נתבעה על הפרת הסכם, וכנגד תבעה על גניבת רעיון

בתאריך: 15/02/2012 מאת: מערכת אתר תביעות קטנות

בעלת עסק לפירסום הציעה לתובע לפרסם את עסקו באמצעות רכישת משבצת פירסום בלוח "מגנט מידע למקרר" אשר יחולק, להבטחתה, ב- 10,000 בתי אב בנס ציונה. אולם, התובע גילה כי סך כל בתי האב בנס ציונה הינו רק 7,800 ולכן הוגשה כנגד המפרסמת תביעה קטנה בגין הפרת הסכם. המפרסמת מצידה הגישה תביעה שכנגד, בטענה כי לאחר שהציגה בפני התובע דוגמה של לוח הפירסום ממגנט, העתיק התובע אופן פירסום זה והפיץ לוחות כאלה בעצמו.

אברהם גדעון הוא בעליו של עסק בשם "מפתח הזהב" בנס ציונה (התובע והנתבע שכנגד). הנתבעת והתובעת שכנגד, ענת פינטו, בעלת עסק לפירסום, הציעה לאברהם לפרסם את עסקו באמצעות רכישת משבצת פירסום בלוח "מגנט מידע למקרר" שיחולק ב- 10,000 בתי אב בנס ציונה.

אברהם רכש מענת משבצת פירסום בלוח המגנט שיפורסם בנס ציונה, תמורת סכום כולל של 1,500 ₪, ובנוסף רכש ממנה משבצת פירסום נוספת, בלוח מגנט שיחולק בעיר רחובות, תמורת סכום של 2,000 ₪, ועבור כך שילם מקדמה בסך 300 ₪.

לוחות המגנט לא חולקו ל- 10,000 בתי אב, אלא לכ- 7,800 בתי אב, שהם סך כל בתי האב בנס ציונה, על פי הערכת שני הצדדים. לטענת ענת, אכן במועד ההסכם סברה בטעות כי בנס ציונה כ- 10,000 בתי אב, ומשנתבררה לה הטעות, חילקה את יתרת לוחות המגנט (2,200 לוחות) למפרסמים, בחלוקה אישית, ומשום כך לדבריה, אין לראות בהתנהגותה זו משום הפרת ההסכם. עוד טענה ענת כי הסכם פרסום הלוחות בעיר רחובות לא יצא אל הפועל בשל הפרת ההסכם על ידי אברהם. מנגד נטען ע"י אברהם כי "הסכם רחובות" בוטל על ידו בעקבות הפרת "הסכם נס ציונה" על ידי ענת.

תביעתו של אברהם הוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות רחובות, ובה דרישה לתשלום פיצוי בסך 7,300 ₪ בגין הפרת הסכם. בתגובה הגישה ענת תביעה שכנגד על סך 18,000 ₪ בגין "גניבת עין". לטענתה, לאחר שהציגה בפני אברהם דוגמה מלוח הפירסום ממגנט, העתיק אברהם אופן פירסום זה והפיץ לוחות כאלה בעצמו. ענת טענה כי מדובר "בגניבת עין" בשל העתקת רעיון מוצר הפירסום שהציעה לאברהם, ושבאמצעותו אף "גנב" לקוחות שלה. עוד טענה ענת כי משהפיץ אברהם את לוחות הפירסום שלו ברחובות, הפר את "הסכם רחובות", באופן המזכה אותה בפיצוי בגין הפרת ההסכם. מצידו של אברהם נטען כי הוא עשה כן לאחר שענת הפרה את "הסכם נס ציונה", ומשום כך אין לראות בהתנהגותו משום הפרת "הסכם רחובות".

לוח קרטון או לוח מגנט ?

מחלוקת נוספת שעלתה בין הצדדים: במהלך הדיון הסכימו הצדדים על העובדה כי לוח המגנט שסיפקה ענת היה עשוי מקרטון שבגבו פס מגנט, בעוד שלטענת אברהם, בעת ההתקשרות הוסכם ביניהם כי הלוח כולו יהא עשוי ממגנט. ענת מצדה, הכחישה כי סוכם על לוח שכזה.

בעניין התביעה

לאחר שבחן את עדויותיהם של אברהם וענת, ואת יתר הראיות שהוצגו בפניו, לרבות לוחות המגנט של ענת ושל אברהם, קבע השופט ירון לוי כי ביחס לחומר ממנו עשוי לוח המגנט, הוא מעדיף אני את גירסתו של אברהם, לפיה הוסכם כי כל לוח יהיה עשוי כולו ממגנט. לפיכך נקבע כי בהספקת לוח מגנט שאינו עשוי כולו מגנט, הפרה ענת את "הסכם נס ציונה", הפרה בגינה זכאי אברהם לפיצוי. לענין שיעור הפיצוי, נקבע כי אין להתעלם ממעשיו של אברהם ומהעובדה שבסופו של דבר זכה לפירסום בנס ציונה, אם כי לא בדרך שהוסכם עליה.

בסיכום הדיון לא הכחישה ענת שיצרה בפני אברהם מצג שווא, לפיו בנס ציונה כ- 10,000 בתי אב. בפסק הדין קבע השופט כי בהסתמך על נתון זה הזמין אברהם מספר זה של עותקים מלוח המגנט, ואף קרוב לוודאי שאם אברהם היה יודע כי בנס ציונה רק 7,800 בתי אב, לא היה מזמין 10,000 עותקים. לדברי השופט, אין בטענותיה של ענת על כך שאת יתרת העותקים חילקה למפרסמים אחרים, או שעלות העותקים העודפים זניחה, בכדי לשנות העובדה כי הטעתה את אברהם בעניין זה, וכי בגין הטעייה זו, גם אם בתום לב, זכאי אברהם לפיצוי מתאים.

בעניין התביעה שכנגד

בפני השופט הוצג לוח המגנט שנערך והופץ על ידי אברהם. זהו לוח מגנט, עשוי קרטון, שבגבו פס מגנט – הזהה במהותו ללוח המגנט שהפיצה ענת.
בפסק הדין קבע השופט כי מבחינה כרונולוגית, אין ספק שאברהם הפיץ את לוח המגנט שלו לאחר שענת הציגה בפניו דוגמת פירסום כזו, אולם ענת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה בעילה של "גניבת עין", שכן "הכלל הוא שעל תובע בעילה של גניבת עין מוטלת חובה להראות כי הכינוי, הסימן או התיאור של הטובין נושא תביעתו, רכשו להם הוקרה והכרה בקרב ציבור הצרכנים, אשר התרגל לזהות בעזרתם את עסקו או סחורתו של התובע. ואם נכשל התובע בכך, תדחה תביעתו בלי שבית המשפט ידרש לשאלה אם מעשי הנתבע מהווים גניבת עין…". לפיכך נקבע כי ענת לא עמדה בנטל המתואר, ומשלא עשתה כן, הרי שדין התביעה שכנגד, בגין "גניבת עין" להדחות.
 
"הסכם רחובות" – בוטל או הופר ?

השופט קיבל את טענתו של אברהם, שלפיה הוא מסר לענת מכתב המודיע לה כי עליה לקיים את "הסכם נס ציונה" ולהפיץ לוח העשוי מגנט כולו, ושאם לא תעשה כן, יבטל "כל התקשרות" עימה – דהיינו, את "הסכם רחובות" – המתייחס לאותו מוצר ממש. מנגד, דחה השופט את טענתה של ענת שלפיה הפצת לוח המגנט על ידי אברהם ברחובות מהווה הפרת "הסכם רחובות", וזאת מהטעם הפשוט שיש לראות במכתבו של אברהם הודעת ביטול "הסכם רחובות".

בסופו של דבר חוייבה ענת לשלם לאברהם  1,450 ₪ שהרכבם פיצוי בסך 900 ₪ בגין הפרת ההסכם, השבת מקדמה בסך 300 ₪ בגין ביטול "הסכם רחובות", וכן תשלום הוצאות משפט בסך 250 ₪.

[אברהם גדעון  – נגד –  פינטו ענת, בית המשפט לתביעות קטנות רחובות, תביעה קטנה 2404/01 בפני כב' השופט ירון לוי. פסק הדין ניתן ב:  י"ח בכסלו, תשס"ב (3 בדצמבר 2001)]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט