אתר המעתיק מודעות מאתר 'יד2' יפצה תובעת ב-7,000 ₪ על שהעתיק את המודעה שלה

בתאריך: 23/04/2021 מאת: מערכת אתר תביעות קטנות

באתר תביעות קטנות התקבלו פניות מאנשים שטענו כי מודעות שהעלו לאתר 'יד2' הועתקו ללא הסכמתם לאתר המודעות ad.co.il והמשיכו להתפרסם בו (ולהופיע בתוצאות מנועי חיפוש) גם לאחר שהמודעה המקורית הוסרה מאתר 'יד2'. עתה זכינו לפסק הדין המיוחל: בפסק הדין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות בית-שמש נקבע כי כאשר הפרסום מועתק ללא רשות וללא הסכמה של מפרסם המודעה, הוא מהווה פגיעה בפרטיות ובשגרת חייו של מפרסם המודעה ואף יכול להוות פגיעה בצנעת חייו האישיים.

תביעה קטנה על סך 30,000 שקלים הוגשה בבית המשפט לתביעות קטנות בית-שמש.
התובעת: בתיה ד. ויטון.
הנתבע: אלעד מרגלית, הוא בעליו של האתר האינטרנט ad.co.il המפרסם מידע המועתק מלוחות מודעות שונים בישראל.
עילת התביעה: פיצוי ללא הוכחת נזק בגין עוגמת נפש ופגיעה בשמה ופרטיותה של התובעת מצידו של הנתבע, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981.

המודעה המועתקת גרמה נזק למפרסמת המודעה

בכתב התביעה נטען כי הנתבע פרסם באתרו מודעה שפרסמה התובעת באתר יד2, למכירת ביתה, וזאת מבלי שקיבל את הסכמתה וכתוצאה מכך נפגעה פרטיותה ושגרת חייה של התובעת ושל בני ביתה ונגרמה לה עוגמת נפש. התובעת טענה כי המשך פרסום המודעה באתר ad לאחר שכבר הוסרה מאתר יד2 גרמה להבנה מוטעית אצל יריביה לדיון משפטי המתנהל בעניינה בבית המשפט לענייני משפחה, כאילו היא כביכול מנסה להימלט לחו"ל. כמו כן טענה כי הפרסום האמור של המודעה גרם לה הוצאות רבות ועוגמת נפש רבה בהסבר לבית המשפט לענייני משפחה מדוע המודעה לא פורסמה על ידה.

התובעת טענה כי מיד כשנודע לה אודות הפרסום האמור, היא פעלה משך שעות ארוכות לאיתור פרטי הנתבע כדי  לדרוש ממנו להסיר את המודעה לאלתר. לאחר שעשתה זאת, הנתבע טען כי המודעה הוסרה, אלא שאז התברר שהמודעה טרם הוסרה ופרטיה עדיין מופיעים ברשת על ידי מנוע החיפוש 'גוגל'.

כיצד מודעה מועתקת יכולה לגרום נזק למפרסם המודעה

בהערת מערכת אתר תביעות קטנות יובהר, כי מלבד הנזק שעלול להיגרם למפרסם מודעה כתוצאה מהמשך פרסום מודעתו המועתקת לאחר שכבר הוסרה במקור, עלולים להיגרם לו נזקים אחרים עקב העתקת מודעתו ע"י לוח אחר, כגון:

* עדכון פרטים: אם האתר שהעתיק את המודעה אינו טורח או אינו מצליח לעדכן את פרטי המודעה באופן מיידי. לדוגמא: אם מפרסם המודעה עדכן את מס' טלפון במודעה הרי שהוא ימשיך לקבל פניות למספר הקודם; אם  מפרסם המודעה עדכן פרטים אודות המוצר הנמכר הרי שהוא ימשיך לקבל פניות המתייחסות לפרטים הישנים.

* הופעת פרטים במנועי חיפוש: בעוד שבאתר המקור (כגון אתר 'יד2') פרטי ההתקשרות של מפרסמי המודעות מוגדרים כחסומים למנועי חיפוש (באמצעות מנגנונים חסימה שונים כגון noindex וכו') ייתכן כי האתר המעתיק אינו נוקט במנגנוני חסימה אלו וכתוצאה מכך יופיעו פרטי המפרסם במנועי חיפוש.

* קהל יעד: מפרסם מודעה שהועתקה יכול לטעון כי המודעה המועתקת פונה לקהל יעד אחר וכתוצאה מכך נגרם לו נזק.

האם להתפשר על פחות?

 בעקבות הגשת התביעה הקטנה, הנתבע הציע לתובעת פיצוי בסך של 2,000 ₪ אך התובעת סירבה לקבל את ההצעה. הסירוב להצעה זו אכן השתלם בהמשך.

טענות ההגנה

במסגרת הדיון בתביעה הקטנה, הנתבע טען כי דין התביעה להידחות שכן התובעת פרסמה את ביתה למכירה באינטרנט והוא מצדו פרסם את המודעה של התובעת במטרה לסייע לתובעת לממש את המכירה. לטענתו, עקב פרסום של חוות דעת בנושא, התובעת הבינה כי באפשרותה להתעשר על חשבון הנתבע ולכן יצרה מודעה פיקטיבית אשר כלל לא תואמת את המחירים העדכניים במיקום של הדירה, וכל זאת בידיעה מלאה כי פרסום המודעה באתר 'יד2' יגרור אחריו את הפרסום כאמור באתרו של הנתבע.

לגופו של עניין הנתבע טען כי האתר שלו אוסף רק מידע פומבי שכבר קיים באתרים אחרים ולא מציג מידע חדש, וכי בתחתית המודעה באתרו קיים קישור המפנה למודעה המקורית. כמן כן טען הנתבע כי לאתרו תועלת חברתית רבה, בכך שהוא דואג לפילוח מדויק יותר מאשר באתרים המקוריים ובנוסף לכך הוא מאפשר שקיפות.

בנוסף טען הנתבע כי בניגוד לטענת הנתבעת, באתרו ניתן להסיר תכנים ללא כל צורך במתן הרשאה מצד הנתבעת, וזאת על ידי לחיצה על "דיווח על מודעה".

בהערת מערכת אתר תביעות קטנות יצוין כי מפניות שהתקבלו באתרנו עולה כי במקרים רבים ביצוע פעולה זו באתר הנתבע – התברר כלא יעיל.

באשר לטענות התובעת בדבר הפגיעה בפרטיותה, הנתבע טען להגנתו כי אלה לא עולות לכדי פגיעה בפרטיות, שכן לפי חוק הגנת הפרטיות אין צורך בהסכמה מפורשת וכאן אין חולק כי התובעת עצמה ביצעה את הפרסום באתר 'יד2' ובכך כביכול נטועה הסכמתה הלא מפורשת.

עוד טען הנתבע כי אין מדובר כאן בלשון הרע, שכן התובעת לא הציגה מהם הפרטים אותם פרסם הנתבע העולים כדי לשון הרע.

הגנת הפרטיות

בפסק הדין ציין כבוד הרשם הבכיר בנימין בן סימון, אשר דן בתביעה קטנה זו, כי חוק הגנת הפרטיות אוסר על שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם הפקת רווח ; אוסר על שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה; אוסר על פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות ; אוסר על פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

"אין דומה פרסום מודעה בהתאם להסכמה מפורשת – לפרסום אותה מודעה ללא הסכמה"

בנימוקי ההכרעה נקבע כי פרסום אודות אדם המוכר את ביתו וכן עלות המכירה ועיתויה יכול להוות פגיעה בצנעת חייו האישיים של אדם: "אכן, מכח חוק הגנת הפרטיות ורוחו של חוק זה, לאדם שמורה הזכות להתקשר בחוזה לפרסום ביתו ולפרסם כל דבר הנראה לו סביר לשם ביצוע המכירה, ואולם, אין דומה פרסום מודעה בהתאם להסכמה מפורשת – לפרסום אותה מודעה ללא הסכמה. כאשר אדם מפרסם מודעה ביד 2 לדוגמה, הרי שהמפרסם שולט שליטה מלאה על הפרסום, תוכנו, עיתוי הפרסום וקהל היעד של הפרסום. כאשר הפרסום מועתק ללא רשות וללא הסכם, מאבד המפרסם שליטה על הפרסום וכך יכול להיות מצב שבו הפרסום מפורסם לקהל יעד אחר מזה שהמפרסם התכוון אליו, חמור מכך, כאשר הפרסום מועתק על ידי אתר אחר, כגון אתרו של הנתבע, יכולת ההסרה מצטמצמת וכרוכה ברצונו של המפרסם החדש להסירו".

בהתאם לזאת נקבע בפסק הדין כי פרסום שלא בהיתר של מודעת פרסומת למכירת ביתו של אדם, תוך כדי פרסום תמונה של ביתו, ותוך כדי שימוש בשמו מהווים הפרה אסורה ברורה של חוק הגנת הפרטיות וזאת כיוון שפרסום מודעה למכירת בית, כמו במקרה זה, כולל שמו של האדם המוכר וכן תמונה של ביתו: "אני סבור שפרסום על כך שאדם מוכר דירה לרבות פרסום פרטים כגון תמונה ומועד המכירה והמחיר המבוקש הינם עניינים שנוגעים לצנעת חייו של אדם והוא ורק הוא יחליט באם לפרסם זאת באם לאו".

טענות הנתבע נדחו

בפסק הדין קבע כבוד הרשם הבכיר בנימין בן סימון, כי אינו מקבל את טענת הנתבע כאילו הסכמת התובעת משתמעת מנסיבות העניין: "נכון שסעיף 3 לחוק קובע כי הסכמה יכולה להיות במפורש או לא, אך הנתבע לא הציג כל ראיה להסכמה מצד התובעת. הסכמת התובעת לפרסום פרטיה באתר 'יד2' איננה בגדר הסכמה לפרסום בכל אתרי האינטרנט השונים. מדובר באתרים שונים ויש ליתן דגש לאפשרות הניתנת לתובעת בכל עת למחוק את הפרסום מאתר 'יד2', בשונה מאתר ad שבבעלות הנתבע, ואשר הפרסום בו נעשה ללא הסכם וללא תיאום מראש. ברור הדבר מהראיות שבפני, כי התובעת התנגדה לפרסום באתר ad מכל וכל, וכל העת, ועל כן אין לומר שהייתה מצידה הסכמה ולו גם כזו שמשתמעת מנסיבות העניין".

על כן נקבע בפסק הדין כי פרסום שנעשה ללא קבלת היתר מהמפרסמים מהווה פגיעה בפרטיותם ובשגרת חייהם של מפרסמי המודעות ולפיכך יש בו כדי לפגוע במפרסמים.

פיצוי עקב עוגמת נפש

בנוסף לנזקים שתוארו עד כה, נקבע בפסק הדין כי יש ממש גם בדרישתה של התובעת לפיצוי עקב עוגמת נפש וכי אכן לתובעת נגרמה עוגמת נפש. לעניין זה נקבע כי מטרת פיצוי בגין עוגמת נפש, סבל ואי נוחות, היא החזרת המצב לקדמותו ואין מטרתו הענשת המפר.

סוף דבר

בסיכומו של פסק הדין נקבע כי הנתבע ישלם לתובעת סך של 5,000 ₪ בגין הפגיעה בפרטיותה בניגוד להוראות החוק וכן מיתר השיקולים שפורטו. נקבע כי אין מקום לתביעת לשון הרע בתביעה זו. בנוסף, הוטל על הנתבע לשלם לתובעת סך של 2,000 ₪ בגין הוצאות משפט.

[בתיה ד. ויטון – נגד – אלעד מרגלית, בית המשפט לתביעות קטנות בית שמש, תביעה קטנה 29551-06-20 בפני כב’ הרשם הבכיר בנימין בן סימון. פסק הדין ניתן ב: כ"ו כסלו תשפ"א, (12 דצמבר 2020)]

2 thoughts on “אתר המעתיק מודעות מאתר 'יד2' יפצה תובעת ב-7,000 ₪ על שהעתיק את המודעה שלה

    1. כיוון שהעוולה בוצעה במרחב האינטרנט, ניתן להגיש את התביעה לכל בית המשפט לתביעות קטנות, לרבות זה הקרוב לאזור מגוריך, כך שההגעה לדיון תהיה לך נוחה.
      את התביעה ניתן להגיש באינטרנט בקישור הבא:
      טופס מקוון להגשת תביעה קטנה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט