האם פיצוי שנפסק על ידי בתי המשפט חייב בהנפקת חשבונית מס וחיוב במע"מ ?

בתאריך: 25/07/2021 מאת: מערכת אתר תביעות קטנות

סוגיית החבות במע"מ בגין תשלום פיצויים שנפסקו בדין הובאה לא אחת לפתחם של בתי המשפט, נדונה בערכאות שונות ואף בביהמ"ש העליון. לפניכם פרשנות מערכת האתר והכוונה כללית בנושא.

ראשית, יש לציין כי לעניין זה בתי המשפט ביצעו אבחנה בין סוגי הנזק השונים שבגינם נפסקו הפיצויים.

פיצויים בגין הוצאות משפט

בפסיקה נקבע כי החזר הוצאות משפט אינו עסקה חייבת במע"מ (בהתאם לתקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף), שכן אין מדובר בתמורה בגין עסקה ואף הגדרת מכר או שירות כאמור בסעיף 1 (סעיף ההגדרות בתקנות מס ערך מוסף) אינה חלה במקרה זה.

כלומר, על פי החלטה שיפוטית, תשלום הוצאות משפט, ובכללן אף תשלום שכר טרחת עו"ד, אינו בגדר "עסקה" כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף. לפיכך, מוסכם כי המקבל (הזוכה) לא יוציא חשבונית עבור תשלומים בגין הוצאות משפטיות.

גם אם עו״ד ייצג את עצמו ונפסקו לזכותו הוצאות משפטיות – אותו עורך דין לא יוציא חשבונית עבור הסכום שנפסק לו כהחזר בגין הוצאות משפטיות.

אם הזוכה הוא עוסק, כל שעליו להמציא לחייב הוא קבלה לגבי הסכום שהחייב שילם לזוכה.

פיצויי הסתמכות

פיצויי הסתמכות הם פיצויים המשקפים נזקים שנגרמו כתוצאה מהפרת הסכם ולא כתמורה למתן שירות או מכירת נכס. פיצויי הסתמכות הם פיצויים המועברים לנפגע בכדי להשיבו למצב שהיה בו בטרם החל המו"מ לצורך חתימה על חוזה, כשחוזה זה, בסופו של דבר, לא נחתם ולא יצא אל הפועל בשל חוסר תום לב של הצד השני.

בית המשפט קבע כי פיצויי הסתמכות הם פיצויים הפטורים ממע"מ.

פיצויי קיום

פיצויי קיום הם פיצויים העומדים כנגד פעולות שכבר בוצעו על ידי הצד הנפגע, במסגרת ההסדר החוזי.
פיצויים קיום ניתנים בעד הנזק שנגרם לנפגע עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.

לעומת פיצויי הסתמכות, פיצויי קיום מהווים הלכה למעשה ביצוע חלקי של "שירות" ולכן חייבים במע"מ.

פיצויים בגין אובדן רווח עתידי

סוג זה של פיצויים אינו חייב במע"מ.


לסיכום:

ככלל, פיצוי בגין הוצאות משפט אינו חייב במע"מ וככל שבית המשפט קבע סכום (בן אם בפסק דין או בפסק בוררות) ולא התייחס לסוגיית המע"מ, יש להוסיף על סכום זה מע״מ. אם רוצה בית המשפט לקבוע שאין להוסיף מע״מ, עליו לציין זאת במפורש.

אולם, לעניין זה ישנם חריגים בהתאם לסוג הפיצויים שנפסקו על ידי בית המשפט ובהתאם למעמדו המיסויי של הזוכה (האם הוא אדם פרטי או עוסק – אשר רשאי לנכות מס תשומות).

אם אינך בטוח כיצד עליך לנהוג, התייעץ עם רואה חשבון ובמידת הצורך פנה לבית המשפט בבקשה להבהרת העניין לגבי הסכומים שנפסקו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט