ישיר איי.די.איי סירבה לשפות מבוטח בגין נזקי רטיבות בדירתו – ביהמ"ש קבע אחרת

בתאריך: 17/10/2009 מאת: מערכת אתר תביעות קטנות

לאחר שגילה התובע כי עקב חדירת מים נגרם נזק לציוד שאוחסן על ידו במחסן, סירבה חברת הביטוח לשפותו בגין הנזקים שנגרמו. בית המשפט לתביעות קטנות ירושלים חייב את ישיר איי.די.איי לשלם לתובע 8,600 שקל בגין הנזקים והוצאות המשפט.

דירתו של התובע והמחסן הצמוד לדירה היו מבוטחים בפוליסת ביטוח דירה של ישיר איי.די.איי. והנזק נגרם עקב חדירת מים ממקור כלשהו למחסן המצוי בקומת הקרקע של הבניין ברח' הארבעה בשכונת פסגת זאב בירושלים. הנתבעת, ישיר איי.די.איי חב' לבטוח, טענה כי הנזקים אינם מכוסים על ידי פוליסת הביטוח וסירבה לשפות את התובע בגין הנזקים שנגרמו. בנוסף לכך טענה כי אפילו אם הנזקים מכוסים, הנזק שנגרם נמוך בהרבה מזה שנטען על ידי התובע.

שתי שאלות אפוא, נדרשו להכרעה. השאלה הראשונה היא האם מדובר במקרה ביטוח המכוסה על ידי פוליסת הביטוח. אם התשובה לשאלה זו חיובית, הרי עולה השאלה השניה, והיא מה גובה הנזק שנגרם לתובע.

האם הנזק מכוסה על ידי פוליסת הביטוח

בפסק הדין התייחסה כב' בר-אשר צבן לסעיף 2 בפוליסת הביטוח, המגדיר מהו "מקרה הביטוח", וקבעה כי על פי סעיף זה, מקרה ביטוח המצדיק את כיסוי הנזק על ידי חברת הביטוח, הוא מקרה של אובדן או נזק שנגרמו למבנה הדירה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים בסעיף זה, ובהם סעיף 2.9 הכולל מקרה של "שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני".

נציג חברת הביטוח טען כי משהוברר שההצפה במחסן של התובע נגרמה כתוצאה מתקלה בצנרת הדירה שנמצאת מעל המחסן, הרי שאין מדובר בשיטפון או בהצפה, ובכל מקרה לא בכאלו שנגרמו ממקור מים חיצוני. לטענת נציג חברת הביטוח, דובר בתהליך שנמשך על פני זמן ארוך, בעוד ששיטפון והצפה מתייחסים לאירוע שמתרחש בפרק זמן קצר. מנגד טען התובע, כי אין משמעות לקצב זרימת המים וכי בכל מקרה לא ניתן לחלוק על כך שדובר במקור מים חיצוני.

השופטת: הנזק מצדיק כיסוי על ידי חברת הביטוח

כב' השופטת בר-אשר צבן תמהה על ההבחנה שעשתה חברת הביטוח בין שיטפון או הצפה המתרחשים ברגע אחד, לבין כאלו המתרחשים לאורך זמן. "פוליסת הביטוח מכסה גם נזק שנגרם במחסן ומטבע הדברים, אדם אינו פוקד את המחסן שלו מידי יום ביומו ויכול שיחלפו אף שבועות או חודשים בין ביקור אחד לשני במחסן. כך שאם נגרם נזק כתוצאה ממקור מים, אין משמעות לשאלה מה משך הזמן שבמהלכו חילחלו המים. בדומה לא הבנתי מדוע סבור נציג הנתבעת כי נזילה מצנרת מים של שכנים, איננה בגדר "מקור מים חיצוני". לא זו בלבד, אלא שלא ברור לי מהו מקור מים שאינו חיצוני. מסיבה זו, אני סבורה כי אכן מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מסיכון שנכלל בפוליסת הביטוח ככזה המצדיק את כיסויו על ידי חברת הביטוח".

גובה הנזק

ישיר איי.די.איי הגישה חוות דעת של שמאי מטעמה, אשר קבע כי ערך סך כל הנזקים הוא 4,260 ₪ בערך כינון ו-1,880 ₪ בערך שיפוי. התובע טען כי חוות דעת זו ניתנה מבלי שהשמאי שערך אותה, מר אמנון חסון, ביקר בנכס או בדק את התכולה שבגינה נתבע הכיסוי הביטוחי.

התובע הגיש חוות דעת של שמאי מטעמו, שלפיה, סך כל הנזקים בערך כינון הוא 21,795 ₪ ובערך שיפוי 11,150 ₪. חוות דעת זו כללה פריטים רבים אשר כלל לא נזכרו ברשימת הפריטים שצורפה לכתב התביעה.

לאחר שעיינה בשתי חוות הדעת והשוותה את הדברים עם רשימת הפריטים המקורית שנערכה על ידי התובע, קבעה השופטת כי יש לגזור את הסכום שייפסק לתובע מהרשימה המקורית שצורפה לכתב התביעה, לאחר מחיקת הפריטים שלגביהם אין מחלוקת כי הם אינם בני שיפוי. "בהתאם לרשימה זו, ערך השיפוי שזכאי לו התובע הוא 11,150 ₪. אולם לאחר שהשוויתי את הדברים עם שתי חוות הדעת של השמאים, נראה לי שגם ברשימה זו יש הפרזה בסכומים. כך למשל, התובע ציין כי ערכם של כ-47 ספרים חושב לפי שווי של 50 ₪ לכל ספר, מבלי לציין באילו ספרים מדובר. אם למשל מדובר בספרי לימוד, כי אז ערכם נופל בהרבה מסכום זה. אולם אם מדובר בספרים נדירים, כי אז יכול שהסכום צריך להיות אף גבוה מכך. בדומה אינני סבורה כי אוסף מגאזינים שנשמר במחסן אכן צריך להיות מחושב לפי ערכו של כל גיליון במועד רכישתו. בדומה מערכת סטראו משומשת אשר הונחה במחסן, קרוב לוודאי שערכה נמוך בהרבה מזה שננקב על ידי התובע".

בסופו של דבר קבעה השופטת שעל הנתבעת, ישיר איי.די.איי, לשלם לתובע סכום של 8,000 ₪ בעבור ערך התכולה שניזוקה כתוצאה מאירוע הצפת המחסן של התובע, ובנוסף תשלם לתובע 600 ₪ בגין הוצאות המשפט.

[עופר למור – נגד – ישיר איי.די.איי חב' לבטוח, בית המשפט לתביעות קטנות ירושלים, תביעה קטנה 4823/08 בפני כב' השופטת תמר בר-אשר צבן. פסק הדין ניתן ב: כ"ו בניסן, תשס"ט (20 באפריל 2009)]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט