בעל האתר לא קיבל הודעה על פקיעת תוקף הדומיין – האתר נפל למשך חודש

בתאריך: 8/12/2009 מאת: מערכת אתר תביעות קטנות

התובע מחזיק באתר אינטרנט עבור העסק שבבעלותו. הנתבע, בית העסק "אינטרנט קלאב" אשר סיפק את שירות האיחסון של אתר, הוא גם זה שרכש את שם המתחם עבור אתר האינטרנט של התובע. אך בהגיע המועד, הנתבע לא נתן לתובע הודעה מוקדמת בדבר תפוגת תוקף הרישום הבינלאומי של שם המתחם. בשל המחדל, לא היה האתר נגיש במשך יותר מחודש. התובע טען כי מחדלי הנתבע גרמו לפגיעה בתדמית ובמוניטין של העסק שלו. הנתבע חוייב לפצותו ב- 5,000 שקל.

לטענת התובע, המחדלים בהם מדובר הם אי מתן הודעה מוקדמת בדבר תפוגת תוקף הרישום הבינלאומי, אצל רשם הכתובות הבינלאומי, וזאת חרף העובדה שהנתבע היה איש הקשר אשר נרשם כבעל האתר, ואף קיבל התראות חוזרות ונשנות מרשם הכתובות על-דבר מועד פקיעת תוקף שם המתחם. בתביעה נטען כי הנתבע נמנע מלהעביר התראות אלה לידיעת התובע או לידיעת חברת "אטרקציה", אשר הזמינה עבור התובע את שירותיו של הנתבע. עוד טען התובע כי האתר חזר להיות זמין רק בעקבות מאמציו הרבים לחידוש שם המתחם.

התובע פירט את נזקיו, ובהם:
עלות חידוש תוקף הרישום הבינלאומי של האתר;
עלות רישום אתר חדש, אשר נדרש לתובע כאתר חילופי לזה שהנתבע סירב לשחרר;
פיצוי על אבדן עשרות שעות-עבודה שהוקדשו לטיפול באתר ש"נפל";
פיצוי על אבדן הכלי השיווקי של התובע מול לקוחותיו;
פיצוי על פגיעה בתדמית ובמוניטין שנגרמה כתוצאה מקריסת האתר.
סכום התביעה הסתכם ב- 8,164 שקל. בנוסף ביקש התובע להורות לנתבע להעביר לבעלותו את שם האתר על-מנת שיוכל לנהל את האתר ישירות מול רשם הכתובות, ולאסור על הנתבע לעשות באתר כל שימוש או לחבל בו בדרך כלשהי.

מנגד, טען הנתבע, בית העסק "אינטרנט קלאב", כי אין לו אחריות כלפי התובע עצמו, שכן הלקוח של "אינטרנט קלאב" היתה חברת "אטרקציה" ולא התובע באופן אישי.
באשר למחדלים עצמם טען הנתבע כי לא היתה כל חובה על "אינטרנט קלאב" ליידע את התובע בדבר הצורך לחדש את שם האתר, ולראיה צרף הנתבע הסכמים שונים, מהם ביקש להוכיח כי האחריות לחידוש תוקף שם האתר אינה מוטלת על החברה המאחסנת את האתר.

מטעם התובע העיד עובד בחברת "אטרקציה" אשר העיד על המאמצים שנעשו ע"י חברת "אטרקציה" וע"י התובע על-מנת להחזיר את זמינות האתר של התובע, ועל האטימות בה נתקלו מצד הנתבע בהמלך מאמצים אלו. עוד נמסר בעדות זו כי לפחות במקרה אחד, הודיע הנתבע ללקוח של "אטרקציה" על מועד פקיעת שם האתר שלו, וזאת בניגוד לטענתו של הנתבע כי אין הוא נוהג לעשות כן.

עדות רהוטה וסדורה מול עדות מתחמקת ובלתי-אמינה

בפסק הדין עמד כב' השופט ישי קורן מבית המשפט לתביעות קטנות בת"א, על הפערים בהתרשמותו מעדויות הצדדים. "עדותו של העד מטעם התובע הייתה רהוטה וסדורה והוא השיב לשאלות הנתבע באופן ענייני ומפורט". לדברי השופט, הרושם המתקבל מעדות זו הינו שהנתבע נהג שלא כמקובל במערכת יחסים שכזו, וכי הנזקים נגרמו לתובע כתוצאה ממחדלי הנתבע. לעומת עדות זו, ציין השופט, "עדותו של הנתבע היתה מתחמקת ובלתי-אמינה בעליל. הנתבע נמנע מלהשיב תשובות בהירות לשאלות שנשאל והיה צורך לחזור על השאלות שוב ושוב עד לקבלת תשובה".

האם לנתבע אחריות כלפי התובע?

נקודת המוצא לשאלה זו נעוצה בעובדה שהלקוח הישיר של הנתבע הוא חברת "אטרקציה בע"מ" ולא התובע עצמו, שכביכול מהווה במקרה זה צד ג' בלבד.
השופט קורן פסק כי התשובה לשאלה זו חיובית. "אפשר שהיריבות אינה נובעת מהסכמה חוזית שבין הצדדים (אף כי לא מן הנמנע כי החוזה שבין הנתבע לבין חברת "אטרקציה" כולל בחובו גם תנאים שהם בגדר חוזה לטובת צד ג', התובע, במקרה דנן), אך מקורה בחובת הזהירות על-פי פקודת הנזיקין".
עוד נימק השופט את פסיקתו בכך שהנתבע סיפק לחברת "אטרקציה" שירותי אחסנה, בידיעה כי זו משתמשת בשירותים אלה עבור לקוחותיה, ולכן הנתבע אינו יכול להתנער מאחריות למתן שירותים תקינים כלפי אותם לקוחות, ובכללם התובע, ובפרט לאור העובדה שהנתבע רכש לשימושו של התובע את שם האתר, ונרשם כאיש-הקשר אל מול רשם הכתובות. "אני קובע כי הנתבע נהג ברשלנות כלפי התובע כשקיבל התראות חוזרות ונשנות על-דבר מועד פקיעת תוקף שם האתר ונמנע מלהעביר התראות אלה לידיעת התובע או לידיעת חברת 'אטרקציה'. לפיכך אני קובע כי הנתבע אחראי לנזקים שנגרמו לתובע".

בסופו של דבר, חוייב הנתבע לפצות את התובע בסכום של 5,000 ₪. בנוסף, הורה השופט לנתבע למסור לתובע ולחברת "אטרקציה" אישור על וויתור על זכויותיו בשם האתר של התובע לטובת התובע ו/או חברת "אטרקציה", על-מנת שהתובע יוכל להעביר לבעלותו את שם האתר אל מול רשם הכתובות. כמו-כן, נאסר על הנתבע לעשות כל שינוי בהגדרות האתר או לחבל בו בצורה שתפגע בתובע בדרך כלשהי, אלא באופן המתחייב לצורך העברת הבעלות בשם האתר ותוכנו לידי התובע ו/או חברת "אטרקציה", ובלבד שכל שינוי שיידרש לצורך ביצוע העברת הבעלות, יבצע הנתבע לאחר קבלת אישור התובע וחברת "אטרקציה", מראש ובכתב.

[סלייטר אילון – נגד – "אינטרנט קלאב" -שלומי כמורה, בית המשפט לתביעות קטנות ת"א, תביעה קטנה 9728/04 בפני כב' השופט ישי קורן. פסק הדין ניתן ב: כ"ד בשבט, תשס"ה (3 בפרואר 2005)]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט