הליך הגישור – הסבר והדרכה

בתאריך: 9/05/2014 מאת: מערכת אתר תביעות קטנות

בין אם אתם עומדים לקראת הליך משפטי ובין אם אתם כבר נמצאים במהלכו של הליך כזה, חשוב שתכירו הליך חליפי הממזער את הוצאותיכם המשפטיות, וזו גם כנראה הסיבה שעדיין לא שמעתם עליו…

נעים להכיר – הליך הגישור

הליך הגישור מופעל בהצלחה זה שנים רבות במדינות רבות בעולם כדרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, ובשנים האחרונות אף זכה להצלחה בישראל. הגישור הינו הליך לפתרון סכסוכים בכל תחום. בהליך זה, המגשר, שהוא איש מקצוע, משוחח עם הצדדים ומסייע להם להגיע לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, וזאת תוך בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע רלוונטי לסכסוך והצגת אפשרויות לפתרונו. בהליך הגישור ניתנת לצדדים הזדמנות להשמיע את טענותיהם, להתבטא בחופשיות, ואף להציע דרכים יצירתיות לפתרון הסכסוך.

להבדיל משופט או בורר, למגשר אין סמכות לכפות פתרון כלשהו על מי מהצדדים.

קיום הליך גישור והשגת הסדר תלויים בהסכמתם המלאה של הצדדים. כל צד רשאי להפסיק את הגישור בכל שלב ולחזור לבית המשפט מבלי שייגרם לו כל נזק. אם יושג הסדר, ניתן להעבירו לבית המשפט לקבלת תוקף של פסק דין, גם אם מדובר בסכסוך שאין לו תיק בבית המשפט. אם הגישור מסתיים ללא הסדר, על הצדדים להגיע לפתרון הסכסוך בדרך אחרת, לדוגמא, אם מדובר בסכסוך שיש לו תיק בבית המשפט, על הצדדים להתייצב לדיון בבית המשפט, כאשר הדברים שנאמרו במסגרת הגישור לא יוכלו לשמש כראיה במשפט.

הגישור משרת מספר מטרות ובהן: שימור ושיפור של מערכות היחסים העסקיות והבינאישיות בין הצדדים, אפשרות לדון באופן לא פורמלי למציאת פתרון לסכסוך, בהסכמת שני הצדדים, באופן שאינו יגרום למי מהם לחוש מקופח.

בתי-המשפט ממליצים

במקרים רבים בתי-המשפט עצמם הם אלה שממליצים לצדדים לנסות את הליך הגישור, אלא שבמקרים רבים הצעה זו מגיעה באיחור, שכן הצדדים כבר החלו ב'התקוטטות משפטית' שגרמה להתפתחות רגשות עזים של איבה בין הצדדים, דבר שבתורו מקשה על נכונות הצדדים להגיע להסדר בהליך של גישור.

המגשר

המגשר הינו איש מקצוע ניטרלי, שתפקידו לסייע לצדדים לנהל משא ומתן, אשר עשוי להוביל לפתרון מוסכם, שימקסם את רווחיהם.

להבדיל משופט או בורר, שבסמכותם להכריע בסכסוך, המגשר אינו מחליט עבור הצדדים, אין בסמכותו לכפות עליהם פתרון, אלא, המגשר רשאי להמליץ לצדדים על פתרונות אפשריים. כתוצאה מכך, הצדדים אינם עסוקים בשכנועו של המגשר, אלא משתפים אותו במידע שיכול להוביל לגיבוש הסכמות. המגשר משתמש בכלים שונים ובמיומנויות תקשורת, תוך בחינת האינטרסים והאופציות אל מול האלטרנטיבות, בהתאם לנסיבות הקשורות לעניין. הוא מסייע לצדדים לגבש פתרון יעיל וישים למחלוקת ביניהם.

תפקיד עורכי הדין בגישור

במידה והצדדים מיוצגים ע"י עורכי דין, לאלו יש תפקיד מרכזי בהליך הגישור, המתחיל במתן הסבר על הליך הגישור ויתרונותיו עם הפניית הסכסוך לגישור. במהלך הגישור יכולים הצדדים להיעזר בעורכי דינם בכל שלב בקבלת ייעוץ לעניין שמירת זכויותיהם, וכן לעניין קבלת החלטות בשלבים מכריעים בהליך. סיומו של הסכסוך בהסדר גישור תלוי רבות בתרומתו ובסיועו של עורך הדין.

כיצד מתנהל הגישור

 1. חתימה על הסכם לניהול ההליך

המגשר יסביר לצדדים את אופי ההליך ודרך ניהולו וישיב להם על שאלותיהם על מנת שיבינו את הליך הגישור לאשורו. לאחר מכן, הצדדים והמגשר יחתמו על הסכם לניהול ההליך, על מנת ליצור מחויבות מבחינתם למיצוי הניסיון להגיע להסכמה. בהסכם זה יתחייבו הצדדים, בין היתר, למלא אחר כללי ההליך, לנהוג בתום לב ולשתף פעולה עם המגשר. 

 1. פגישות

המגשר יתאם עם הצדדים מועדי פגישות הנוחים להם, ואף יוכל להיפגש ביחידות עם כל אחד מן הצדדים על מנת לשמוע את עמדותיו. מטרת הפגישות הנפרדות של המגשר עם כל אחד מהצדדים, היא בעיקר לתת אפשרות לכל צד לגבש את רצונותיו האמיתיים, ללא החשש מפני חשיפתם לאחר. 

 1. גיבוש הסדר בין הצדדים

אם הצדדים הצליחו ללבן את כל המחלוקות ביניהם, יגבשו בסיוע המגשר ובאי כוחם הסכמות המקובלות עליהם, אשר יהוו תשתית להסדר גישור. ניתן להגיש הסדר זה לאישורו של בית המשפט. 

יתרונות הגישור

 1. מניעת הסלמה ושמירה על יחסים תקינים

כאשר בין צדדים לסכסוך קיימת או עתידה להיות מערכת יחסים ממושכת, דיונים משפטיים ממושכים עלולים להחריף את הפגיעה ביחסים ביניהם. ככל שהסכסוך מחריף, קשה עוד יותר ליישבו. הליך הגישור משפר מיומנויות תקשורת ומאפשר לשמר ואף לשפר את מערכת היחסים בין הצדדים.

 1. חסכון בזמן ובהוצאות

הליך הגישור הוא הליך מהיר ויעיל יותר מן ההתדיינות הארוכה בבתי המשפט. הפגישות מתקיימות ברצף, תדירותן גבוהה ולרוב הן מתקיימות לפני מועד הדיון הראשוני בבית המשפט. כמו כן, הליך זה חוסך לצדדים הוצאות משפטיות ניכרות הנלוות להליך הממושך. הצדדים אף יכולים לפנות לבית המשפט בבקשה להחזר מלוא האגרה ששולמה עם הגיעם להסדר.

 1. שליטה בהליך ובתוצאותיו

הגישור מאפשר לצדדים שליטה בהליך ובתוצאותיו. הצדדים יכולים להפסיקו מכל סיבה שהיא ובכל שלב. באפשרותם ליצור בעצמם את הפתרון המתאים להם ללא כל כפייה או הכרעה חיצונית. הליך הגישור לא יסתיים בהסדר מחייב כל עוד לא תושג הסכמת כל הצדדים. הסדר שהושג בהליך הגישור יכול לקבל תוקף של פסק-דין לבקשת הצדדים.

 1. חשאיות

בעוד שהדיון בבית המשפט הוא פומבי, הגישור מתנהל בחשאיות ורחוק מעין הציבור. כך לא ייפגעו שמם הטוב והמוניטין של הצדדים באמצעות פרסום שלילי וכיו"ב.

 1. סודיות וחיסיון

לפי החוק מוטלת על המגשר חובת סודיות לגבי המתרחש בהליך הגישור ונאסר עליו לגלות לאיש דברים שנאמרו במסגרת ההליך. זאת ועוד, דברים שנאמרים על-ידי צד בפגישה פרטית נפרדת אינם מועברים לצד השני אלא בהסכמת הדובר. אם הצדדים לא הגיעו להסכמה ביניהם והחליטו לחזור לבית המשפט, כל הנאמר במסגרת הליך הגישור הינו חסוי ולא ישמש ראיה בכל הליך אזרחי.

 1. פתרונות יצירתיים וגמישים

לעיתים המערכת המשפטית אינה יכולה לתת מענה הולם לצרכי הצדדים, והם נאלצים להסתפק בפתרון כפוי בשל המסגרת הנורמטיבית של החוק והפסיקה. מסגרת זו מגבילה את טווח הפתרונות האפשריים. לעומת זאת, הגישור, באמצעות הכוונתו המקצועית של המגשר, מאפשר להשיג פתרונות יצירתיים וגמישים, הנותנים מענה לאינטרסים האמיתיים של הצדדים.

 1. כל הצדדים מנצחים

בהליך המשפטי, הפתרון נכפה על-ידי השופט, אשר בד"כ פוסק לטובת צד אחד בעוד שהצד השני מפסיד. בגישור, לעומת זאת, הצדדים עצמם הם אלה שקובעים איך ובאילו תנאים מסתיים הסכסוך. כך נוצר פתרון שבו שני הצדדים מרוויחים ואף יכולים למקסם את רווחיהם.

 1. בירור המחלוקת באווירה נעימה

הליך הגישור מתבצע באווירה נינוחה ומכובדת, המשרה על הצדדים רוגע וביטחון, ומסייעת להם להתבטא בחופשיות ובפתיחות.

סוגי סכסוכים המתאימים לגישור

ישנם סכסוכים המתאימים להכרעה שיפוטית, אך את רובם של הסכסוכים ראוי ואף עדיף לפתור בדרך הסכמית ללא התערבות חיצונית של בית המשפט. הגישור הינו הדרך המרכזית לפתרון סכסוכים בהסכמה.

להלן מגוון סוגי סכסוכים המתאימים להתברר בדרך של גישור:

 • סכסוכים עסקיים
 • יחסי עבודה
 • מקרקעין
 • תכנון ובנייה
 • צוואות וירושות
 • סכסוכים במשפחה
 • קניין רוחני
 • מחשוב והייטק
 • חוזים
 • בנקאות
 • ביטוח ונזיקין
 • רשלנות רפואית
 • תקשורת ולשון הרע
 • סכסוכי שכנים
 • סכסוכים בקהילה
 • איכות הסביבה
 • מושבים וקיבוצים

"עדיף לחיות בחברה
אשר בה ההסכמה החברתית היא לא רק הבסיס לקיומה, אלא גם הבסיס להמשך קיומה ולפתרון בעיותיה.

עדיך לחיות בחברה
שההסכמה בה מחליפה את האלימות (המילולית או הפיזית).

עדיף לחיות בחברה
אשר תרבותה החברתית מבוססת על נכונות להבין את הצד האחר.

עדיף לחיות בחברה
שבה החברתיות גוברת על הלעומתיות.

לכל אלה תורם הגישור תרומה משמעותית."פרופ' אהרן ברק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט