עלויות

עלות הגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות מורכבת משני רכיבים:

אגרת בית המשפט

על פי תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, בעת הגשת תביעה קטנה יש לשלם אגרה בסך 1% משווי התביעה. סכום האגרה יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים, אך לא פחות מסכום מינימלי המתעדכן מדי פעם (נכון להיום 50 ₪).

דמי טיפול ופתיחת תיק

דמי השירות הנגבים על ידי האתר וכוללים:
* הפקת טופס התביעה על פי הנחיות בית המשפט, כולל המסמכים והקבצים התומכים שאותם באפשרותך להעלות ממכשירך בעת הגשת התביעה באתר באופן מקוון.
* הדפסת כתב התביעה בהתאם להנחיות בית המשפט.
* תשלום אגרת בית המשפט.
* הגשת התביעה לבית המשפט המבוקש.

לתשומת לבכם: אתר תביעות קטנות אינו עוסק בכל דרך שהיא במתן יעוץ משפטי או חו”ד משפטית, ומשמש אך ורק לסיוע ולחסכון בזמן ובטרחה בתהליך המנהלתי הכרוך בהגשת תביעה קטנה או כתב הגנה.

דוגמאות לעלויות הגשת תביעה ע"פ גובה התביעה:

#סכום התביעהאגרת בית המשפטדמי טיפול ופתיחת תיקסה"כ עלות הגשת התביעה
1עד 5,000 ₪50 ₪300 ₪350 ₪
210,000 ₪100 ₪300 ₪400
315,000 ₪150 ₪300 ₪450
420,000 ₪200 ₪300 ₪500
525,000 ₪250 ₪300 ₪550
630,000 ₪300 ₪300 ₪600
734,000 ₪340 ₪300 ₪640

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט