אחריות המוביל לטיסות שכר

בתאריך: 15/06/2009 מאת: עו"ד אמיר קליינמן

דינה של טיסת שכר הוא כדין טיסה סדירה ועצם העובדה כי טיסת שכר הינה טיסה זולה, אינה מקנה למוביל כל זכות שלא לקיים חבותו לנוסע, ובכלל זה אינה מהווה הצדקה לשינוי שעת טיסה ללא סיבה מיוחדת ומוצדקת – כנהוג בטיסה סדירה.

טיסת שכר הינה טיסה שבה שוכרים מארגן או מארגנים במשותף את כל קיבולת כלי הטיס לשם מכירתה לאחרים או שבה אדם שוכר את כל קיבולת כלי הטיס לשימוש עצמי. טיסת שכר איננה טיסה סדירה שכן משתתף בטיסת שכר רוכש תובלה הלוך ושוב, תאריכי היציאה והחזרה נקבעים מראש בשעת רכישת הכרטיס לטיסת השכר ובמקרה שמשתתף לא ניצל את כרטיס הטיסה בחזרה לנקודת המוצא או את שירותי הקרקע הכלולים בחבילת התיור, לא יחזיר המארגן או המוביל האווירי למשתתף את הסכומים הנ"ל ועל המשתתף חלה החובה לאשרר את הטיסה 72 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן.

אין חולק כי על הנוסע חלה האחריות לאשרר את הטיסה במיוחד כשמקובל בשוק כי טיסות השכר הזולות ממחיר הטיסות הסדירות, נתונות לביטולים ולשינויים בלוח הזמנים. אך העובדה כי ידוע כי טיסות השכר נתונות לשינויים וביטולים אין בה משום מתן הכשר ותמריץ לפעולות שכאלה על ידי חברות התעופה. בצורה זו האחריות מוטלת רק על כתפי הנוסע והדבר אינו משקף נכונה את האיזון הראוי שבין המגזר הציבורי לבין המגזר העסקי.

במקרה שארע בו התעכבה טיסת שכר לפרק זמן של 12 שעות ללא כל סיבה קבע בית המשפט, כי אמנם, הנוסע רכש כרטיס בטיסת שכר, שמחירה זול יותר ממחיר של טיסה סדירה, אך אין זה אומר, שהנתבעת פטורה מכל חבות שהיא כלפי הנוסעים.

על פי אמנת ורשה אין למוביל רשות לשנות את מועד הטיסה, גם אם מדובר בטיסת שכר, אלא על פי הוראות הנקובות באמנה. לכן, דואגים נציגי חברות התעופה ומארגני הטיול לרשום על כרטיס הטיסה באופן מפורש, את הזכות לבצע שינויים במועד הטיסה. כרטיס הטיסה והתנאים הם אמנם בבחינת הסכם בין הצדדים, אך סעיף כאמור הוא סעיף מקפח ללא כל ספק, בהתאם להוראות סעיפים 3-4 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1983.

טיסת שכר אינה מקנה כל זכות שלא לקיים חיוב

נוסע בכל טיסה, ולאו דווקא בטיסת צ'רטר, צריך להיות מודע לכך שיהיו נסיבות מיוחדות, שבגינן יהיה שינוי בלוח הטיסות. ואולם, במקרה הנ"ל דובר באיחור של 12 שעות, מבלי שהנתבעת הרגישה צורך לנמק, ולו לבית המשפט מדוע היה איחור כה רב ומשמעותי בטיסה. זמנו של כל נוסע וגם נוסע בטיסת צ'רטר אינו הפקר, וכאשר מדובר באיחור של 12 שעות, ללא כל סיבה שהיא, אין לעבור על כך לסדר היום ולהסיר מהנתבעת אחריות רק בגלל ניסוח מקפח של ההסכם שבין הצדדים.

עצם העובדה, כי המדובר בטיסת שכר אינה מהווה הצדקה לשינוי שעת טיסה ללא כל הצדקה. חובת תום הלב המוטלת על צדדים להתקשרות לקיים את חיוביהם, המוביל/מארגן הטיול מקבל על עצמו לדאוג להוביל את התובעים במועד הרלוונטי ככל האפשר, עליו הנטל להראות כי אכן קיים את חיוביו. העובדה כי טיסת שכר הינה טיסה זולה אינה מקנה כל זכות שלא לקיים חיוב.

אומנם יש לקחת בחשבון כי בזכות כניסתן של טיסות שכר למרחב התובלה האווירית, הוזלו באופן משמעותי כרטיסי הטיסה, ונתאפשר לאנשים רבים, שאילולא כן לא היו יכולים לעמוד במחירי הטיסה, לטוס לנופש, ואולם מציאות זו הינה חלק מתחרות בריאה בשוק החופשי ולא הקניית זכות למוביל כלשהו שלא לעמוד בהתחייבויותיו.

הוזלת מחיר כרטיס טיסה אינה יכולה לבוא על חשבון הצרכן, לצרכן הזכות לקבל את המוצר הטוב ביותר ובמחיר הטוב ביותר, שמירת הזכות למוביל לערוך שינויים כאוות נפשו ללא כל הגבלה מכוח העובדה כי מדובר בטיסת שכר, אינה יכולה לעמוד, לא בהוראות אמנת ורשה ולא בהוראות הסכם כזה או אחר שנקשר בין המוביל לבין הצרכן.

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא. יש לקבל סיוע מקצועי לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט