עלויות

עלות הגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות מורכבת משני רכיבים:

1. אגרת בית משפט

על פי תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, בעת הגשת תביעה קטנה יש לשלם אגרה בסך 1% משווי התביעה, אך לא פחות מסכום מינימלי המתעדכן מדי פעם (נכון להיום 50 ₪).

2. דמי טיפול ופתיחת תיק

דמי טיפול ופתיחת תיק הם תשלום קבוע בסך 350 ₪, ללא תלות בגובה התביעה, המהווים תשלום שכר הטרחה שגובה האתר עבור שירות טיפול מיידי בהגשת תביעה בהתאם לנתונים המסויימים והיחודיים הנמסרים ע"י מזמין השירות ובמיוחד עבורו. שירות זה הינו פרטי-עסקי וכולל:

  • צירוף תמונות ומסמכים – עד 30 קבצים בנוסף לקבצי אודיו/וידאו (ניתן לצרף קבצי אודיו/וידאו כמוסבר בהמשך).
  • בדיקת תקינות נתוני התביעה ונכונותם אל מול רישומי הגורמים המוסמכים*.
  • עיבוד האסמכתאות המצורפות והתאמתן לצורך צירופן לכתב התביעה בהתאם לדרישות בית המשפט.
  • הפקת כתב התביעה על פי הנתונים שהוזנו ובהתאם לדרישות בית המשפט.
  • הכנת המסמכים הנלווים לכתב התביעה ועיבודם לתצורה המתבקשת בהתאם לדרישות בית המשפט.
  • תשלום אגרת בית המשפט.
  • הגשת התביעה לבית המשפט המבוקש.
  • שליחת פרטי התיק למזמין השירות.
  • סיוע אישי מהיר בעניינים מנהלתיים בכל משך ניהול התיק עד לסיום ההליך המשפטי, למעט אם ביהמ"ש החליט להעביר את התביעה לבית משפט אחר שאינו בית משפט לתביעות קטנות. הסיוע כולל הכוונה בלבד ואינו כולל ביצוע פעולות הכרוכות בתשלום עבור דמי טיפול.

* אנו מבצעים בדיקת נתונים לאיתור שגיאות/חוסרים ואי התאמות בנתוני התביעה (ובפרט, של פרטי הנתבעים) על סמך נסיוננו ובאמצעות בדיקת נתונים אל מול רישומי הגורמים המוסמכים ואל מול רישומים הנאגרים במערכתנו ובמידת הצורך אנו פונים אל התובע לצורך בירור והצגת המלצותינו. עם זאת, אין באפשרותנו להתחייב לאיתור כל שגיאה/חוסר או אי התאמה בנתוני התביעה.


דוגמאות לעלויות הגשת תביעה ע"פ גובה התביעה:

סה"כ עלות הגשת התביעהדמי טיפול ופתיחת תיקאגרת בית המשפטסכום התביעה#
400 ₪350 ₪50 ₪עד 5,000 ₪1
450 ₪350 ₪100 ₪10,000 ₪2
500 ₪350 ₪150 ₪15,000 ₪3
550 ₪350 ₪200 ₪20,000 ₪4
600 ₪350 ₪250 ₪25,000 ₪5
650 ₪350 ₪300 ₪30,000 ₪6
696 ₪350 ₪346 ₪34,600 ₪7

ניתן לצרף (ללא תשלום נוסף) עד 30 קבצים הכוללים מסמכים ותמונות המתעדים את המקרה, מחזקים את הטענות, מוכיחים נזק והוצאות, וכו'.
צירוף קבצי מולטימדיה (קבצי וידאו/אודיו – אשר אינם ניתנים להדפסה) כרוך בתוספת דמי צירוף קבצי מולטימדיה בסך 50 ₪ לכל קובץ וידאו/אודיו (סכום זה יתווסף באופן אוטומטי ויוצג בשלב התשלום בטופס המקוון להגשת תביעה קטנה).

לתשומת לבכם: שירות הגשת תביעה קטנה באתר תביעות קטנות אינו מהווה יעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, או תחליף לאלה, אלא ניתן אך ורק כסיוע לצורך חסכון בזמן ובטרחה בתהליך המנהלתי הכרוך בהכנת ובהגשת תביעה קטנה.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט