עלויות

עלות הגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות כוללת שני רכיבים:

1. אגרת בית משפט

על פי תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, בעת הגשת תביעה קטנה יש לשלם אגרה בסך 1% משווי התביעה, אך לא פחות מסכום מינימלי המתעדכן מדי פעם (נכון להיום 50 ₪).

2. דמי טיפול ופתיחת תיק

דמי טיפול ופתיחת תיק הם תשלום קבוע בסך 350 ₪, ללא תלות בגובה התביעה, המהווים תשלום שכר הטרחה שגובה האתר עבור שירות טיפול מיידי בהגשת תביעה בהתאם לנתונים המסויימים והיחודיים הנמסרים ע"י מזמין השירות ובמיוחד עבורו. שירות זה הינו פרטי-עסקי וכולל:

 • צירוף תמונות ומסמכים – עד 30 קבצים בנוסף לקבצי אודיו/וידאו (ניתן לצרף קבצי אודיו/וידאו כמוסבר בהמשך).
 • בדיקת תקינות נתוני התביעה ונכונותם אל מול רישומי הגורמים המוסמכים*.
 • עיבוד האסמכתאות המצורפות והתאמתן לצורך צירופן לכתב התביעה בהתאם לדרישות בית המשפט.
 • הפקת כתב התביעה על פי הנתונים שהוזנו ובהתאם לדרישות בית המשפט.
 • הכנת המסמכים הנלווים לכתב התביעה ועיבודם לתצורה המתבקשת בהתאם לדרישות בית המשפט.
 • תשלום אגרת בית המשפט.
 • הגשת התביעה לבית המשפט המבוקש.
 • שליחת פרטי התיק למזמין השירות.
 • סיוע אישי מהיר בעניינים מנהליים בכל משך ניהול התיק בבית המשפט לתביעות קטנות. הסיוע כולל הכוונה ומענה לשאלות בעניינים מנהליים ואינו כולל אגרות או דמי טיפול עבור ביצוע פעולות הכרוכות בתשלום.

* אנו מבצעים בדיקת נתונים לאיתור שגיאות/חוסרים ואי התאמות בנתוני התביעה (ובפרט, של פרטי הנתבעים) על סמך נסיוננו ובאמצעות בדיקת נתונים אל מול רישומי הגורמים המוסמכים ואל מול רישומים הנאגרים במערכתנו ובמידת הצורך אנו פונים אל התובע לצורך בירור והצגת המלצותינו. בכך אנו מסייעים לתובע להימנע מתקלות ושגיאות, שחלקן יכולות להיות מכריעות. עם זאת, אין באפשרותנו להתחייב לאיתור כל שגיאה/חוסר או אי התאמה בנתוני התביעה. הבדיקה מתייחסת לנתונים עצמם ואינה מתייחסת למהות התביעה, סיכויי הצלחתה או נכונותה המשפטית או התאמתה לבית המשפט לתביעות קטנות מכל סיבה שהיא.

השירות אינו כולל מעקב אחר מצב התיק. על התובע לבדוק את נכונות פרטי התיק, לעקוב בעצמו אחר מצב התיק, ובכלל זה מועדי הדיון וההחלטות הניתנות בתיק.


דוגמאות לעלויות הגשת תביעה ע"פ גובה התביעה:

סה"כ עלות הגשת התביעה באתר תביעות קטנותדמי טיפול ופתיחת תיקאגרת בית המשפטסכום התביעה#
400 ₪350 ₪50 ₪עד 5,000 ₪1
450 ₪350 ₪100 ₪10,000 ₪2
500 ₪350 ₪150 ₪15,000 ₪3
550 ₪350 ₪200 ₪20,000 ₪4
600 ₪350 ₪250 ₪25,000 ₪5
650 ₪350 ₪300 ₪30,000 ₪6
700 ₪350 ₪350 ₪35,000 ₪7
727 ₪350 ₪377 ₪37,700 ₪8

ניתן לצרף (ללא תשלום נוסף) עד 30 קבצים הכוללים מסמכים ותמונות המתעדים את המקרה, מחזקים את הטענות, מוכיחים נזק והוצאות, וכו'.
ניתן לצרף קבצים מוקלטים (קבצי וידאו/אודיו – אשר אינם ניתנים להדפסה) על מנת להנגישם בתיק התביעה, וזאת בתוספת דמי צירוף קבצים מוקלטים בסך 50 ₪ לכל קובץ מוקלט (סכום זה יתווסף באופן אוטומטי ויוצג בשלב התשלום בטופס המקוון להגשת תביעה קטנה). עם זאת ואף על פי כן, ייתכן כי התובע יידרש להמציא את הקבצים בעצמו על פי דרישת בית המשפט.
במידה והתובע מעוניין להשמיע/להסריט את ההקלטות/הסרטונים בדיון בבית המשפט, עליו להגיע לדיון עם מכשיר אלקטרוני מתאים, כדוגמת מחשב נייד או טלפון חכם. בכל אופן, השמעת/הסרטת הקלטות/הסרטונים בדיון תתאפשר אך ורק באישור הגורם השיפוטי.

3. יתרונות נוספים להגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות

בנוסף למפורט מעלה בסעיף דמי טיפול ופתיחת תיק, להגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות יתרונות נוספים:

 • הידע והנסיון הרבים שצברנו לאורך שנים רבות באתר תביעות קטנות, בהכנה, הגשה וניהול של תביעות קטנות עבור לקוחותינו, מעניק לנו את היכולת לבצע את הפעולות הנ"ל באופן מיטבי. בפרט, יכולת זו מאפשרת לנו לזהות מראש מכשולים והזדמנויות במאפייני התיק ובנתוניו, ולפעול בהתאם לכך לטובתכם.
 • מערכת הנתונים שלנו, המתעדכנת כל העת וכוללת מאגרי מידע אודות אלפי גורמים (בהם אנשי מקצוע, בתי עסק, חברות וגופים שונים), מאפשרת לנו לשפר באופן משמעותי את היכולת לאתר ולאמת את פרטי הנתבע הנדרשים על מנת לאפשר ביצוע מסירה כדין של כתב התביעה וההזמנה לדיון, שהינה תנאי הכרחי לקיום ההליך המשפטי. יתר על כן, שלמות ונכונות פרטי הנתבע הן בעלות חשיבות מכרעת לא רק לצורך קיום ההליך המשפטי לבדו, אלא גם לצורך מימוש פסק הדין ובמידת הצורך ניהול תיק הוצאה לפועל נגד הנתבע.
 • אתר תביעות קטנות מאפשר לך לבקש חיסיון ההליך באופן שימנע לחלוטין את חשיפת ההליך לציבור (אם ברצונך בחיסיון, נא ציין זאת בתחילת תיאור התביעה).
 • בעת הגשת תביעה קטנה נגד עסק או בעל מקצוע, אנו מבצעים פעולות הכרחיות על מנת להביא להגדלת החשיפה במנועי החיפוש באינטרנט אודות קיום התביעה נגד הנתבע (אלא אם ביקשת חיסיון) ובכך אנו יוצרים מנוף לחץ נוסף על הנתבע להסדיר את המחלוקת מול התובע על מנת למנוע פגיעה בשמו הטוב של הנתבע.

לתשומת לבכם: שירות הגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות אינו מהווה יעוץ משפטי או ליווי משפטי או חוות דעת משפטית, או תחליף לאלה, ואינו כולל התחייבות או אחריות לתוצאות התביעה, אלא ניתן אך ורק כסיוע לצורך חסכון בזמן ובטרחה בתהליך המנהלתי הכרוך בהכנת ובהגשת תביעה קטנה. רכיב השירות המתואר בדף זה מתייחס גם לשירות הגשת תביעה לדיון מהיר (ד"מ) בבית דין אזורי לעבודה.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט