 91156
תביעות קטנות בית – שמשמרכז מסחרי 6, בית שמש, מיקוד 99000

מחוז מרכז
   
תביעות קטנות כפר-סבארחוב טשרניחובסקי 14, כפר-סבא, מיקוד 44271
תביעות קטנות ראשון לציוןישראל גלילי 5, ראשון לציון, מיקוד 75426
תביעות קטנות פתח-תקוהרחוב באזל 1א' פינת שמשון, פתח תקוה, מיקוד 49510
תביעות קטנות רמלהשדרות ויצמן 3, רמלה, מיקוד 72415
תביעות קטנות רחובותרחוב רוז'נסקי 9, רחובות, מיקוד 76453
תביעות קטנות נתניהרחוב הרצל 57, נתניה, מיקוד 42390

מחוז תל-אביב
   
תביעות קטנות תל-אביברחוב ויצמן 1, תל אביב, מיקוד 66532
תביעות קטנות הרצליהרחוב בן גוריון 31 הרצליה, מיקוד 46785

מחוז חיפה
   
תביעות קטנות קריוןדרך עכו 194, קרית ביאליק/ קריון, מיקוד 27232
תביעות קטנות חיפהרח' פלי"ם 12, חיפה, מיקוד 33095
תביעות קטנות עכורחוב יהושפט 15, עכו, מיקוד 24513
תביעות קטנות חדרהרח' הלל יפה 7, חדרה
תביעות קטנות נהריהדרך הים 1, סוקולוב 5, נהריה, מיקוד 22421

מחוז נצרת
   
תביעות קטנות נצרתהיכל המשפט החדש ככר קרית יצחק רבין, נצרת עלית
תביעות קטנות טבריהדרך הציונות 1, טבריה, מיקוד 14275
תביעות קטנות בית-שאןרח' שאול המלך, בית שאן, מיקוד 11746
תביעות קטנות צפתמעלה כנען, בנין המשטרה,צפת, מיקוד 13230
תביעות קטנות עפולהרח' מנחם אוסישקין 42, עפולה, מיקוד 18400
תביעות קטנות קרית-שמונהמרכז מסחרי, קרית שמונה, מיקוד 10200
תביעות קטנות קצריןרחוב שיאון 1, קצרין, מיקוד 12900
תביעות קטנות מסעדהרח' רמת הגולן, מסעדה, מיקוד 12435

חזור להתחלה


19. כתובת הנתבע אינה ידועה – תחליף המצאה

במידה ולא ניתן לאתר את הנתבע כדי למסור לו את כתב התביעה, באפשרות התובע להגיש לביהמ"ש 'בקשה לתחליף המצאה' (המצאה=מסירה. הכוונה היא למסירה של כתב בית דין, כגון כתב תביעה, הזמנה לדיון, החלטה של ביהמ"ש וכו'). לבקשה זו יש לצרף תצהיר המפרט את הסיבה המונעת ביצוע המצאה באופן הרגיל.

ביהמ"ש יכול להעתר לבקשה או לדחותה. במידה וביהמ"ש נעתר לבקשה אזי באפשרותו להורות על המצאת כתבי בי"ד בתיק באמצעי כלשהו, כגון הדבקת עותק של כתב בית הדין על לוח מודעות של בימ"ש, הדבקה בכתובת האחרונה שהייתה ידועה ככתובת מגוריו/עבודתו של הנמען, הודעת וואצאפ (Whatsapp), מסירה לידי דיירים בנכס אשר בבעלות הנתבע, וכיוצ"ב. מקובל שביהמ"ש מורה על פרסום מודעה בעיתון, או בדרך אחרת שביהמ"ש רואה לנכון (ויכול להיענות לבקשה כלשהי בעניין אופן ההמצאה).

המטרה של תחליף ההמצאה – ליצור סיכוי גבוה לאפשרות שכתב בית הדין יובא לידיעת הנמען.

לאחר שהוראות ביהמ"ש לתחליף המצאה בוצעו במלואן ויאושרו על ידי בית המשפט, ייחשב הדבר כאילו בוצעה המצאה כדין לנמען.

בד"כ כאשר ביהמ"ש מתיר תחליף המצאה הוא יקבע מועד רחוק יותר להגשת כתב הגנה או כתב טענות אחר (60 יום במקום 30 יום כמקובל במסירה רגילה), שכן מטבעה של המצאה חליפית, נדרש זמן רב יותר עד שהדבר מגיע לידיעת הנמען.

מי אחראי על המצאה? בהתאם לנסיבות, בית המשפט יכול להורות כי ההמצאה תבוצע ע"י בעל הדין מגיש הבקשה, או ע"י עו"ד המייצג אותו, או ע"י ביהמ"ש.

בדרך כלל, תחליף המצאה הוא המוצא האחרון אחרי שכשלו כל הנסיונות האחרים, כולל ניסיון לביצוע מסירה אישית.

חזור להתחלה

 
20. הסכם פשרה

במידה והצדדים בתיק הגיעו ביניהם להסכמה טרם מועד הדיון, עליהם להעלות את פרטי ההסכם על הכתב לכדי הסכם פשרה. על התובע למסור הסכם זה, כשהוא חתום בחתימת שני הצדדים, לביהמ"ש בו הוגשה התביעה. כמו כן על הצדדים לעמוד בקשר עם מזכירות ביהמ"ש כדי לוודא שהסכם הפשרה התקבל והדיון בעניינם בוטל.
מומלץ לתובע לא לסגור את התיק אלא לאחר קבלת מלוא התשלום שעליו סוכם במסגרת הסכם הפשרה.

חזור להתחלה

 21. הזמנת עדים

כל צד רשאי להביא עמו עדים ללא תשלום ואין צורך להודיע על כך לבית המשפט. צד המעונין לזמן עד, רשאי לבקש הזמנתו ע"י בית המשפט. בקשה זו יש להגיש לפחות 30 יום לפני מועד הדיון תוך הפקדת פיקדון (הסכום משתנה מעת לעת). בית המשפט יקבע מה יהיה התשלום לעד ומי ישא בתשלום זה.

חזור להתחלה

 22. התאמות נגישות

אם הינך בעל/ת מוגבלות, תוכל לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת התאמות נגישות, לפי הצורך.

חזור להתחלה

 23. תרגום מהלך הדיון המשפטי

אם הינך נדרש לתרגום מהלך הדיון המשפטי לשפה שאיננה עברית, עליך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, וזאת עד 14 יום לפני מועד הדיון.

חזור להתחלה

 24. הנחיות כלליות לביצוע מסירה אישית

לאחר הגשת תביעה קטנה, יתבצע ע"י ביהמ"ש ניסיון ראשוני למסירת כתב התביעה לנתבע.
במידה וניסיון זה ייכשל מסיבה כלשהי (כתובת לא עדכנית/לא קיימת, הנתבע מתחמק מלקבל את המכתב הרשום, וכו'), יועבר נטל ביצוע המסירה אל התובע ויהיה עליו לבצע מסירה אישית של כתבי בית המשפט (כתב תביעה והזמנה לדיון) לנתבע, בעצמו או באמצעות צד ג'.

להלן הנחיות כלליות לביצוע מסירה אישית בתביעות קטנות:

 1. הגשת בקשה להמצאת כתב התביעה לנתבע באמצעות "מסירה אישית": במידה וחלפו 30 יום ממועד פתיחת התיק, התובע רשאי לבקש מבית המשפט הרשאה להמצאת כתב התביעה (ו/או הזימון לדיון) לנתבע באמצעות "מסירה אישית" שתבוצע מטעם התובע.

  על התובע או מי מטעמו (מיופה כוח), לגשת למזכירות ביהמ"ש ולקבל ממזכירות ביהמ"ש מעטפה לביצוע המסירה האישית. המעטפה תכיל את ההודעה מטעם ביהמ"ש בצירוף כתב התביעה (ו/או ההזמנה לדיון) חתום ע"י ביהמ"ש ועל גבי המעטפה יוצמד טופס אישור ביצוע מסירה אישית. ניתן לבקש ממזכירות ביהמ"ש מסמך הוראות מפורטות לביצוע המסירה האישית.

  את המסירה האישית יש לבצע לא יאוחר מ- 40 יום לפני מועד הדיון.
  אין לבצע מסירה אישית ע"י שליחה בדואר ישראל.

 2. מסירה אישית לאדם פרטי: התובע, או אדם אחר מטעמו, יגיע לכתובת של הנתבע, ידפוק בדלת וימסור לנתבע את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון. יש להחתים את הנתבע על אישור המסירה במקום המיועד לכך.

 3. מסירה אישית לחברה: אם הנתבעת היא חברה, יש למסור את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון במשרד הרשום של החברה המעודכן במרשם החברות. יש לציין באישור המסירה את שם המקבל. ניתן לבצע מסירה לחברה גם באמצעות מסירת המסמכים לדירקטור הרשום על פי מרשם החברות. יש להחתים את מי שמוסרים לו את כתב התביעה וההזמנה לדיון, על אישור המסירה במקום המיועד לכך. יש להציג לביהמ"ש את התדפיס ממרשם החברות.

 4. מסירה לקרוב משפחה: אם הנתבע מתגורר בכתובת הרשומה אך לא נמצא בבית, אפשר למסור את כתב התביעה למי שמתגורר איתו בבית ונראה בגיל 18 או יותר. במקרה כזה יש להחתים את מי שמוסרים לו את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון על אישור המסירה במקום המיועד לכך, לשאול את שמו וכן מה הקשר שלו לנתבע ולציין זאת באישור המסירה.
  בפסיקה של בית המשפט העליון נקבע כי לא ניתן למסור כתב תביעה לקרוב משפחה של נתבע מבלי שקדם לכך ניסיון להגיש אותו באופן אישי לנתבע גופו. שינוי זה מגן באופן מיוחד על נתבעים המתגוררים דרך קבע בחו"ל.

 5. הנתבע מסרב לקבל: אם הנתבע או מי שמתגורר בכתובת שלו מסרב לקבל את כתב התביעה ואת הזמנה לדיון, יש להשאיר את כתב התביעה וההזמנה לדיון ליד הדלת ולסמן במקום המתאים באישור המסירה כי הנתבע סירב לקבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון. יש להמציא את אישור המסירה למזכירות בית המשפט כדי שתסרוק אותו לתיק. כדאי לצלם את תיבת הדואר ודלת הכניסה לבית הנתבע הנושאות את שמו, כדי להציג במידת הצורך.

 6. אין אף אחד בביתו של הנתבע: אם הנתבע מתגורר בכתובת אך לא נמצא בבית ואין בבית אדם אחר מעל גיל 18, יש לשוב ולנסות למסור את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון פעמיים נוספות, כך שיבוצעו בסה"כ שלושה נסיונות מסירה בשעות ובימים שונים. אם הנתבע לא נמצא בבית שלוש פעמים בזמנים שונים, יש להניח את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון ליד הדלת ולציין זאת באישור המסירה. מומלץ לצלם את תיבת הדואר ודלת הכניסה לבית הנתבע הנושאות את שמו, כדי להציג במידת הצורך.

 7. הנתבע מתגורר בחו"ל: מסירת כתב תביעה והזמנה לדיון לנתבע בחו"ל מחייבת קבלת רשות מבית המשפט. במקרה זה, על התובע לפנות אל בית המשפט בבקשה לקבלת היתר למסור את כתבי בית הדין לנתבע המתגורר בחו"ל ("היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט"), ורק אם אי־אפשר למסור לו את כתב בית הדין בחו"ל לאחר קבלת ההיתר, ניתן יהיה לבקש מבית המשפט להכיר במסירה של כתב בית הדין לקרוב משפחה של אותו נתבע, הנמצא בישראל או שהגיע לביקור בישראל.

 8. הגשת אישור המסירה: על המוסר למלא באישור המסירה את פרטיו ונתוני המסירה ולאחר מכן לחתום על אישור המסירה. אם ביצע את המסירה שליח שאינו התובע, יש לצרף לאישור המסירה תצהיר שנחתם בפני עורך דין, שבו מפורטים נסיונות המסירה בכתב ברור (תאריכים, שעות ותיאור של כל אחד מנסיונות המסירה). יש למסור למזכירות בית המשפט עותק מאישור המסירה ואת המקור יש לשמור ולהציג במועד הדיון.

אופן ביצוע: מסירה אישית יש לבצע ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו או למורשהו (עורך דינו, קרוב משפחתו שנראה בגיל 18 ומעלה, וכו').
מקום הביצוע: בבית שבו רגיל הנמען לגור או לעסוק (ואם מען זה שונה מהמען הרשום בכתב התביעה, ניתן לעדכן על כך את ביהמ"ש בעת ההודעה לביהמ"ש על ביצוע המסירה האישית).
אם הנמען לא נמצא במען: השליח ידביק את הכתב על הדלת החיצונית או במקום אחר נראה לעין בבית שבו רגיל האדם לגור או לעסוק.

לאחר שמודיעים לביהמ"ש על ביצוע המסירה, ביהמ"ש יקבע, בהתאם לנסיבות ועל פי שיקול דעתו, האם ההמצאה בוצעה כדין.
באם המסירה בוצעה שלא לגופו או מורשהו של הנמען, כלומר ע"י הנחה/הדבקה במקום, קיים סיכוי שביהמ"ש לא יאשר את ביצוע המסירה.
אולם, באם המסירה שלא לגופו או מורשהו של הנמען בוצעה על פי ההנחיות ובמען הרשום במשרד הפנים, היא תחשב מסירה כדין גם אם הנמען אינו מתגורר במען, ובלבד שלא עבר להתגורר בחו"ל.

לרשותכם טופס מקוון להזמנת שירות ביצוע מסירה אישית

חזור להתחלה

 25. בקשה לביטול פסק דין

ביטול פסק דין שניתן בתביעה קטנה אפשרי בעיקר (וככל הנראה רק) כאשר פסק הדין ניתן בהעדרו של הצד המבקש (או בהעדרם של שני הצדדים).
לפיכך קיימים שני מקרים עיקריים בהם ניתן להגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן בתביעה קטנה:

 1. פסק הדין ניתן בהיעדר הגנה
 2. פסק הדין ניתן בהיעדר התייצבות של הצד המבקש


הסבר:

תקנות 10 ו- 11 בתקנות סדר הדין בתביעות קטנות מגדירות שני מקרים בהם רשאי בית משפט לתביעות קטנות לתת פסק דין במעמד צד אחד:

 1. הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד (תקנה 10)
 2. הנתבע/התובע לא התייצב לדיון שנקבע (תקנה 11)


תקנה 10: ”נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד; אולם רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להזמין את בעלי הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור."

ראוי לציין כי תקנה זו יוצרת הבדל בין הליך משפט אזרחי רגיל לבין בית הליך של תביעה קטנה. בעוד בבית משפט אזרחי רגיל, לבית המשפט לא הותר שיקול דעת בנושא והוא מחויב לתת פסק דין בהיעדר הגנה, במקרה של תביעה קטנה, לבית המשפט לתביעות קטנות הותר שיקול דעת בעניין, כלומר בית המשפט לתביעות קטנות אינו מחוייב לתת פסק דין בהיעדר הגנה, אך הוא רשאי לעשות זאת ע"פ שיקול דעתו. במידה ובית המשפט סבור כי יש להזמין את בעל הדין לדיון, הוא לא ייענה לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה מבלי לקבוע דיון.

נזכיר כי על פי התקנות, על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שהומצא לו כתב התביעה. לכן, במידה והנתבע לא מימש את זכותו להגשת כתב הגנה, הוא לוקח על עצמו סיכון שבית המשפט יפסוק לרעתו. נקודת המוצא המשפטית היא שכאשר הנתבע אינו מתגונן, הוא למעשה מודה בטענות כתב התביעה.

תקנה 11: "נמסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי הדין לא התייצב – תימחק התביעה; התייצב התובע והנתבע לא התייצב – יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו; התייצב הנתבע והתובע לא התייצב – תידחה התביעה."

במילים אחרות:
במידה ושני הצדדים לא התייצבו לדיון שנקבע, התביעה תימחק.
במידה והנתבע התייצב אך לא התובע, התביעה תדחה.
במידה והתובע התייצב אך לא הנתבע, בית המשפט לתביעות קטנות יפסוק על פי כתב התביעה (על התובע להצהיר בפני בית המשפט על אמיתות טענותיו בכתב התביעה).

הנחיות להגשת בקשה לביטול פסק דין

בקשה לביטול פסק דין שניתן בתביעה קטנה ניתן להגיש תוך 30 ימים בלבד מיום שנודע למבקש על פסק הדין.

לצורך הגשת בקשה לביטול פסק דין, על המבקש לנמק את הסיבה לאי הגשת כתב הההגנה במועד או לאי ההתייצבות.
לבקשה יש לצרף תצהיר (המאשרר את הבקשה) חתום ע"י עו"ד או ע"י ביהמ"ש (ניתן להגיע לביהמ"ש על מנת לחתום על תצהיר – כרוך בתשלום אגרה בסך כ 53 ש"ח במזכירות ביהמ"ש).

בית המשפט רשאי לבטל את פסק הדין, אך הוא עשוי לקבוע תנאים לכך (כגון תנאים לתשלום הוצאות המשפט).

במידה וחלף המועד להגשת בקשה לביטול פסק דין בתביעה קטנה, עדיין ניתן להגיש את הבקשה, אך יש לעשות זאת בצירוף בקשה מנומקת להארכת המועד.

ראוי לציין כי בית המשפט לתביעות קטנות רשאי לבטל פסק דין שניתן בהיעדר הגנה, גם ללא תגובתו של הצד הזוכה, זאת להבדיל מהליך משפט אזרחי רגיל, בו לא ניתן לבטל פסק דין ללא תגובת הצד הזוכה.

לחץ כאן להגשת בקשה לביטול פסק דין באמצעות אתר תביעות

חזור להתחלה

 נושאים נוספים (בעמודים נפרדים):

האם אפשר לתבוע בישראל חברה זרה שמקום מושבה בחו"ל?

חזור להתחלה

110 תגובות על “המדריך לתביעות קטנות – לשנת 2024

 1. אם תבעתי מכללה ואין לי הקלטה להוכיח שיש הבטחות שהם לא קיימו יש אפשרות להכריח אותם על ידי השופט להביא לי את ההקלטה או שאין ענין לתבוע?

 2. משהו לא ברור . רשום שרשאי להגיש תביעה קטנה אדם פרטי . מצד שני אם התובע הוא עסק ועוסק מורשה כהגדרתו ברשות המס האם הוא רשאי לתבוע בתביעה אשר מהותה היא עבור עסקו או מוצר המשמש אותו לצורך עסקו ?

 3. תודה על ההערה.
  גם עוסק מורשה/פטור הוא אדם פרטי ! (מס' ע.מ/ע.פ הוא למעשה מספר הזהות של העוסק) ולכן גם עוסק מורשה/פטור יכול לתבוע בתביעה קטנה, ובכלל זה בכל עניין הקשור לעסקו (יכול לתבוע בתביעה קטנה גם לקוחות וספקים).

 4. שלום איך אפשר לשלם אגרה לבית משפט לתביעות קטנות אם אני גר בחוץ לארץ ואין לי אף אחד שיכול להיות מיופה כח לשלם בשמי אני יכול לשלוח את התביעה באתר אישי, תודה

 5. מהו הזמן למתן הודעה למבצע הנזק לתיקון נזקי רכוש דירה על ידי אדם אחר לפני הגשת תביעה?

 6. האם ניתן לתבוע בהליך תביעה קטנה פעילות אלימה פיזית ומלולית

 7. נתבעתי לפני שנתיים על תאונה ברכב שרשום על שמי אך לא אני ביצעתי את העבירה, (ישבתי ליד הנהג), לא התייצבתי בבית משפט, קבלתי לבית עותק תביעה + אזהרה לפי חוק הוצאה לפועל. יש לי את פרטיי הנהג שביצע את העבירה אך אין ביני לבינו קשר ומאמין שיתחמק מאחריות. יש מה לעשות?
  תודה מראש,

 8. במידה הזמנה לדין נמצא בתיבת דואר כאשר הוא פתוח בקריעה ונראה שפתק האישור מסירה גם נתלש אך הדבר לא נמסר לי ביד ולא חתמתי על קבלת דואר ולכן אין לדעת מתי בעצם ה״מסירה״ בוצעה
  כיצד ניתן לברר מי ביצע את המסירה והאם ניתן לראות את חתימת האישור מסירה ?
  והאם ניתן לדווח על כזה ולמי?
  תודה

  1. יש להגיש בקשה לביהמ"ש. בד"כ תתבקש להגיע למזכירות ביהמ"ש ולחתום על תצהיר (כרוך בתשלום אגרה של כ-50 ש"ח).

 9. הגשתי תביעה לבית משפט השלום בחיפה ואני מעוניינת להוסיף מסמכים באינטרנט.
  איך אוכל לבצע זאת?
  תודה

 10. מנוהלת נגד חברת 9 מליון וכנגד אבי תביעה בנוגע לתאונה. קיבלנו עותק וכשבררתי למול חברת 9 מליון הם טענו שהם מכינים את כתב ההגנה. איפה אני יכולה לבדוק שאכן הם הגישו כתב הגנה שכן לצערי עבר עברו 30 ימים ובשיחתי איתם הם נשמעו פחות ברורים בעניין.
  תודה

  1. ניתן לברר מול המוקד בטלפון 077-2703333.
   המידע יימסר אך ורק לצדדים בתיק או לבאי כוחם.

   1. שלום
    במידה ויש תביעה בגין נזק מתאונת דרכים ובה שני נתבעים. נתבע א-אדם פרטי שנהג רכב חברה . נתבע ב -חברת הביטוח של החברה בה עובד נתבע א.
    מי צריך להגיש כתב הגנה ?נתבע א לחוד ונתבע ב לחוד? כתב הגנה אחד אותו כותב נתבע ב?או אפשרות אחרת?

    1. ע"פ החלטת הנתבעים, באפשרותם להגיש כתב הגנה במשותף, או לחוד.

 11. קודם כל המידע המפורט פה ממש ממש מגניב, כל הכבוד לכם על כל המידע החשוב והמסודר,
  רציתי לשאול משהו שלא מופיע בו (אני לא מצאתי) אם זוכיתי בתביעה של בית המשפט, איך אני יכול לדעת כמה כרגע החוב? (כבר עבר מעל חודש, והשופט פסק ריבית דיי גבוהה עוד מיום בקשת התביעה) ואיך הנתבע אמור לשלם לי? אני חייב לפנות להוצאה לפועל או לשלוח לו את פרטי חשבון הבנק שלי מחוץ לבית המשפט?
  בתודה מראש!

 12. את הריבית תוכל לחשב ע"י מחשבונים מתאימים שעומדים לרשות הציבור באתרי אינטרנט שונים. מומלץ לפנות אל הנתבע בדרישה להסדרת החוב (בכל אמצעי תשלום שמוסכם על שניכם). במידה והנתבע לא משלם את חובו במועדו, ניתן לפנות עם פסק הדין אל לשכת ההוצאה לפועל של רשות האכיפה והגבייה ולפתוח תיק הוצאה לפועל נגד החייב.

  1. תודה רבה על התשובה!
   1) אבל באתרי האינטרנט ישנם כמה סוגים של מחשבונים איך מודדים? לפי ריבית פיגורים או שקלית או צמודה?
   2) בפועל זה מה שפסק השופט:
   "הנתבע ישלם לתובעים ביחד ולחוד סכום של 230,14 ,₪ בצירוף הפרשי
   הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (22.1.19 )ועד ליום פסק הדין.
   כמו כן, ישלם הנתבע לתובעים ביחד ולחוד הוצאות משפט בסכום של 500 .₪ סכומים אלה ישולמו
   תוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל."
   השאלה ברגע שעברו 30 יום מהמשפט, צריך לחשב את הסכום המלא כולל ההוצאות עד עכשיו, או שהחוב זה ריבית עד הפסיקה ורק ההוצאות עד התשלום והאם זה ריבית שונה?
   סליחה על השאלה הארוכה, זה יכול לעזור לי מאוד.
   תודה רבה

   1. הצמדה למדד וריבית פיגורים.
    על הסכום שנפסק (ללא הוצאות המשפט): מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
    על הוצאות המשפט: מ-30 ימים לאחר יום פסק הדין ועד התשלום בפועל.

 13. אני יצאתי חייב בתביעה כי לא הופעתי למשפט כיצד אני מערער על פסק הדין שניתן שלא בפניי … לא הופעתי כי לא קיבלתי את כתב התביעה כלל

 14. זו דוגמא לאחת הרעות החולות של מערכות המשפט/האכיפה/הגביה בישראל, המסתמכות על "אישורי מסירה" של דואר ישראל שאין להם שום תיעוד אמיתי מתבקש לגבי נכונותם (כגון תיעוד מצולם של נסיונות המסירה), אלא די בחתימה של שליח דואר, שהשם יודע מהי רמת יושרתו/אמינותו, על חתיכת נייר שבה הוא מדווח על ביצוע כביכול של נסיונות המסירה.
  קרה לך מה שקורה לבעלי דין רבים בישראל, ייתכן שהדוור באזור שלך פשוט התעצל לבצע את המסירה כנדרש בתקנות (ביצוע עד שלושה נסיונות מסירה שונים, בימים שונים ובשעות שונות, ובמידה והנמען אינו נמצא – להדביק את ההודעה על דלת ביתו, ועוד..) ולכן הוא פשוט חתם על מסמך המסירה כאילו היא בוצעה כנדרש, וכתוצאה מכך מבחינת ביהמ"ש אתה קיבלת את ההזמנה לדיון.
  מה עכשיו? אתה בבעיה. בד"כ לא יעזרו הסברים ותחינות, אך אפשר לנסות. הגש בקשה מנומקת לביהמ"ש וקווה לטוב, אך אל תתלה בכך תקווה גדולה. ייתכן שתתבקש להגיע לביהמ"ש ולחתום על תצהיר (בתשלום אגרה בסך כ- 50 ש"ח) אך גם אז לא מובטח לך דבר.
  בהצלחה

 15. מה קורה במידה ואדם תובע אותי למרות שאני לא קשורה למקרה , הוא אף כותב בתביעה שלו על אדם אחר שפגע בו , מראה תמונות של אותו אדם , אבל מכיוון שאין לו פרטים שלו הוא תובע אותי רק כי יש נכס על השם שלי שלא פגע בו ולא קשור למקרה ?

  1. תגישי כתב הגנה ובו תסבירי מדוע אין עילת תביעה נגדך. כמו כן באפשרותך לתבוע ממנו פיצוי בגין הטרחה והפסד הזמן שנגרם לך עקב תביעתו הבלתי מוצדקת.

 16. שלום,
  במקרה שתביעה מוגשת נגד בעל עסק, ולא ידוע לי היכן מתגורר הנתבע, אלא רק כתובת העסק.
  האם הכתובת בהגשת התביעה צריכה להיות של העסק? כמו כן ידוע לי שהנתבע לא נמצא בעסק ברוב שעות היום. כיצד אני מבטיח שהתביעה תימסר?

  1. באפשרותך להגיש את התביעה נגד העסק, עם כתובת העסק.
   בעת מסירת כתב התביעה לנתבע ע"י בית המשפט (באמצעות דואר ישראל), השליח יציין באישור המסירה שהמעטפה נמסרה לעובד המקום וביהמ"ש יקבל זאת כמסירה כדין.

 17. שלום רב,

  לפני מספר ימים הגשתי תביעה קטנה באמצעות האתר.
  קיבלתי מייל המאשר את ההגשה
  איך אוכל לדעת שכתב התביעה נמסר לנתבע.?
  אודה לסיוע, עופר

 18. בתביעה קטנה שהוגשה נגד חברה
  האם יש לציין בכתב ההגנה מי הוא נציג החברה שיופיע מטעם החברה בדיון?

  1. אין הגבלה, רצוי שלא להעמיס דברים מיותרים ושיהיה מסודר וברור.

 19. שלום רב

  הגשתי תביעה ברחובות ב 26/07/2022 . נקבע דיון ל 08/11/2022. קיבלתי מכתב מבית המשפט שאישרו בקשה לדחיית מועד להגשת כתב הגנה ל 15/08/2022 מהנתבע. האם זה מהווה אישור לכך שהנתבע קיבל את כתב ההגנה? בנוסף, לא קיבלתי את תגובת הנתבע עד היום 30/09/2022 האם אני יכול לבקש מבית המשפט לפסוק לטובתי מהעדר כתב הגנה בזמן?

  1. כן, אם ביהמ"ש אישר בקשה לדחיית מועד הגשת התביעה, מן הסתם בקשה זו הוגשה ע"י הנתבע והדבר מעיד על מסירת כתב התביעה לנתבע.
   (למרות שניתן לחשוב על סיטואציה חריגה שבה המסקנה הנ"ל אינה נכונה)
   על מנת לוודא זאת, באפשרותך לפנות לביהמ"ש בו הוגשה התביעה ולברר במפורש האם כתב התביעה נמסר לנתבע.

   במידה וכתב התביעה נמסר לנתבע, תוכל לברר מול ביהמ"ש האם הוגש כתב הגנה במועד (במועד שאושר ע"י ביהמ"ש).
   העובדה שהתובע לא קיבל את כתב ההגנה, אינה מעידה על דבר. ייתכן שכתב ההגנה הוגש לביהמ"ש וההודעה על כך, שנשלחה אליך ע"י ביהמ"ש באמצעות דואר ישראל, לא הגיעה אליך (כידוע, שירות הדואר בארץ הקודש אינו מהמשובחים).
   אם יש אישור מסירה של כתב התביעה לנתבע, והנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד, באפשרותך להגיש בקשה למתן פסק דין בהעדר כתב הגנה.

 20. היי 🙂
  ב24.10 הגשתי תביעה קטנה דרך האתר, קיבלתי מייל אוטומטי שהתביעה התקבלה.
  אשמח לוודא ממענה אנושי שהתביעה התקבלה ולהבין מה השלב הבא שלי בעצם והאם אתם נותנים משוב במידה ויש צורך בלהוסיף/ לתקן פרטים?

  תודה רבה, עדן

 21. אם התקבלה תביעה והנתבע מגיש תביעה שכנגד ומוסיף הודעת צד ג׳ לנתבע נוסף (א׳ תובע את ב׳. ב׳ מגיש תביעה שכנגד ורוצה לתבוע גם את ג׳), האם סכום התביעה היא עד 34,600 ש״ח כנגד שני הנתבעים יחד, או כל אחד לחוד כך שניתן להגיש תביעה שכנגד עבור סכום כפול.

  1. מגבלת סכום התביעה הקטנה היא לגבי כל הנתבעים יחד, לכן, אם ברצונך לתבוע כל אחד מהם בסכום המירבי, באפשרותך להגיש נגד כל אחד מהם תביעה קטנה נפרדת.

 22. השכרתי דירה בחוזה לשנה, השוכרים עזבו באמצע החוזה ואני נאלץ לתבוע אותם בתביעה קטנה. בחוזה רשום כי מוסכם בין הצדדים שכתובות המייל הם הכתובות למשלוח דואר רשום בין הצדדים. בנוסף רשום כי הצדדים מתחייבים להודיע מיידית על כל שינוי בכתובת, כתובת המייל והטלפון, גם רשום שדבר דואר שנשלח מצד אחד לרעהו יחשב כהגיע ליעדו תוך 6 ימים.
  האם בנסיבות אלו אני יכול להגיש תביעה לבית המשפט ובמקביל לשלוח לנתבעים את העתקי התביעה במייל? בכתובתם הפיזית החדשה הם לא טרחו לעדכן אותי והם בוודאות לא ינדבו לי אם אבקש אותה במייל.
  אציין שברשותי 2 כתובות מייל שלהם שבהם התכתבנו עד לאחרונה וברור שהם יקבלו בה את כתב התביעה.
  תודה לתשובתכם.

  1. אם השוכרים עזבו שלא ע"פ המוסכם, באפשרותך להגיש נגדם תביעה קטנה.

   לגבי מסירת כתב התביעה (והודעות אחרות מבית המשפט) בדוא"ל, לשם כך נדרש אישור בית המשפט. לצורך כך יהיה עליך להגיש לביהמ"ש בקשה לתחליף המצאה.

   אם כתובת הנתבע אינה ידועה לך, באפשרותך להזמין שירות לאיתור פרטי נתבע.

 23. היי, אם הגשתי כתב תביעה והנתבע הגיש כתב הגנה. האם אני יכולה להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה? במידה ולא, אם שכחתי לצרף נספח לכתב התביעה אפשר להגיש בקשה לעדכון כתב התביעה?
  תודה.

  1. כמובן, מומלץ להשיב לכתב ההגנה ולכל טענה של הצד הנגדי.
   במסגרת התשובה ניתן לצרף אסמכתאות.

 24. מספר שאלות שאשמח למענה
  נושא התביעה הינו מזוודה שהלכה לאיבוד ולא הגיעה ליעדה ע"י חברת תעופה זרה בטיסה מהארץ לחו"ל, הנוסעת היא הבת שלי שבזמן קרות המקרה היתה בת פחות מ 18 –
  1. האם בכלל ניתן לתבוע חברת תעופה זרה בבית משפט לתביעות קטנות?
  2. האם אני יכול להגיש את התביעה בשם בתי, בינתיים היא כבר עברה את גיל 18 אך עדיין נמצאת בחו"ל.
  3. כל ההתכתבות עם חברת התעופה היתה באנגלית, האם נדרש לתרגם לעברית?
  4. החברה הציעה לפצות בסכום השווה לחצי מהסכום המקסימלי הניתן (830$), האם לדעתכם שווה להתעקש ולתבוע בשביל 830$.

  תודה, אודי.

  1. 1. ראו הסבר במאמר האם אפשר לתבוע בישראל חברה זרה שמקום מושבה בחו"ל?
   2. כל אדם פרטי (בכל גיל, כולל קטין, כולל מי שאינו תושב או אזרח ישראלי, כולל עוסק מורשה/פטור) רשאי להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות. התובע רשאי לבקש מביהמ"ש רשות לייצוג ע"י אדם אחר, ובלבד שהמייצג אינו עורך דין.
   3. אפשר להגיש באנגלית ובית המשפט רשאי לבקש תרגום, על פי שיקול דעתו.
   4. זו שאלה סובייקטיבית, כל אחד עושה את שיקוליו.

 25. במקרה שבו יש שני תובעים, האם אפשר שרק אחד מהם יהיה נוכח בדיון (מעניינים טכניים – נוחות, הפסד שעות עבודה)?
  האם יש צורך ביפויי כוח?

  1. בדרך כלל רצוי מאוד שכל התובעים ועדיהם יופיעו בדיון, על מנת שבית המשפט יוכל לשמוע את גרסתם וכן שהנתבעים יוכלו לשאול אותם שאלות בדיון.
   באפשרותכם להגיש בקשה לשינוי מועד הדיון.
   אם בכל זאת תובע לא יכול להגיע לדיון, ניתן לבקש מבית המשפט שאחר (מיופה כוח) יופיע במקומו וייצג אותו, ובתנאי שהמייצג אינו עורך דין.

 26. אם התחלתי בפתיחת תיק בתביעה רגילה על ידי עורך דין מייצג, הגענו לשלב מסויים שאני לא רוצה להמשיך איתו, האם אני יכול להעביר את התביעה לתיק של תביעות קטנות?
  ואם לא, האם אני יכול להמשיך בתביעה בבית משפט רגיל ללא עורך דין מייצג?

  1. לא ציינת באיזה הליך מדובר ובאיזה שלב ההליך נמצא.
   ככלל:
   ניתן לבקש מביהמ"ש הפסקת ההליך (מחיקת התביעה) ובדרך כלל בית המשפט יאשר זאת.
   (כמובן שהצד הנגדי יכול לתבוע את הוצאותיו בגין ההליך עד לסגירתו).
   אם העניין עומד בכללים להגשת תביעה קטנה ואינו נדון בערכאה אחרת – ניתן להגישו בתביעה קטנה.
   ניתן לבקש מביהמ"ש אישור לייצוג עצמי.

 27. יש כאן תאור מפורט ומועיל להגשת תביעה קטנה
  חסר כאן מידע ולינק להגשת כתב הגנה
  גם כשלוחצים על הלינק להגשת כתב הגנה מגיעים לטופס הגשת תביעה ( ולא לכתב הגנה )

 28. הגשתי תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות נגד חברת התעופה(WIZZ) על אי ההחזר כספים עבור כרטיסי טיסה. לחברה הנ"ל אין נציגות בארץ והיא מיוצגת על-ידי משרד עורכי דין, אשר הגיש כתב הגנה לבית המשפט. האם בזמן הדיון בבית משפט עצמו מותר להם להופיע ולהציג דברים נגדי ומה לעשות במקרה שהם אכן יופיעו

  1. כמובן שמותר לנציג שלהם להופיע לדיון, אך אסור שהנציג יהיה עורך דין.

 29. הגשתי תביעה קטנה, הנתבע הגיש בקשה לסילוק התביעה על הסף. קיבלתי מכתב ובו חותמת בית משפט עם החלטה בזו הלשון: "לתגובת התובעת בתוך 14 ימים מקבלת ההחלטה. בשלב זה ועד למתן החלטה בבקשה לסילוק התביעה על הסף לגופה, מוארך המועד להגשת כתב ההגנה".
  האם עלי לכתוב מכתב תגובה לבקשה לסילוק התביעה ולהגישו תוך 14 יום? אם כן באיזה טופב להיעזר?

 30. שאלה:
  הוגשה נגדי תביעה קטנה בבית משפט לתביעות קטנות ברחובות

  בהתאם לחוק על התובע להגיש תביעה קטנה במקום מגוריו של הנתבע מלבד במקרה של פרסום או סחר באינטרנט.

  אני מתגורר בירושלים.

  כיצד עליי לפעול?

 31. תודה על המידע המועיל.
  אני מעוניין להגיש תביעה קטנה כנגד מי שהשכירה דירה אצלי השאירה נזקים רבים ופינתה את המושכר עם כל הריהוט שהיה בדירה. מאחר וסכום התביעה עולה על 50,000 ש"ח, אני רוצה להגיש שתי תביעות קטנות רק בגלל היעילות. האם זה אפשרי להגיש תביעה אחת על נזקים ותביעה שניה על הציוד החסר (ארונות וכו'). האם בית המשפט יאפשר זאת וידון בשתי התביעות ושאלה נוספת האם עלי לציין זאת בכתבי הטענות השונות. ההתלבטות היא שמדובר באותו מקרה/ ארוע.

 32. במקרה כזה אפשר וכדאי לנסות להגיש שתי תביעות בזו אחר זו, בעילות שונות, ויש לציין זאת בשתי התביעות. ניתן אף לבקש לאחד את הדיון בשתי התביעות (יש לציין את הבקשה בתיאור התביעה בעת הגשתה).
  יש לקחת בחשבון כי למרות שמדובר בעילות שונות, בית המשפט יכול, על פי שיקול דעתו, שלא לקבל את שתי תביעות, כיוון שמדובר באותו אירוע, ומקרה כזה יהיה עליך לבקש למחוק את אחת התביעות ולעדכן את התביעה הנותרת בכל העילות.

 33. 1 בתקנון של הגוף הניתבע רשום "שמקום השיפוט היה בעיר תל אביב" למרות שמשרדיו ממוקם בירושלים.
  האם אני יכול לתבוע "תביעה קטנה" בירושלים ?
  2 מה הקף מקובל של כתב התביעה בעמודים ?

 34. 1. אם אישרת את התקנון, עליך לפעול על פיו. עם זאת, אם קיימת עילה אחרת להגשת התביעה הקטנה במקום אחר (לדוגמא אם ההתקשרות בוצעה מרחוק או עקב פרסום כלל ארצי של הנתבע), ניתן לנסות לתבוע במקום אחר, תחת עילה זו, ובמידה והנתבע יבקש להעביר את התיק לירושלים, תוכל להגיב לבקשתו ובית המשפט יכריע בעניין.
  2. היקף כתב תביעה על נספחיו הוא בד"כ בין עמוד אחד ל-15 עמודים, אך לעיתים נתקלים גם בכתבי תביעה גדולים יותר, 30, 60, עמודים ואף יותר..

 35. 1 אני הבנתי שבתביעה קטנה ניתן לתבוע במקום שבו ניתן השרות (בשונה מתביעות בבתי משפט בדרג גבוהה יותר)
  האם זה נכון ?
  2 לגבי שאלתי השנייה , מה כמות השכיחה ביותר ?

 36. 1. הסבר מפורט ומדוייק בעניין (היכן ניתן להגיש תביעה קטנה) מופיע בפרק 3 בעמוד זה.
  2. לא בדקנו כי לא מצאנו בזה עניין. אנו דוגלים בלהתעסק בעיקר, כלומר, להביא בתיאור התביעה את הנסיבות והטיעונים הרלוונטיים לתביעה ולצרף תיעוד תומך ככל הניתן, והכל באופן מסודר וברור, יקח כמה עמודים שיקח.

 37. האם, בעקבות הוצאות מצטברות שנגרמו בעקבות הפעולות שביצע הנתבע (במקרה שלי – הפסקת טיפול רפואי שבעקבותו הצטרכתי להתחיל טיפול מהתחלה במקום אחר), ניתן לשנות את סכום התביעה שנכתב בתביעה המקורית?
  תודה!

  1. כן, ניתן להגיש בקשה כללית לשינוי סכום התביעה. אם השינוי הוא העלאת סכום התביעה לסכום הגבוה מ-5,000 ש"ח, לאחר שבית המשפט יאשר את הבקשה, מזכירות בית המשפט תישלח אלייך ספח לתשלום הפרש האגרה.

 38. מה קורה אם הנתבע מתגורר בחו"ל? איך ניתן לבצע את המסירה של כתב התביעה והאם הוא יידרש להגיע לארץ לדיון?

   1. האם אפשר לתבוע בתביעות קטנות חברה בעמ שבעליה הלכו לעולמם ואינה פועלת והאם ניתן לבקש עיקול על נכסיה

 39. שאלה: בסעיף פרט הנתבע רשום ת.ז/ פ.ח/ ע.מ האם חובה לרשום ת.ז. של חברה? איך משיגים אותה?

  1. אם לא ידוע לך, אין חובה לציין את מס' הזיהוי.
   מס' הזיהוי חייב להופיע בחשבונית.
   בהגשת תביעה באתר אנו מבצעים השלמת מידע ככל שמתאפשר לנו על סמך רישומינו ועל סמך רישומי הגורמים המוסמכים.
   למידע נוסף, ראה הסבר בעמוד איתור נתבע.

 40. היה לי דיון בבית משפט לתביעות קטנות בחדרה בסוף הדיון בקשה השופטת להעביר לה הסרטה של משהו שהיה בדיון בתוך 10 ימים מה הפרצדורה?

 41. שלום וברכה!

  תודה על כל המידע המועיל!

  תוך כמה זמן אפשר לבקש לתת פסק דין בהיעדר כתב הגנה?

 42. אני מעוניין לתבוע עסק כלשהו, אבל אני לא מצליח למצוא את הח"פ שלו, וגם במאגרים הממשלתיים ניסיתי לפי השם וללא הצלחה, מה החלופה?

 43. שלום,
  האם זה נכון שיש סטודנטים למשפטים שמסייעים בהגשת תביעות קטנות? אם כן, אשמח לדעת איפה הם מפרסמים את עצמם

  1. כן, בד"כ הפרסום הוא ע"י מוסד הלימודים שממנו הם מגיעים.

 44. היי האם שני גורמים יכולים לתבוע את הנתבע בשתי סיבות שונות ? כך שסכום הפיצויים הכולל יעלה על 36,400 ₪ ואם כן איך
  לדוגמא שני הורים מגישים תביעה נזק לרכוש והשחתת רכוש ( הנתבע גרם נזק לרכבו של התובע על ידי ששרט והשחיט אותו ) וישנם מסמכים וראיות שמוכיחות זאת
  ובנוסף לכך ילדי התובע מעוניינים ללהגיש תביע על עגמת נפש שכן לאחר האירוע איראו תסמיני חרדה ופחד לצאת מהבית וכיום הילד אינו קטין ( עבר את גיל 18) ומטופל בתרופות מרשם פסיכיאטריות לחרדה והוכרז כלא כשיר לשירות צבאי ולכן קיבל פטור
  האם שני הגורמים זכאים לתבוע בסכום הכולל העולה מ – 36,400 ₪ בשני תביעות שונות תחת קורת גג אחת
  לדוגמא : בעל הרכב ( ההורה ) מגיש תביע על הסכום המקסימלי שכן כך ראה לנכון
  ובנוסף לכך תוגש בקשה לפיצויי ועוגמת נפש לבן בסך 8,000 ₪ לדוגמא
  אשמח לקבל תשובה

 45. על פניו ומבלי להיכנס לפרטי הפרטים, למרות שמדובר באותו מקרה, כיוון שמדובר בתובעים שונים ובעילות תביעה שונות, הרי שמדובר בעוולות שונות ולכן ייתכן שבית המשפט יקבל את התביעות.

 46. 1. מידע ממצא ברור ופשוט.
  2. רק יש נקודה אחת שאין לה התייחסות והיא איפה רשאי התובע לתבוע ביחס למקום האירוע וכתובת הנתבע.
  לדוגמא: תאונה התרחשה במרכז הארץ, הפוגע מתגורר ברכז הארץ, התובע מתגורר באילת.
  האם התובע יכול לתבוע את הפוגע באילת (לטרטר אותו עד אילת) ? ואם יש לפוגע חברת ביטוח
  האם בכל זאת ניתן לתבוע באילת?
  אשמח למענה

 47. נפגעתי "מפטריית בטון", על המדרכה, בנתב"ג, ריסקתי את הקרסול. 2 ניתוחים והחלמה של 3 חודשים בבית.
  האם כדאי לתבוע את נתב"ג, בתביעות קטנות?
  תודה

  1. לא הסברת איך נפגכת. לדוגמא, אם נתקלת בה כי הלכת תוך כדי שאתה מביט בטלפון – אל תתבע.

 48. אם יש כמה 4 נתבעים, במקרים שונים אך זהים.
  האם להגיש תביעה אחת נגד כל הארבעה, סוג של "איחוד תיקים", או להגיש 4 תביעות נפרדות?

   1. הכוונה במקרים שונים, למשל, 4 נהגי מוניות שגבו עבור מזוודה, למרות שלא היתה מזוודה.
    אבל הכתב תביעה יהיה זהה לכולם, הטענות והעובדות הרלוונטיות יהיו זהות.
    הנתבעים והמקרים – שונים.

 49. הגשתי תביעה נגד חברה בע"מ חברה גדולה ומוכרת , האם מותר לחברה שהנציג שיהיה מולי בדיון יהיה עורך דין במקצועו שעובד בחברה מסחרי ולא כעורך דין למרות שיש לו רשיון לעריכת דין בישראל ?

  1. לא, בתביעה קטנה אסור ייצוג ע"י עו"ד (לכן בד"כ חברות הביטוח מעסיקות סטודנטים למשפטים על מנת שיופיעו בדיון, כיוון שהם עדיין לא עורכי דין).
   במידה והחברה מעוניינת שעו"ד יייצג אותה (גם אם הוא עובד שלה) עליה לבקש את רשות ביהמ"ש לכך, וזכותך להתנגד לכך או להסכים בתנאי שגם לך יהיה מותר להיות מיוצג ע"י עורך דין.

 50. האם ניתן לציין בכתב התביעה במסגרת הטענות גם טיעונים משפטיים כגון: הסתמכות על סעיפי חוק, פסיקה או שהדבר לא ייראה לשופט שחזקה עליו שהוא מכיר את החוק ולא נדרש לכך?

 51. אם הגשתי תביעה קטנה כנגד אדם ושלושה ימים לאחר מכן הוא הגיש תביעה נגדי באותו הנושא בבית משפט השלום האם זה אומר שהתביעה בשלום תכנס להקפאה עד להכרעה בתביעה הקטנה או ששני ההליכים יכולים להתנהל במקביל (ואף להגיע לשני פסקי דין סותרים)?

  1. אני מציע שתודיע על כך לביהמ"ש לתביעות קטנות בו מתנהל התיק, ותבקש את החלטת ביהמ"ש בנוגע לאפשרויות להמשך התנהלות ההליך.
   הנתבע יכול לההגיש תביעה-שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות ובנוסף לכך הוא רשאי להגיש תביעה נפרדת לעודף תביעתו, בין לבית משפט לתביעות קטנות ובין לבית משפט אחר.
   לחץ כאן להגשת הודעתך לביהמ"ש באמצעות אתר תביעות קטנות

 52. ביצעתי הזמנה של כמה מוצרים בחנות לפני כחצי שנה וקבענו שנאסוף את המוצרים במועד אחר. שילמתי במזומן על כל המוצרים (במועד הקנייה כל המוצרים היו במלאי). קבעתי לאסוף את המוצרים אך נאמר לי שמוצר אחד חסר כי לא קיים במלאי ומהחנות הוצע לי מוצר אחר דומה אך סירבתי. הוצע לי החזר כספי מזומן או העברה בנקאית. לא הייתה ביכולתי היכולת להגיע לאסוף את הכסף במזומן. כעת ביקשתי מבעל החנות החזר במזומן והוא מסרב להחזיר מזומן ומתעקש לבצע העברה בנקאית. האם אני יכול לתבוע אותו על כך? והאם אני יכול לתבוע אותו על עוגמת הנפש שבמשך זמן רב השאיר אותנו ללא המוצר (כיסא בטיחות לתינוק) התינוק כבר נולד ובלית ברירה קניתי את המוצר ממקום אחר והוצאתי עוד מכספי? במידה וכן איך אדע את סכום התביעה ?

  1. למיטב ידיעתי הלקוח יכול לדרוש לקבל את ההחזר באותו אמצעי בו שילם. כלומר, אם שילמת במזומן, אתה רשאי לדרוש החזר במזומן.
   כן, אם לא קיבלת את המוצר עליו שילמת, ניתן לתבוע על כשל תמורה.
   לגבי סכום התביעה, ראו דוגמאות של פבקי דין בתביעות קטנות בנושאי צרכנות:
   תפריט עליון -> ידיעות ופסקי דין -> צרכנות

 53. ראשית אבקש להודות על החומר הרב באתר זה שסייע לי רבות בהכנת כתב ההגנה
  הוגשה כנגדי תביעה בגין נזקים לצד שלישי מהדיירת שמתחתי (1500 ש"ח) , התביעה הוגשה כנגדי בלבד למרות ששני אחי גם שותפים לבעלות על הנכס, האם לדרוש לצרף כנתבעים ? האם רצוי לצרף את חברת הביטוח כצד שלישי בהליך?
  האם כתב ההגנה וכתב התביעה לצד שלישי נשלחים ע"י בית המשפט, או שאני צריך למסור את זה בעצמי ?

 54. האם לדרוש לצרף אחייך כנתבעים ?
  – אם את חוששת שבמידה ויהיה עלייך לשלם, אחייך יתחמקו מלשלם לך את חלקם – בקשי מביהמ"ש לצרף אותם כנתבעים נוספים.
  האם רצוי לצרף את חברת הביטוח כצד שלישי בהליך?
  – כן. חברת הביטוח יכולה גם לסייע לך בניהול ההליך המשפטי.
  האם כתב ההגנה וכתב התביעה לצד שלישי נשלחים ע"י בית המשפט, או שאני צריך למסור את זה בעצמי ?
  – כן, כתבי בית הדין נשלחים לצדדים ע"י בית המשפט.

 55. אני מייצגת חברה שנתבעת בגלל קנטרנות ואף חוצפה. הלקוח קיבל תמורה מלאה ואף השתמש במוצר במלואו ומודה בכך בכתב התלונה. יתרה מזאת, גם קיבל בונוסים/מתנות ללא תשלום נוסף עליהם הוא מלין כי האדם שנתן לו אותם איחר. שאלותיי:
  1. איך אפשר לטפל בתביעה החוצפנית הזו?
  2. מה רושמים בכתב התגובה כדי להדגיש כשהלקוח קיבל והשתמש במוצר ובבונוסים ועדיין ממשיך להשתמש בם?
  3. הלקוח ביקש סכום של יותר מפי 2 עלות המוצר-מה מגיבים על זה?
  4. הדיון נמצא אצל רשמת שבאופן סיסטמטי ובלתי מוצדק פוסקת תמיד נגד "הכיס הגדול", איך מחליפים אותה?
  2.

 56. שלום וברכה,
  קודם תודה על כל המידע,

  תבעו אותי עקב תאונה ,למרות שאני לא אשם,
  אני שולח כתב הגנה וכן תביעה שכנגד
  השאלה שלי היא כזו,
  אם אני מביא עד אני יכול להוסיף לסכום התביעה שלי גם את ההוצאות הכרוכות בלהביא את העד, כמו יום עבודה שלו?

  1. כן, אפשר לצרף לסכום התביעה הוצאות העד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט