עשה זאת בעצמך – איך לנהל תביעה קטנה

בתאריך: 1/01/2009 מאת: מערכת אתר תביעות קטנות

הכן את עצמך לניהול תביעה קטנה
הכן כתב תביעה
הכן כתב הגנההכן את עצמך לניהול תביעה קטנה

אם ברצונך לנהל תביעה קטנה באופן עצמאי לחלוטין, כתובע או כנתבע, עליך להכיר את התקנות הרלוונטיות ולפעול בהתאם. לשם כך עליך להכין את עצמך כראוי. הכנה לקויה עלולה להביא למהלכים שגויים הכרוכים בטרחה, הוצאות מיותרות ופגיעה בסיכויי הצלחתך במשפט.

כתובע, עליך להתעדכן במספר פרטים, כגון: האם בעניינך אתה רשאי לתבוע בתביעה קטנה, מהו הסכום שביכולתך לתבוע לאור נסיבות המקרה שלך, היכן מותר לך להגיש את התביעה הקטנה, כיצד עליך לערוך את כתב תביעה, ועוד.

כנתבע שהוגשה נגדו תביעה קטנה, עליך לדעת מהו משך הזמן העומד לרשותך להגשת כתב הגנה, האם לבית המשפט בו הוגשה התביעה יש הסמכות לדון בעניינך, מהי תביעה שכנגד והאם היא מתאימה לעניינך, כיצד עליך לערוך את כתב ההגנה, ועוד.

העובדה כי הדיון בתביעה קטנה מתנהל במהירות מצביעה על החשיבות הרבה של התנהלות נכונה בשלבים המוקדמים לדיון:

  • איסוף החומר והראיות ואופן הגשתם והצגתם לבית המשפט.
  • ניהול תכתובות מול הצד הנגדי.
  • קביעה נכונה של גובה התביעה: סעדים וסכומים שלא נתבעו – לא ייפסקו על ידי השופט, גם אם יראה זאת לנכון. לעומת זאת, תביעה גבוהה מדי עלולה להחשב כקנטרנית ולא מוצדקת (או, כדברי כב' השופט שאול מנהיים מביהמ"ש לתביעות קטנות ראשון לציון: "בית המשפט לתביעות קטנות איננו מכשיר להדפסת כסף גם לתובעים שהדין איתם" – ראה תקציר פסק הדין).
  • עריכה נכונה של כתב התביעה.
  • הכנה לדיון בביהמ"ש.

חשיבותם של בדיקה והתייעצות לפני פעולה
בטרם תנקוט בהליך משפטי או על מנת לדעת כיצד להתמודד מול עניין משפטי, כדאי שתדע מה אומר החוק בעניינך ומהם הצדדים החזקים והחלשים בנסיבותיך. לשם כך מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה שיעריך עבורך את הסיכויים והסיכונים המשפטיים, יעיין בכל הפרטים, הראיות והמסמכים הרלוונטיים לעניינך, יחווה את דעתו המקצועית בנוגע למקרה הייחודי שלך על סמך הידע והניסיון שלו, יפרוש בפניך את מכלול ההיבטים וההשלכות הכרוכים בעניינך, ויציע לך דרכי פעולה מתאימות.

במידה ולאחר ההתייעצות תחליט לפעול, עורך הדין עמו התייעצת יוכל להסביר לך מה עליך לטעון וכיצד, ועל מה כדאי לך לוותר או להתפשר. כמו כן, עורך דין שלמד את נסיבות המקרה שלך יוכל לפרט בפניך כיוונים אפשריים שבהם יכול הצד השני לטעון כנגדך וכיצד יש להגיב בהתאם לתרחישים השונים. בנוסף להכוונה, תוכל להסתייע בעורך דין שיכתוב עבורך את כתב התביעה/ההגנה הרשמי אשר יוגש לביהמ"ש. כתב תביעה/הגנה שכזה, בהיותו ערוך באופן מקצועי ע"י בעל מקצוע מנוסה ובקיא בלשון החוק, ימצה לטובתך את היכולות המשפטיות העולות מנסיבות המקרה שלך, על מנת שתזכה להצלחה מירבית בעניינך, הן מבחינת סכומי הכסף העומדים לפסיקה בדין והן מבחינות אחרות, כגון הטלת אחריות ונזק תדמיתי (אישיות, בית עסק, חברה).הכן כתב תביעה


אתה מבין שזכותך נפגעה ע"י אדם, עסק או גוף אחר שלא הגעת עמו להסדר, ואתה שוקל להגיש תביעה קטנה. לאחר שקראת באתר את המדריך לתביעות קטנות וברור לך כי עניינך מתאים למסגרת זו, החלטת כי ברצונך להגיש תביעה קטנה. בעמוד זה תמצא מספר עצות שימושיות נוספות, וכמו כן פורמט כתב תביעה לדוגמא (קובץ Word), שאותו תוכל להוריד למחשבך האישי.

לחץ כאן להורדת פורמט כתב תביעה למחשבך האישי (מסמך Word)

שלבי הכנת כתב תביעה

1. תיעוד נסיונותיך להסדרת הסכסוך
מומלץ לתעד את התקשרויותיך עם הנתבע, למשל ע"י אישורי פקס או הקלטת שיחות, המוכיחות לא רק את טענותיך כנגד הצד הנגדי, אלא גם את נסיונותיך להגיע עמו להסדר וליישוב הסכסוך. כך תוכל לטעון בפני השופט כי פעלת בתום לב ולא נותרה בידך ברירה, אלא לפנות לערכאה משפטית. עובדה זו תעמוד לזכותך בעיני השופט.

2. ניסוח כתב תביעה
חובת ההוכחה מוטלת על התובע, לכן עליך לספק תשתית ראייתית לביסוס טענותיך ולהוכחת העובדות השנויות במחלוקת. עליך לפרט את השתלשלות הדברים באופן כרונולוגי, הגיוני ומובנה, כאשר אתה נסמך ככל הניתן על ראיות שבידיך, כגון קבלות, אישורים, הקלטות, תדפיסי פירוט שיחות וכו'. מומלץ לנקוב בפרטי עובדות, כגון תאריכים, שעות ושמות של אנשים מעורבים – גם אם אין לך טענות כלפיהם, למשל: ("בתאריך 9/3/2008 בשעה 9:20 התקשרתי למוקד שירות הלקוחות של הנתבעת ושוחחתי בטלפון עם נציגת שירות בשם יעל…"). ציון עובדות כאלו תומך באמינות טענותיך.

3. קביעת גובה התביעה
העמד את גובה התביעה על סך כל הנזקים שנגרמו לך ואל תפריז. ניתן לתבוע פיצוי בגין טרחה ועגמת נפש, ובמקרה שכזה מומלץ שתוכיח כי אכן נגרמה לך עגמת נפש, תוך ביסוס טענותיך על עובדות וראיות מוצקות ככל שניתן. כמו כן רצוי שגובה הפיצוי יהיה מתאים לחומרת עגמת הנפש שנגרמה לך.

4. ראיות ועדויות
כל קבלה על תשלום, העתק של מסמך, חוזה שנחתם בין הצדדים, תצלום, עד שנכח במקום, תדפיס שיחות וכיוצ"ב, אשר יכולים לחזק את טענותך – הינם חשובים ביותר להוכחת צדקתך ולבניית אמינותך במשפט. חשיבותם חיונית לניצחון במשפט ולזכייה בפיצוי המירבי המגיע לך. אם יש באפשרותך לזמן למשפט עדים אשר יכולים לתמוך בטענותיך, ציין זאת בכתב התביעה ודאג שהעדים יגיעו לדיון בזמן.הכן כתב הגנה


במידה והגיע לידיך כתב תביעה אשר הוגש כנגדך בבית משפט לתביעות קטנות, עומדים לרשותך 15 ימים בלבד להגשת כתב הגנה. אם לא תעשה זאת, זכאי התובע לקבל פסק דין על סמך כתב התביעה בלבד. חשוב שתכיר את הכללים החלים על תביעות קטנות – קרא את המדריך לתביעות קטנות.
ייתכן שבעיניך התביעה אינה מוצדקת, מוגזמת, ואולי אף קטנונית או שקרית – בכל מקרה עליך להתגונן בפניה כראוי, ויפה שעה אחת קודם.
טפל בעניין בהקדם ואל תדחה. התייחס לכל טענות התביעה באופן ענייני. גם אם כתב התביעה מקניט אותך או מטיל בך האשמות שווא, אל תחזיר באותו המטבע – התנסח כראוי, היצמד לעובדות ושמור על הגינותך ועל כבוד בית המשפט.

לחץ כאן להורדת פורמט כתב הגנה למחשבך האישי (מסמך Word)

שלבי הכנת כתב הגנה

1. תיעוד נסיונותיך להסדרת הסכסוך
מומלץ לתעד את התקשרויותיך עם הצד התובע, למשל ע"י אישורי פקס או הקלטת שיחות, המוכיחות את נסיונותיך להגיע עמו להסדר וליישוב הסכסוך, גם לאחר קבלת כתב התביעה. אם הצעת לתובע פיצוי כלשהו – רצוי שתהיה ברשותך הוכחה להצעה זו ולתגובת התובע (כן או לא הסכים/ קיבל ). כך תוכל לטעון בפני השופט כי הפגנת רצון אמיתי לרצות את הצד התובע מחוץ לכתלי בית המשפט, עובדה זו תעמוד לזכותך בעיני השופט.

2. ניסוח כתב ההגנה
במידה וקיים שוני מהותי בין גרסת התובע לגרסתך, רצוי שתפתח את כתב ההגנה בגרסתך – קרי בתאור מתומצת של השתלשלות העניינים מנקודת מבטך. פרט את השתלשלות הדברים באופן כרונולוגי, הגיוני ומובנה, וללא הרחבות מיותרות. הסתמך ככל הניתן על ראיות שבידיך (כגון קבלות, אישורים, הקלטות של שיחות, תדפיסי פירוט שיחות, וכו'). רצוי לנקוב בפרטים כגון תאריכים, שעות ושמות של אנשים מעורבים (גם אם אין לך טענות כלפיהם. למשל: "בתאריך 9/3/2009 בשעה 9:00 שוחחתי בטלפון עם אשתו של התובע, ששמה יעל…"). ציון פרטים כגון אלו תומך באמינות גרסתך.
לאחר מכן, הקפד להשיב לכל הטענות שהועלו בכתב התביעה – חשוב מאוד שכתב ההגנה ייתן מענה והתייחסות הולמים לכתב התביעה בשלמותו.
אם הועלתה בתביעה טענה מופרכת שאינך מכיר, ציין כי היא מוכחשת או לא ידועה לך.

3. קביעת גובה הפיצוי
אם הינך סבור כי עליך לפצות את התובע בסכום כלשהוא, השתדל להיות הוגן בקביעת גובה הפיצוי. הצעת פיצוי נמוך משמעותית מזה המגיע לתובע עלולה להיתפס כחוסר תום לב ולהיות לך לרועץ בעיני השופט.
חשוב שתדע בעבור מה רשאי התובע לדרוש פיצוי ומהן ההוכחות המתבקשות באותן נסיבות.

4. ראיות ועדויות
כל קבלה על תשלום, העתק של מסמך, חוזה שנחתם בין הצדדים, תצלום, עד שנכח במקום, תדפיס שיחות וכיוצ"ב, אשר יכולים לחזק את טענותיך – הינם חשובים ביותר להוכחת צדקתך ולבניית אמינותך במשפט. חשיבותם חיונית לניצחונך כנתבע במשפט – דחיית התביעה או פסיקת פיצוי נמוך. אם יש באפשרותך לצרף למשפט עדים אשר יכולים לתמוך בטענותיך, ציין זאת בכתב התביעה ודאג שהעדים יגיעו לדיון בזמן. חשיבותם חיונית לניצחונך במשפט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט