הערעור נדחה – חברה לייעוץ משכנתאות ששלחה 8 הודעות ספאם תשלם 2,900 ₪

בתאריך: 7/05/2021 מאת: מערכת אתר תביעות קטנות

לאחר שחויבה לפצות את התובעים בתביעה קטנה, חברה לייעוץ משכנתאות הגישה לבית המשפט המחוזי בקשת רשות ערעור על פסק הדין שניתן בתביעה הקטנה. המחוזי דחה את בקשת רשות הערעור והותיר על כנו את פסק הדין שניתן בתביעה הקטנה.

רקע

בפסק דין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות רחובות, חויבה חברת 'מתן ייעוץ משכנתאות בע"מ' לשלם 2,900 ₪ לתובעים, בני הזוג משה וויסמן ועידית יורב-וויסמן. בפסק הדין נקבע כי החברה שלחה לתובעים 8 הודעות דוא"ל בעלות תכנים פרסומיים, ללא שקיבלה לכך את הסכמתם מראש, ובכך הפרה את הוראת סעיף 30א לחוק התקשורת בזק ושידורים, תשמ"ב- 1982 ("חוק הספאם").

הערעור

בעקבות פסק הדין שניתן במסגרת התביעה הקטנה, הנתבעת, חברת 'מתן ייעוץ משכנתאות בע"מ', הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות ברחובות.

במסגרת בקשת רשות הערעור, הנתבעת, חברת 'מתן ייעוץ משכנתאות בע"מ' טענה כי שגה בית המשפט לתביעות קטנות ברחובות, בכך שפסק כי נוכח המסמכים שהוצגו לבית המשפט, לא הוכחה הסכמת התובעים למשלוח הודעות הפרסום. כמו כן טענה הנתבעת כי נטל הבאת הראייה מוטל לפתחם של התובעים ולפיכך לא היה מקום להוסיף ולדרוש כי יוצגו ראיות על ידי הנתבעת. בנוסף טענה הנתבעת כי התובעים התנהלו בחוסר תום לב.

החלטת ביהמ"ש בעניין בערעור

בהחלטת ביהמ"ש המחוזי בעניין בקשת רשות הערעור, קבעה כבוד השופטת הלית סילש כי היא מוצאת לנכון לדחות את בקשת רשות הערעור, וזאת מהטעמים הבאים:

ראשית, בהתאם לפסיקתו של בית המשפט העליון, התערבות בהליך אשר נדון בבית המשפט לתביעות קטנות תעשה רק במקרה בו קיים אינטרס ציבורי בהתערבותה של ערכאת הערעור, או במקרה בו הטעות ברורה על פניה מתוך פסק הדין.

שנית, ככלל, ערכאת הערעור לא תטה להתערב בקביעות עובדתיות של הערכאה הקודמת (העיונית), זו אשר התרשמה מהצדדים באופן בלתי אמצעי, והתערבות מעין זו תיוחד למקרים חריגים בהם הכשל העובדתי בולט.

בהחלטתו קבע ביהמ"ש המחוזי כי בתיק זה אין בעניינם של בעלי הדין השלכות ציבוריות או חשיבות ציבורית, וכי כולו של התיק נטוע בעובדותיו של המקרה. כבוד השופטת הלית סילש ציינה בהחלטה כי צודקת הנתבעת בטענתה, שעל פיה נטל ההוכחה והבאת הראייה מוטלים על התובעים (בני הזוג), אך לעניין זה יש לזכור כי בית המשפט לתביעות קטנות ברחובות מצא לפסוק כי התובעים הרימו את הנטל המוטל עליהם והוכיחו כי קיבלו את דברי הפרסומת נשוא ההליך: "מרגע שהוכח דבר קבלת הפרסום, ניתן היה לצפות כי הנתבעת תוכל להציג ראיות המלמדות כי ניתנה הסכמה לביצועו של אותו פרסום. באשר למסמך שהוצג, ואין אני מתעלמת ממנו, מצא בית המשפט קמא (תביעות קטנות רחובות) להורות – כעניין שבעובדה, כי אין בכך ראייה מספקת. כאמור, הכרעותיו של בית המשפט (תביעות קטנות רחובות), לרבות לעניין האמון או חוסר האמון בגרסת מי מהצדדים הן קביעות עובדתיות, אשר לא בנקל תמצא ההצדקה להתערב בהן".

באשר לטענת הנתבעת לחוסר תום הלב של התובעים, קבע בית המשפט המחוזי כי עיון פסק הדין שניתן בתביעה הקטנה מלמד כי נשקלה בו התנהלות שני הצדדים לתיק – הן הנתבע המפרסם והן התובע שלא טרח לבקש להסיר את הפרסום: "בית המשפט קמא לא התעלם מסוגיה זו, ומצא כי נקודת האיזון, בין כלל האינטרסים הצריכים לעניין מצויה על דרך של פסיקת הפיצוי .."

סיכום

במסגרת ההחלטה בבקשת רשות הערעור, קבע בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כבוד השופטת הלית סילש) כי במסגרת פסק הדין שנפסק בתביעה הקטנה הוכח דבר משלוח ההודעות הפרסומיות בדוא"ל, ומאידך הנתבעת לא הוכיחה כי קיבלה את הסכמת התובעים למשלוח פרסומות אלו. בית המשפט המחוזי הוסיף ובחן את סוגיית היקפו של פיצוי, ומצא לנכון לפסוק כי המבקשת תשלם למשיבים את סכום הפיצוי שנקבע בפסק הדין שניתן בתביעה הקטנה, כלומר 2,900 ₪. [עידית יורב וויסמן, משה וויסמן – נגד – 'מתן ייעוץ משכנתאות בע"מ',  בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, רת"ק 47585-04-21 בפני כבוד השופטת הלית סילש. פסק הדין ניתן ב: י' אייר תשפ"א (22 אפריל 2021) ]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט