טפסים לתביעות קטנות

לנתבע (או נתבע שכנגד או צד ג')לתובע (או תובע שכנגד)
הגשת כתב הגנה לתביעה קטנההגשת תביעה קטנה
הגשת תביעה שכנגדהזמנת איתור פרטי נתבע
הגשת תגובה לטענות התביעה בתביעה קטנההזמנת ביצוע מסירה אישית
הגשת הודעה לצד ג'הגשת תגובה לטענות ההגנה בתביעה קטנה
בקשה לדחיית מועד הגשת כתב הגנהבקשה לביטול תביעה קטנה
בקשה לאיחוד תיקיםבקשה לאישור ייפוי כוח בתביעה קטנה
בקשה לשינוי (דחיית/הקדמת) מועד דיוןבקשה לאישור תחליף המצאה
בקשה לביטול פסק דיןבקשה למתן פסק דין בהעדר כתב הגנה
בקשה להעברת תיקבקשה לעדכון/שינוי כתב תביעה
בקשה לזימון עדיםבקשה לאיחוד תיקים
בקשה לאישור ייפוי כוח בתביעה קטנהבקשה לשינוי (דחיית/הקדמת) מועד דיון
בקשה לרשות ייצוג ע"י עורך דיןבקשה להעברת תיק
בקשה לרשות ייצוג ע"י אחר (שאינו עו"ד)בקשה לזימון עדים
בקשה לעדכון כתב הגנה בתביעה קטנהבקשה לרשות ייצוג ע"י עורך דין
בקשה לדחיית מועד הגשת כתב הגנהבקשה לרשות ייצוג ע"י אחר (שאינו עו"ד)
בקשה לתרגום מהלך הדיוןבקשה לתרגום מהלך הדיון
בקשה לעריכת התאמות נגישותבקשה לעריכת התאמות נגישות
בקשה לקבלת הודעות ביהמ"ש בדואר אלקטרוניבקשה לקבלת הודעות ביהמ"ש בדואר אלקטרוני
בקשה למתן תוקף פסק דין להסדר שהוסכם על הצדדיםבקשה למתן תוקף פסק דין להסדר שהוסכם על הצדדים
בקשה להיוועדות חזותית – דיון משפטי באמצעות שיחת וידאובקשה להיוועדות חזותית – דיון משפטי באמצעות שיחת וידאו
בקשה כללית מבית המשפטבקשה כללית מבית המשפט
סיוע בפתיחת תיק הוצאה לפועל

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט